Goście 2023 - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
GOŚCIE

Poznaj gości tegorocznej edycji

Lista prowadzących i gości wydarzeń Campusu Polska Przyszłości:

         
Mariola Abkowicz

Mariola
Abkowicz

Nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Pracownik dydaktyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich, członek zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz przewodnicząca Rady Fundacji Kalejdoskop Kultur. Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika karaimskiego „Awazymyz”, „Almanachu Karaimskiego”, Oficyny Wydawniczej Związku Karaimów Polskich „Bitik” oraz portalu internetowego www.karaimi.org. Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych – przedstawiciel społeczności karaimskiej.

Milena Adamczewska-Stachura

Milena
Adamczewska-Stachura

Koordynatorka Funduszu Prawo Nie Wyklucza w Miłość Nie Wyklucza, aplikantka adwokacka w Kancelarii Knut Mazurczak specjalizującej się w ochronie praw osób LGBT+, członkini sieci Humanity in Action. Poprzednio prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole ds. Równego Traktowania, absolwentka studiów LLM z międzynarodowych praw człowieka uniwersytetu w Tilburgu w Niderlandach.

Dagmara Adamiak

Dagmara
Adamiak

27-letnia prawniczka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji RÓWNiE, inicjatorka Kampanii Prawdy. Od 2017 roku zaangażowana w walkę o demokrację, wolną szkołę i prawa człowieka, w szczególności prawa kobiet i osób młodych. W ramach Fundacji udziela darmowego wsparcia prawnego każdej osobie z doświadczeniem przemocy i dyskryminacji, interweniuje w przypadkach molestowania seksualnego w szkołach, wspiera polepszenie stanu psychicznego młodych, organizuje protesty, happeningi, spotkania, prowadzi edukację obywatelską i antyprzemocową. Po wybuchu wojny w Ukrainie stworzyła i prowadziła Klub Wielokulturowy dla Młodzieży. Wznowiła szczecińską Manifę z okazji Dnia Kobiet po 8 latach. Była uczestniczką projektu Dziewczyny do polityki.

Agata Adamiecka-Sitek

Agata
Adamiecka-Sitek

Dr hab., prof. Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, wykładowczyni i Rzeczniczka Praw Studenckich. Członkini Kolektywu Dramatycznego kierującego Teatrem Dramatycznym im. Gustawa Holoubka w Warszawie. Zajmuje się problematyką gender, cielesności, polityczności sztuki i krytyką instytucjonalną. Przez wiele lat prowadziła Dział Naukowo-Wydawniczy w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Autorka, redaktorka naukowa i prowadząca kilkudziesięciu książek o teatrze i sztukach performatywnych. Jako dramaturżka współpracowała z Martą Górnicką, współtworząc projekty Chór Kobiet i Political Voice Institute przy Maxim Gorki Theater w Berlinie.

Valiantsin Askirka

Valiantsin
Askirka

Urodzony w 1975 roku. Fizyk. Absolwent i wykładowca Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (do 2020 r.). Wykładowca na Politechnice Białostockiej (od 2022). Przewodniczący Białoruskiej Młodzieży Socjaldemokratycznej „Maładaja Hramada” (2004-2005). Od 1995 członek Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramada). Członek Komitetu Centralnego BSDP. Międzynarodowy sekretarz BSDP.

James Auger

James
Auger

Dyrektor wydziału projektowania w École normale supérieure Paris-Saclay (ENS) i współdyrektor Centre de Recherche en Design. Jego badania projektowe eksplorują społeczny, kulturowy i osobisty wpływ technologii. Od 2000 r. jest partnerem w Auger-Loizeau, w studiu projektowania spekulatywnego, którego prace były pokazywane m.in. przez 21_21, Tokio, Muzeum Nauki w Londynie oraz Muzeum Narodowego Chin i znajdują się w stałej kolekcji MoMA w Nowym Jorku. Jest współautorem Crap Futures, bloga prowadzonego z Julianem Hanną na tematy związane z przyszłością, innowacjami, polityką i technologią.

Oliwia Aziz

Oliwia
Aziz

Fundatorka i Prezeska Fundacji #niezamłodzi, której celem jest zwiększenie partycypacji młodych w życiu społecznym oraz rozwój dialogu międzypokoleniowego. Zrealizowana przez nią kampania została nagrodzona tytułem Najlepszego Projektu Prostudenckiego 2022 r. oraz Laurem Uniwersyteckim w kategorii Uniwersytet Perspektyw. Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka programu Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz stypendystka Sur-Place Fundacji Konrada Adenauera. Koordynatorka ds. ambasad XI edycji Akcji Dyplomacji. Dwukrotnie wyróżniona Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Paulina Babuchowska

Paulina
Babuchowska

Praktyczka Diversity, Equity, and Inclusion, a także specjalistka HR i coach. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w działach HR w międzynarodowych organizacjach i wielokulturowych środowiskach. Posiada rozległą wiedzę na temat brytyjskiego ustawodawstwa dotyczącego równości i włączenia i rozumie złożoność procesów organizacyjnych. Ma doświadczenie w pracy ze środowiskami biznesowymi w Polsce i za granicą nad budowaniem długoterminowych strategii tworzenia otwartych, zróżnicowanych i włączających miejsc pracy, które wzmacniają pozytywne kultury organizacyjne. W swojej pracy opiera się na wartościach, których fundamentem jest szacunek, uczciwość i autentyczna ciekawość ludzi.

