Zielony warsztat: Apetyt na zmianę? Produkcja i konsumpcja zwierząt w Polsce – prezentacja raportu Atlas Mięsa - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Zielony warsztat: Apetyt na zmianę? Produkcja i konsumpcja zwierząt w Polsce – prezentacja raportu Atlas Mięsa

Klimat i Zdrowie

Prowadzący:

dr hab. Przemysław Sadura, Katarzyna Zakliczyńska, Justyna Zwolińska

Godzina:

14:00-15:00

Miejsce:

SALA 200 - CENTRUM PODKOWA

14:00

30.08.2022

Przemysław Sadura

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada na Wydziale Socjologii UW. Kurator Instytutu Krytyki Politycznej. Założyciel Fundacji Pole Dialogu. Bada relacje między państwem i społeczeństwem w obszarach funkcjonowania różnych polityk publicznych. Autor m.in. książki „Państwo, szkoła, klasy” i współautor (ze Sławomirem Sierakowskim) badań „Polityczny cynizm Polaków” i „Koniec hegemonii 500plus”. Autor badań dotyczących stosunku młodych Polek i Polaków do mięsa i produkcji zwierzęcej publikowanych w „Atlasie Mięsa”.

Katarzyna Zakliczyńska

Absolwentka Yenching Academy na Uniwersytecie Pekińskim. Zajmuje się perspektywą filozofii konfucjańskiej w nowych technologiach i ekologii. Od maja 2022 r. działa w zespole Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Justyna Zwolińska

Prawniczka i dziennikarka specjalizująca się w zagadnieniach związanych z polityką jakości i ochroną środowiska w rolnictwie, polityką żywnościową, Wspólną Polityką Rolną oraz dobrostanem zwierząt. Wykładowczyni i doktorantka w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW. Wykładowczyni na podyplomowych studiach „Prawo o żywności” w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Wieloletnia współpracowniczka organizacji pozarządowych zajmujących się rolnictwem, ochroną środowiska i zwierząt. Członkini Stowarzyszenia „Prawnicy na rzecz zwierząt” oraz Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego. Członkini Rady Fundacji „Strefa Zieleni”. Koordynatorka ds. rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia. Współautorka polskiego wydania „Atlasu Mięsa”.