Partnerzy 2022 - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
PARTNERZY

Nasi Partnerzy

Campus Polska Przyszłości to nie tylko wyjątkowi uczestnicy, ale również twórcy i partnerzy, którzy udzielają nam istotnego wsparcia przy organizacji naszego wydarzenia. Dzięki ich pomocy w zeszłorocznej edycji możliwe było przeprowadzanie szkoleń czy realizacja przez uczestników profesjonalnych klipów, które powstały dzięki zaangażowaniu największego niezależnego studia produkcyjnego w Polsce. To również dzięki partnerom Campus wyróżniał się swoim bardzo wysokim merytorycznym poziomem. W nadchodzącej edycji również chcielibyśmy nawiązać współpracę wieloma renomowanymi partnerami, którzy pomogą nam stworzyć jeszcze lepsze wydarzenie niż w roku ubiegłym. Jeżeli chcesz dołączyć do grona partnerów napisz na adres kontakt@campuspolska.pl

Udział w Campusie Polska Przyszłości 2022 potwierdziły następujące organizacje:

Partnerzy

Open Society Foundations

Fundacja założone przez George’a Sorosa to największy na świecie prywatny fundator niezależnych grup działających na rzecz sprawiedliwości, demokratycznych rządów i praw człowieka. George Soros otworzył swoją pierwszą międzynarodową fundację na Węgrzech w 1984 roku. Dziś Open Society Foundations wspierają szeroki wachlarz projektów w ponad 120 krajach, zapewniając tysiące grantów każdego roku poprzez sieć krajowych i regionalnych fundacji i biur.

Bloomberg Philanthropies

Misja Bloomberg Philanthropies skupiona jest na pięciu podstawowych obszarach: zdrowie publiczne, środowisko, edukacja, innowacje rządowe oraz sztuka. Bloomberg Philanthropies obejmuje wszystkie aspekty działalności charytatywnej Michaela R. Bloomberga, byłego burmistrza Nowego Yorku, włączając w to jego fundację i osobiste zaangażowanie. Bloomberg Philanthropies działa na rzecz poprawy życia milionów ludzi w ponad 941 miastach i 173 krajach na świecie.

Fundacja Wolności Gospodarczej

Celem Fundacji Wolności Gospodarczej jest dążenie do tego, by Polska była krajem, w którym społeczeństwo korzysta z wysokiego poziomu wolności gospodarczej i innych wolności indywidualnych. Misją Fundacji jest angażowanie się w najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej i tworzenie przestrzeni współpracy i integracji zwolenników wolnego rynku.

Konrad Adenauer Stiftung

Fundacja wspierająca w skali krajowej i międzynarodowej pokój, wolność oraz sprawiedliwość poprzez działania edukacyjne. Działają na rzecz ochrony liberalnej demokracji i społecznej gospodarki rynkowej.

Miasto Olsztyn

Olsztyn jest znany jako “O!GRÓD Z NATURY”. To miasto-kompakt kuszące ofertą turystyczną przez wszystkie cztery pory roku. Stolica Warmii i Mazur przyciągającą unikatami z natury – kilkunastoma jeziorami w granicach miasta i lasem miejskim, największym miejskim parkiem Europy. Pozwól zainspirować się temu miejscu – jak niegdyś Mikołaj Kopernik, który właśnie tu dokonał swoich ważnych odkryć. VISIT OLSZTYN!

Fundacja im. Heinricha Bölla

Fundacja im. Heinricha Bölla jako część  ruchu zielonych działa międzynarodowo na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci, ponadkulturowego porozumienia i wspierania edukacji obywatelskiej.

Partnerzy technologiczni

Orange Polska

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych. Posiada największą w Polsce infrastrukturę, dzięki której oferuje usługi w najnowocześniejszych technologiach m.in. gigabitowy internet światłowodowy, 4G LTE a także 5G. Firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, posiada unikatowe na polskim rynku telekomunikacyjnym centrum cyberbezpieczeństwa. Angażuje się w zagadnienia istotne społecznie: edukuje na temat mądrego korzystania z technologii, wspiera cyfrowo społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje.

ATM SYSTEM

ATM System to lider w świadczeniu usług telewizyjnych oraz filmowych na polskim rynku, dysponujący najnowocześniejszym zapleczem technologicznym, sprzętowym, logistycznym oraz wykwalifikowaną obsługę techniczną i realizacyjną.