Alicja Bachulska

Alicja
Bachulska

Dr Alicja Bachulska jest analityczką ds. Chin w Europejskiej Radzie Spraw Zagranicznych (ECFR), pierwszym paneuropejskim think-tanku z siedzibą w siedmiu krajach. Jest również związana z networkiem China Observers in Central and Eastern Europe (CHOICE), gdzie bada chińskie wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej. Studiowała w Wielkiej Brytanii (School of Oriental and African Studies, University of London), Chinach (Beijing Normal University, Fudan University) i Polsce (Polska Akademia Nauk).

Kacper Bagiński

Kacper
Bagiński

Certyfikowany trener klasy międzynarodowej. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie treningu sportowego, dietetyki sportowej oraz ogólnej filozofii zdrowia. Współpracował z wieloma renomowanymi fitness klubami w Polsce m.in. Holmes Place, Calypso, Zdrofit, Mcfit. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego oraz studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Twórca i lider projektu MyPersonalTrainer. Uważa, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych. Ukierunkowany na założony cel i pokonywanie własnych słabości zaraża pozytywnym myśleniem i wiarą we własne siły.

Maciej Bańdur

Maciej
Bańdur

Badacz języków, okazjonalnie nauczyciel i tłumacz. Skończył skandynawistykę na Uniwersytecie Gdańskim, studiuje lingwistykę na Uniwersytecie w Lejdzie. Współtworzył audycje kaszubskojęzyczne w Radio Gdańsk, nauczał języka kaszubskiego w szkole, badał jego obecny stan w Instytucie Slawistyki PAN. W 2018 r. przetłumaczył na ten język i wydał „Le Petit Prince” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Ewa Bartnik

Ewa
Bartnik

Genetyk, profesor na Wydziale Biologii UW. Badała choroby mitochondrialne. Popularyzatorka nauki (nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych, od 2019 w Radzie Upowszechniania Nauki PAN). Stypendystka Fundacji Alexander von Humboldt w Kolonii (1986-1988). Członek Science Expert Group PISA (2006-2009), Międzynarodowego Komitetu Bioetycznego UNESCO (2010-2017), Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN (od 2015 r.), WHO Expert Advisory Committee on Developing Global Standards for Governance and Oversight of Human Genome Editing (2019-2021). Autorka ponad 140 publikacji naukowych.

Anna Bazydło

Anna
Bazydło

Lekarka, rezydentka psychiatrii. Aktywnie działa na rzecz bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, poprawy warunków świadczeń medycznych i jakości komunikacji.

Jakub B. Bączek

Jakub B.
Bączek

Ambasador Kongresu Zdrowia Psychicznego. Wykładowca MBA. Autor ponad 20 książek i artykułów nt. psychologii, biznesu, turystyki, socjologii, oligofrenopedagogiki i treningu mentalnego. Jego publikacje ukazały się w takich czasopismach, jak: „Harvard Business Review”, „Wysokie Obcasy” czy „Personel i Zarządzanie”. Jest także autorem jednego z trzech najlepszych podcastów w EMPIK. Człowiek odpowiadający za przygotowanie mentalne piłkarzy, siatkarzy, skoczków i olimpijczyków. Prowadzi gościnne wykłady dla wielu czołowych organizacji świata. Współpracuje z profesorami psychologii, ludźmi sukcesu i korzysta z wyników najnowszych badań naukowych. Twórca Akademii Trenerów Mentalnych™.

Łukasz Bejm

Łukasz
Bejm

Prezes Stowarzyszenia CREO – Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Od 2018 roku Radny Miasta Gdańska, wcześniej radny dzielnicowy dwóch kadencji. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Entuzjasta zdrowego stylu życia, maratończyk i triathlonista.

Marek Belka

Marek
Belka

Wicepremier i Minister Finansów (1997, 2001-2002). Szef Koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku i dyrektor ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych (2003-2004). Premier Rządu RP w latach 2004-2005. W latach 2006-2010 Sekretarz Wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE) oraz Dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Prezes Narodowego Banku Polskiego w kadencji 2010-2016. Funkcję Posła do Parlamentu Europejskiego pełni od 2 lipca 2019 r., zasiadając w Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych, Komisji Handlu Międzynarodowego, Delegacji ds. relacji z USA oraz Podkomisji ds. Podatkowych.

Edwin Bendyk

Edwin
Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz. Prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Publicysta „Polityki”, zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą i życiem społecznym. Wykłada w Collegium Civitas, School of Ideas Uniwersytetu SWPS oraz Graduate School for Social Research PAN.

Marta Białek-Graczyk

Marta
Białek-Graczyk

Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, socjolożka, autorka i tutorka projektów społecznych z dwudziestoletnim doświadczeniem w inkubowaniu innowacji społecznych. Od 2003 wsparła rozwój ponad 100 projektów społeczno-kulturalnych w całej Polsce, w tym wielu z obszaru współpracy międzypokoleniowej. Autorka projektów społecznych i publikacji poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi zajęcia na kierunku sztuki społeczne w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Bidermann

Maciej
Bidermann

Architekt wnętrz z ponad 14-letnią praktyką. Współwłaściciel studia Bidermann+Wide, które rozwija na rynku lokalnym i światowym. Głównym obszarem działania pracowni są projekty przestrzeni biurowych i publicznych, w których duży nacisk kładziony jest na odpowiedzialność środowiskowo-społeczną. Autor wielu wnętrz zrealizowanych dla takich klientów jak: Concordia Design, Chefs Culinar, LPP, GPD Agency, SWPS, VOX. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych oraz Stowarzyszenia Architektów Wnętrz. Współtworzy zespół ds. Nowego Europejskiego Bauhausu oraz zrównoważonego projektowania.

Robert Biedroń

Robert
Biedroń

Aktywista, działacz na rzecz praw człowieka oraz polityk. W Parlamencie Europejskim przewodniczy Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, gdzie walczy o to, by wszystkie Europejki miały takie same prawa. Zasiada również w Komisji Budżetowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Do marca 2022 przewodniczył delegacji PE ds. stosunków z Białorusią. Dodatkowo zajmuje się działalnością w Intergrupie LGBTI Parlamentu Europejskiego. Przed wyjazdem do Brukseli był Prezydentem Słupska, gdzie udało mu się wdrożyć szereg innowacyjnych polityk w dziedzinie finansów, wsparcia mieszkańców i ekologii. Tak jak Wy, marzy o lepszej Polsce w Europie. O państwie, któremu można zaufać, które nikogo nie zostawia z tyłu.

Jan Krzysztof Bielecki

Jan Krzysztof
Bielecki

Były Premier RP, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Był doradcą czołowych postaci Solidarności w latach 80. Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Były Prezes Banku Pekao S.A. oraz były przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Wielokrotnie nagradzany za swoje zasługi w kraju i za granicą.

Elżbieta Bieńkowska

Elżbieta
Bieńkowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystka brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1995), Unii Europejskiej (1999) i German Marshall Fund (2001). Wieloletnia urzędniczka samorządowa, od 1996 w administracji regionalnej na Śląsku, odpowiedzialna jako dyrektorka Departamentów (do 1998 r w Urzędzie Wojewódzkim, od 1999 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego) za wieloletnie programy rozwojowe i ich wdrażanie. 2007-2013 Minister Rozwoju Regionalnego. 2013-2014 Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju. 2011-2014 Senatorka RP. 2014-2019 członkini Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Jednolitego Rynku, Przemysłu i Przedsiębiorczości. Od 2021 – wiceprzewodnicząca Rady UŚ.

Magdalena Bigaj

Magdalena
Bigaj

Założycielka i prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Autorka książki „Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci?”. Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Spędziła ponad dekadę, pracując dla firm ze świata nowych technologii, aktualnie bada ich wpływ na społeczeństwo i działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Członkini Rady Programowej Fundacji Orange oraz Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w którym zasiada w zespole ds. edukacji. Mama trójki dzieci: 12-letniej Marysi, 8-letniego Mikołaja i 2-letniego Janka.

Anna Bikont

Anna
Bikont

Reporterka i pisarka, w latach 80. w zespole pisma podziemnej Solidarności „Tygodnik Mazowsze”, współzałożycielka i dziennikarka „Gazety Wyborczej”. Autorka książek o stosunkach polsko-żydowskich w czasie Zagłady, a także współautorka biografii Wisławy Szymborskiej (z Joanną Szczęsną) i Jacka Kuronia (z Heleną Łuczywo). W 2017 r. otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu w Göteborgu.