Partnerzy merytoryczni

National Democratic Institute

Amerykańska organizacja pozarządową non-profit, która współpracuje z partnerami na całym świecie w celu zwiększenia skuteczności instytucji demokratycznych. Główne obszary działalności NDI obejmują uczestnictwo obywateli w wyborach, wpływ nowych technologii, włączanie grup zmarginalizowanych do życia publicznego, pokój i bezpieczeństwo oraz uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym.

International Republican Institute

Założona w 1983 roku bezpartyjna organizacja pozarządowa powołana w celu wspierania wolności i demokracji. Poprzez swoje działania pomagają obywatelom, rządom i politykom w dialogu na rzecz lepszego rozwiązywania problemów społecznych.

Klub Jagielloński

Klub Jagielloński to republikańskie i niepartyjne stowarzyszenie, które próbuje oddziaływać na politykę w duchu troski o dobro wspólne. Słyną z publikacji pogłębionych opracowań i analiz o polityce, gospodarce, historii i kulturze.

Krytyka Polityczna

Organizacja non – profit wydająca internetowy dziennik, prowadząca wydawnictwo oraz angażująca się w międzynarodowe projekty. Swoimi działaniami wspierają zmiany społeczne na rzecz ludzi i innych gatunków.

Visegrad Insight

Niezależny think – thank założony przez fundację Res Publica. Czołowa środkowoeuropejska platforma debaty i tworzenia analiz przyszłego rozwoju politycznego Europy oraz relacji transatlantyckich.

Fundacja Res Publica

Wydając dwa tytuły Res Publica Nowa i Visegrad Insight oraz organizując konferencje i debaty prowadzi do rozwoju kultury i poziomu debaty publicznej.

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Celem fundacji jest propagowanie w społeczeństwie poparcia dla indywidualnych wolności ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu praworządności w państwie. Wszystkie wysiłki mają pomóc Polsce w dojściu do Zachodniego poziomu życia.

Polityka Insight

Pierwsza w Polsce platforma wiedzy dla liderów biznesu, polityki i dyplomacji. Polityka Insight została założona w 2013 r. w ramach grupy kapitałowej wydawnictwa “Polityka”.

Kultura Liberalna

Do głównych celów Fundacji należy edukacja i wychowanie obywatelskie, wszechstronne wspieranie i krzewienie wartości liberalnej demokracji, a także odnawianie dziedzictwa kulturowego liberalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

NETWORK PL

Stowarzyszenie zrzeszające polskich profesjonalistów pracujących w międzynarodowych organizacjach takich jak instytucje Unii Europejskiej, ONZ, NATO, EFTA i OECD. Organizacja działa w Brukseli, Luksemburgu i Warszawie.

Miasto Rzeszów

Rzeszów to największe miasto południowo-wschodniej Polski, stolica województwa podkarpackiego stanowiącego wschodnią granicę Unii Europejskiej, jak również centralny ośrodek Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego. Siedziba władz samorządowych i wojewódzkich, instytucji rządowych oraz sądowniczych. Stanowi centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne południowo-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego, handlowego, budowlanego i usługowego. Jest dynamicznie rozwijającym się miastem młodych i przedsiębiorczych ludzi.

Little Greenfinity

Podmiot świadczący usługi doradcze w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu oraz zero waste. Pomagamy organizacjom ograniczać ich wpływ na środowisko dzięki redukcji ilości wytwarzanych odpadów i zmniejszaniu śladu węglowego.

Digital Poland

Fundacja zamienia cyfrowe wyzwania w szanse dla polskiej gospodarki. Pozycjonujemy Polskę jako wiodący ośrodek innowacji cyfrowych na świecie, promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji.

Stowarzyszenie "Inspiracje Młodych"

Inspiracje Młodych to hub akademicki łączący uczelnie, podmioty komercyjne i instytucje publiczne. Zajmuje się organizacją imprez, uroczystości i wydarzeń związanych z życiem studenckim.

Celem działalności jest dostarczenie studentowi informacji, możliwości rozwoju i rozrywki, a także umożliwienie współpracy zewnętrznym instytucjom i podmiotom związanym ze środowiskiem studenckim.