Katarzyna Biniaszczyk

Katarzyna
Biniaszczyk

Od 15 lat asystent parlamentarny i doradca polityczny w Parlamencie Europejskim. Obecnie jest szefem biura europosła Tomasza Frankowskiego z Platformy Obywatelskiej. Śledzi głównie prace Komisji Edukacji i Kultury, a także pełni rolę koordynatora Grupy Sport w Parlamencie Europejskim. Jest również członkiem Rady Asystentów (APA Committee), która walczy o prawa ponad 2000 asystentów parlamentarnych zatrudnionych w PE. Ukończyła stosunki międzynarodowe i nauki polityczne na Uniwersytecie w Łodzi, europeistykę na Sorbonie w Paryżu oraz ostatnio uzyskała dyplom z zarządzania sportem (MESGO). Absolwentka XXI edycji Szkoły Liderów. W ubiegłym roku dołączyła do Zarządu Network PL.

Jakub Bińkowski

Jakub
Bińkowski

Członek Zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, członek Rady Dialogu Społecznego, członek Rady Rynku Pracy kadencji 2019-2023. Od dziesięciu lat zawodowo zajmuje się regulacjami i public affairs. Autor lub współautor kilkuset stanowisk, opinii i raportów poświęconych różnym tematom z zakresu m.in. prawa gospodarczego, podatkowego, pracy czy regulacji cyfrowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Bartłomiej Biskup

Bartłomiej
Biskup

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2000). Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020). Doktor nauk humanistycznych (2007). Naukowo zajmuje się zagadnieniami komunikowania politycznego i marketingu politycznego. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami.

Piotr Blak

Piotr
Blak

Muzyk zespołu Sorry Boys, twórca niszowych perfum, kolekcjoner sztuki ludowej. Wnuk Żołnierza Kompanii „Koszta” – Jana Kluczewskiego ps. „Krawczyk”. Od ponad siedmiu lat prowadzi działalność poszukiwawczą związaną z Kompanią Koszta (Kompania Ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego). Laureat Srebrnego BohaterONa 2022 w kategorii „Osoba publiczna”.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr

Katarzyna
Błażejewska-Stuhr

Dietetyk kliniczny i psychodietetyk. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Psychologii Społecznej. Doktorantka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Współzałożycielka fundacji Kobiety bez diety. Wyznaje zasadę, że jedzenie powinno być źródłem zdrowia i przyjemności. Chętnie gotuje i z radością eksperymentuje, najczęściej korzystając z lokalnych i sezonowych produktów, z zainteresowaniem śledząc najnowsze doniesienia naukowe. Felietonistka magazynu „Zwierciadło” oraz autorka programu „357 kęsów na śniadanie” w Radio 357, autorka kilkunastu książek.

Filip Błoch

Filip
Błoch

Założyciel WorkTrips, wielokrotny zwycięzca konkursów na najlepszych start-up w ramach akceleratorów w wielu krajach, jedyny Polak w wybrany do akceleratora Emirates w Dubaju, prowadzi technologiczna spółkę ułatwiająca optymalizacje podróży służbowych na całym świecie z wykorzystaniem AI.

Andrzej Bobiński

Andrzej
Bobiński

Dyrektor zarządzający Polityki Insight. Wcześniej był zastępcą dyrektora zarządzającego odpowiedzialnym za działalność biznesową Polityki Insight. W latach 2013-2016 kierował działem gospodarczym PI. Do 2012 r. kierownik Wydziału Relacji Zewnętrznych w Orange Polska, równolegle współtworzył Wrocław Global Forum jako dyrektor sekretariatu tego wydarzenia. W latach 2006-2009 był koordynatorem programowym w Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Henryka Bochniarz

Henryka
Bochniarz

Założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, największej w Polsce organizacji zrzeszającej przedsiębiorców oraz Akademii Liderek. Była minister przemysłu i handlu, filantropka, wspiera równość i różnorodność wśród kadry zarządzającej. Członkini Międzynarodowej Rady Konsultacyjnej Biznesu Akademii L. Koźmińskiego, Członkini Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu, Współzałożycielka Kongresu Kobiet, Przewodnicząca Polsko-Japońskiego Komitetu Ekonomicznego, Założycielka fundacji Prymus wspierającej młodzież z obszarów wiejskich.

Magdalena Boczarska

Magdalena
Boczarska

Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Laureatka Polskiej Nagrody Filmowej za rolę główną w filmie „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” oraz nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za pierwszoplanowe role w filmach „Różyczka” i „Piłsudski”. W wolnych chwilach uprawia sport, brała udział w triathlonie.

Adam Bodnar

Adam
Bodnar

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, od sierpnia 2021 r. Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (09.2015-07.2021). W latach 2004-2015 współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prowadził dwie autorskie audycje radiowe – „Prawy Adam” w Radio Newonce i „BOS” w Radiu TOK FM, obecnie tworzy własny podcast pt. „Nie tylko o prawach człowieka”. Laureat krajowych i międzynarodowych nagród za zasługi dla ochrony praworządności i praw człowieka.

Julia Boguslavska

Julia
Boguslavska

Prawniczka. W 2002 r. ukończyła stosunki międzynarodowe na Donieckim Uniwersytecie Narodowym, zaś w 2007 r. zdobyła tytuł magistra prawa publicznego w Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Od 2002 r. zdobywała doświadczenie zawodowe przy ONZ w UNAIDS/UNDP w Kijowie, a także w innych projektach międzynarodowych. Od 2013 r. związana z branżą biznesową we Wrocławiu. W 2016 r. rozpoczęła własną działalność gospodarczą w zakresie marketingu. W marcu 2022 r. stworzyła projekt „Ukrainka w Polsce”, którego głównym celem jest włączanie Ukrainek w polskie środowisko biznesowe.

Łukasz Bogusławski

Łukasz
Bogusławski

Model, influencer, autor projektu „110299r”, współtwórca audycji „Overthinkers”.

Agata Bona

Agata
Bona

Strateżka, przedsiębiorczyni, designerka przyszłości z unikatowym certyfikatem: International Certified Future Strategist. Przedsiębiorczyni: właścicielka FutureLab. Od 15 lat doradczyni, moderatorka, facylitatorka strategiczna firm i startupów w obszarze innowacyjnych i odpornych na wstrząsy modeli biznesowych oraz określania przyszłych pól gry poprzez prototypowanie scenariuszy przyszłości i ich implikacji dla możliwości biznesowych i opcji strategicznych organizacji. Mentorka, trenerka startupów technologicznych oraz ekspertka w programach inkubacji i akceleracji oraz wykładowczyni MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od 4 lat współtworzy systemy wspierania przedsiębiorczości lokalnej oraz edukacji przedsiębiorczej dla samorządów, w tym obecnie dla m.st. Warszawy.

Krzysztof Bondaryk

Krzysztof
Bondaryk

Historyk, działacz opozycji antykomunistycznej w latach 80-tych. Pracownik MSWiA (1996-2001), Delegat Rządu ds. Wdrażania Reformy Ustrojowej w województwie wielkopolskim, podsekretarz stanu odpowiedzialny m.in. za tworzenie Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa, audytu wewnętrznego i ochrony informacji niejawnych w sektorze bankowym i telekomunikacyjnym. Doradca Stały Sejmowej Komisji Służb Specjalnych, a następnie szef ABW i generał brygady w korpusie oficerów. Doradca Ministra Obrony Narodowej ds. cyberbezpieczeństwa oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii.

Michał Boni

Michał
Boni

Wykładowca SWPS, badacz zmian cyfrowych, medioznawca i kulturoznawca. Działacz podziemnej „S”, minister w wielu rządach. Był szefem doradców strategicznych premiera Donalda Tuska oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów, a także posłem do Parlamentu Europejskiego. Deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014-2019). Obecnie adiunkt w SWPS (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny) w Zakładzie Społecznych Zastosowań Nowych Technologii. W pracy naukowej zajmuje się społecznym oddziaływaniem nowych technologii, cyberbezpieczeństwem, w szczególności cyfryzacją, własnością intelektualną i ochroną danych.

Piotr Borawski

Piotr
Borawski

Wiceprezydent Gdańska do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu – odpowiedzialny za rynek pracy, środowisko i ochronę klimatu, informatyzację i bezpieczeństwo oraz komunikację miejską. Jako Radny Miasta Gdańska VI i VII kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz przewodniczącego Komisji Strategii i Budżetu. Członek Rady Nadzorczej InnoBaltica sp. z o.o. zajmującej się między innymi wdrożeniem integracji biletowej w komunikacji publicznej w województwie pomorskim. Członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk i Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Marek Borowski

Marek
Borowski

Senator VIII, IX i X kadencji, Wicemarszałek Sejmu II i III kadencji, Marszałek Sejmu IV kadencji. W 1968 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. W latach 1968-1982 pracował w Domach Towarowych „Centrum” w Warszawie, zajmował stanowiska od sprzedawcy do głównego specjalisty. W okresie 1982-1991 był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem departamentu w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego, a następnie wiceministrem w tym resorcie. W latach 1993-1994 pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Od 1995 do 1996 r. zajmował stanowisko Szefa Urzędu Rady Ministrów. W latach 2006-2007 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jest kawalerem Orderu Uśmiechu.

Katarzyna Bosacka

Katarzyna
Bosacka

Dziennikarka, autorka i scenarzystka programów telewizyjnych i edukacyjnych, specjalistka od zakupów spożywczych, niestrudzona bojowniczka o prawa konsumenckie. Prowadziła wiele autorskich programów telewizyjnych. Autorka 13 książek kulinarnych i zakupowych – jej najnowsza książka „Obiad za mniej niż 5 złotych na osobę” cieszy się ogromną popularnością. Od 2019 roku na Youtube prowadzi własny kanał EkoBosacka poświęcony szeroko rozumianym aspektom związanym ze zdrowym stylem życia – racjonalnemu odżywianiu, ekologii, czytaniu etykiet, świadomemu kupowaniu, życiu bez plastiku.

Bartłomiej Brach

Bartłomiej
Brach

Doktor nauk o zarządzaniu. Swój czas dzieli między pracę badawczą, doradczą i popularyzatorską. Bada zjawiska z obszaru „People & Culture”, przede wszystkim przekonanie o sensie i bezsensie pracy, o czym napisał książkę pt. „Pomiędzy sensem a bezsensem pracy”. Doradza firmom, które chcą zmienić swoje podejście do zarządzania ludźmi, na przykład poprawić employee experience, nazwać wartości i pozabiznesowe cele, czy zbudować proces onboardingu. Ponieważ ważne jest dla niego dzielenie się wiedzą, pod adresem conowegowpracy.pl prowadzi newsletter, w którym opowiada o ważnych, a szerzej nieznanych wynikach badań. Takich, które pomagają mądrzej zarządzać i pracować.

Krzysztof Brejza

Krzysztof
Brejza

Polski polityk i prawnik, jest doktorem nauk prawnych, a także posłem na Sejm VI, VII i VIII kadencji, senatorem X kadencji. Ukończył studia prawnicze oraz z zakresu stosunków międzynarodowych na UW, gdzie działał aktywnie w samorządzie i stowarzyszeniach. Członek PO od 2005 r. W swojej karierze zasiadał m.in. w komisji sprawiedliwości i praw człowieka czy komisji ustawodawczej.

Dorota Brejza

Dorota
Brejza

Adwokat, prowadząca własną Kancelarię Adwokacką. Studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wyróżnieniem, a także uzyskała absolutorium w Instytucie Socjologii. Swoją karierę rozpoczęła od aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, co pozwoliło jej na zdobycie ogromnego doświadczenia z zakresu m.in. spraw rodzinnych, cywilnych czy gospodarczych. Obecnie prowadzi jedyne w Polsce postępowanie ws. Użycia nielegalnego oprogramowania szpiegowskiego Pegasusa.

Barbara Brodzińska-Mirowska

Barbara
Brodzińska-Mirowska

Politolożka, pracuje w Katedrze Komunikacji, Mediów i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od ponad piętnastu lat bada partie polityczne, sposób ich funkcjonowania i komunikowania ze społeczeństwem i mediami. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii związanych z działaniem partii, komunikowaniem politycznym, relacjami mediów i polityki oraz reputacją polityczną. Komentuje i analizuje sprawy polityczne. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych. Ostatnio wydała współautorską monografię pt. „Partie polityczne w dobie kryzysu zaufania społecznego. Perspektywa komunikacyjna” (2022).

Łukasz Broniewski

Łukasz
Broniewski

Współzałożyciel Fundacji Climate Strategies Poland pracującej na rzecz przejścia od proklimatycznych deklaracji do konkretnych działań i redukcji emisji. Fundacja liczy ślad węglowy firm, produktów i usług, buduje strategie dekarbonizacji, a także edukuje w zakresie zmiany klimatu czy greenwashingu. Były członek gabinetu Przewodniczącego Rady Europejskiej. Wcześniej Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Kierował polską edycją europejskiego programu dla młodzieży EYCA.

Rafał Bruski

Rafał
Bruski

Magister inżynier nawigacji morskiej. Sześć lat pracował w Polskich Liniach Oceanicznych jako oficer nawigator na statkach handlowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2005 roku uzyskał uprawnienia wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W latach 2006-2007 był zastępcą prezydenta Bydgoszczy odpowiedzialnym za strategię i rozwój miasta, pozyskiwanie funduszy europejskich, obsługę inwestorów oraz edukację i sport. W latach 2007-2010 pełnił funkcję wojewody kujawsko-pomorskiego. W 2010 roku został po raz pierwszy prezydentem Bydgoszczy. W 2014 roku ponownie zwyciężył i rozpoczął drugą kadencję. W ostatnich wyborach samorządowych ubiegał się o reelekcję i zwyciężył w pierwszej turze.

Agnieszka Bryc

Agnieszka
Bryc

Adiunkt na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członkini Rady Ośrodka Studiów Wschodnich w latach: 2010-2018. Bada politykę współczesnej Rosji oraz Izraela. Redaktor naczelna „The Copernicus Journal of Political Studies”. Autorka książek m.in. „Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?”, „Izrael 2020: skazany na sukces?”, a także publicystka portalu Nowa Europa Wschodnia oraz „Polityka”.

Mark Brzezinski

Mark
Brzezinski

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wcześniej, w latach 2011-2015, pełnił funkcję ambasadora USA w Szwecji, wprowadzając innowacyjne metody wspierania amerykańsko-europejskiej wymiany handlowej. Zorganizował również pierwszą w historii wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Sztokholmie. Był założycielem i dyrektorem Brzezinski Strategies LLC. Był również dyrektorem zarządzającym w Makena Capital Management, gdzie kierował działaniami inwestycyjnymi firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Jest członkiem Rady ds. Stosunków Zagranicznych (CFR) oraz Komisji Trójstronnej. Był stypendystą Komisji Fulbrighta w Polsce w latach 1991-1993, kiedy to prowadził badania i napisał książkę zatytułowaną „Walka o konstytucjonalizm w Polsce”.

Bartosz Brzyski

Bartosz
Brzyski

Rzecznik Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”. Współprowadzi podcast „Kultura poświęcona”. Publikował m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Tygodnika PolsatNews.pl” i „Wszystko, co Najważniejsze”. Z wykształcenia politolog.

Piotr Bukartyk

Piotr
Bukartyk

Autor i kompozytor wykonywanych przez siebie piosenek, od lat wymyka się prostym klasyfikacjom, z upodobaniem mieszając muzyczne style. Pisze do rymu i układa do niego melodie, a potem to śpiewa. Od szesnastu lat współpracuje z Wojciechem Mannem, który jest jego pierwszym recenzentem. Występuje w duecie lub z zespołem AJAGORE. Ma też swój Fanklub.

Zuzanna Buszman

Zuzanna
Buszman

Prawniczka, urzędniczka unijna specjalizująca się w transgranicznym handlu i wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała prawo na UW, stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku oraz prawo europejskie na KU Leuven. W 2020 roku ukończyła program LLM na UC Berkeley w specjalizacji prawa międzynarodowego środowiskowego oraz energetycznego. Zdobyła doświadczenie m.in. w kancelarii DLA Piper oraz Stałej Misji RP przy ONZ w Nowym Jorku. W ramach działalności pro bono jest mentorką w Fundacji Our Future Foundation oraz doradczynią akademicką dla platformy „Coopernicus”. Od 2020 jest doktorantką na UW, gdzie wykłada oraz prowadzi badania dot. sądowych postępowań klimatycznych w USA i UE, które będzie kontynuować jako Visiting Scholar na Uniwersytecie Columbia.

Jerzy Buzek

Jerzy
Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego nieprzerwanie od 2004 r. Przewodniczący PE jako pierwsza i jedyna dotąd osoba z Europy Środkowo-Wschodniej (2009-2012). W 9. kadencji PE zasiada w komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (którą kierował w latach 2014-2019), obecnie jest sprawozdawcą ws. kluczowego rozporządzenia nt. unijnego rynku wodoru oraz gazu ziemnego i gazów odnawialnych. Poprowadzi prace nad dyrektywą na ten sam temat. W 2016 r. portal Euractiv umieścił go w rankingu EurActory40 w trójce najbardziej wpływowych osób w europejskiej polityce energetycznej. Premier RP (1997-2001). Kawaler Orderu Orła Białego.

Marcin Bużański

Marcin
Bużański

Politolog, doradca Zarządu Fundacji Pułaskiego, partner w firmie doradczej IGD Group, ekspert ONZ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, wspieraniu przemian politycznych i procesów pokojowych. Specjalizuje się w planowaniu polityki oraz wdrażaniu programów odbudowy instytucji państwowych po konfliktach, operacjach pokojowych ONZ, wspieraniu negocjacji pokojowych i mediacji, demokratyzacji i operacjach humanitarnych. Wieloletni pracownik Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP) oraz UNICEF. Absolwent Szkoły Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Centrum Europejskiego UW.

Piotr Całbecki

Piotr
Całbecki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1998-2002 zasiadał w Radzie Miasta i Zarządzie Miasta Torunia. Od 2006 roku stoi na czele Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mandat radnego województwa zdobywał z największą liczbą głosów w Kujawsko-Pomorskiem, a w ostatnich wyborach samorządowych w 2018 roku uzyskał jeden z najwyższych wyników w kraju. Od 2012 roku Członek-Zastępca w Europejskim Komitecie Regionów. Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi pierwszego stopnia za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju samorządu w Polsce, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”.

Michał Cessanis

Michał
Cessanis

Dziennikarz, podróżnik, redaktor prowadzący „National Geographic Traveler” oraz autor telewizyjnej serii podróżniczej „Do zobaczenia” w Dzień Dobry TVN. Wcześniej dziennikarz „Nowego Życia Pabianic”, „Expressu Ilustrowanego”, „Życia Warszawy” oraz „Rzeczpospolitej”. Autor książek podróżniczych „Opowieści z pięciu stron świata” oraz „Made in China”. Prywatnie zaś w szczęśliwym związku z Pawłem. Od lat działa na rzecz równouprawnienia dla osób LGBTQ+.

Dominika Chirek

Dominika
Chirek

Prawnik, wykładowca akademicki, ekspert rynku kosmetyków naturalnych i ekologii wokół nas. Uczy, jak być świadomym konsumentem. Punktuje naruszenia prawa kosmetycznego i nieuczciwe deklaracje marketingowe, współpracując z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Namawia do czytania listy składników nie tylko kosmetyków, ale też żywności, ubrań i przedmiotów życia codziennego. Promuje zrównoważony tryb życia. Prowadzi blog www.naturalnieproste.com.

Tomasz Chłoń

Tomasz
Chłoń

Dyplomata, był ambasadorem Polski w Estonii i na Słowacji. W latach 2017-2020 pełnił funkcję dyrektora Biura Informacyjnego NATO w Moskwie. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, sprawach NATO i Rosji, zagrożeń hybrydowych, w tym szczególnie dezinformacji. Jest współautorem książki „Platforma przeciwdziałania dezinformacji – budowanie odporności społecznej. Badania i edukacja” (2021). Absolwent filologii węgierskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych w zakresie stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej.

Helena Chmielewska-Szlajfer

Helena
Chmielewska-Szlajfer

Socjolożka, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, Visiting Fellow w London School of Economics and Political Science. Doktorat obroniła w The New School for Social Research. Autorka m.in. „Reshaping Poland’s Community after Communism: Ordinary Celebrations” (Palgrave, 2019). Bada codzienne praktyki obywatelskie oraz politykę w nowych mediach, w tym w internetowych tabloidach w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Członkini Zarządu Inkubatora Umowy Społecznej.

Konrad Ciesiołkiewicz

Konrad
Ciesiołkiewicz

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Prezes Fundacji Orange (edukacja informacyjna, medialna i cyfrowa dzieci i młodzieży, wspieranie społeczności lokalnych). Psycholog, politolog, doktor nauk społecznych. Ukończył wiele szkoleń z obszaru spraw społecznych, w tym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, praw dziecka i edukacji obywatelskiej. Związany z Fundacją Dorastaj z Nami udzielającej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dzieciom, których rodzic zginął lub utracił zdrowie, pełniąc służbę publiczną. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka.

Ionela Ciolan

Ionela
Ciolan

Pracownik naukowy w Centrum Studiów Europejskich im. Wilfrieda Martensa. Zajmuje się europejską polityką zagraniczną, bezpieczeństwem i obronnością. Jej obszary zainteresowań i specjalizacji obejmują europejską politykę bezpieczeństwa i obrony, europejską politykę zagraniczną, NATO, bezpieczeństwo Morza Czarnego, bezpieczeństwo Arktyki, stosunki transatlantyckie oraz stosunki UE z Ukrainą, Gruzją i Mołdawią.

Julia Cydejko

Julia
Cydejko

Analityczka do spraw energetycznych w Polityce Insight, współautorka serwisu PI Energy i podcastu „Energia do zmiany”. Pisze o polityce klimatycznej na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym i śledzi proces skalowania zielonych technologii.

Marzena Czarnecka

Marzena
Czarnecka

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, radca prawny. Profesor i Kierownik w Katedrze Transformacji Energetycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wykładowca licznych uniwersytetów w Europie, w tym w Saarbrücken (Niemcy) czy w Granadzie (Hiszpania). Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Kierownik kilku projektów międzynarodowych i krajowych. Autor i współautor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu energetyki, prawa energetycznego oraz ochrony konsumentów. Praktyk wykonujący zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii CzarneckaLegal.

Mateusz Czarnecki

Mateusz
Czarnecki

Psychoterapeuta, pisarz, podróżnik, przedsiębiorca. Autor powieści „Otwórz oczy, zaraz świt”, obecnie w trakcie prac nad kolejną książką. Na co dzień prowadzi ośrodek psychoterapii w Warszawie.

Anita Czarniecka

Anita
Czarniecka

Politolożka, Uniwersytet Gdański. Działaczka społeczna działająca na rzecz Praw Człowieka, członkini Komitetu Obrony Demokracji, bezpartyjna, Ławniczka Sądu Najwyższego II kadencji. Założycielka i prezeska Fundacji Damy Radę działającej na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Włodzimierz Czarzasty

Włodzimierz
Czarzasty

Wicemarszałek Sejmu IX kadencji. Od 2016 r. Przewodniczący SLD (od 2021 Współprzewodniczący Nowej Lewicy) w latach 2012-2016 kierował Radą Mazowiecką SLD. W wyborach parlamentarnych w dniu 13 października 2019 r. uzyskał mandat poselski w okręgu obejmującym Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno oraz powiaty będziński i zawierciański. Należy do Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia). Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 r. Prezes Zarządu i współwłaściciel wydawnictwa MUZA. Członek KRRiT (1999-2005), w tym w latach 2000-2004 pełnił funkcję Sekretarza KRRiTV. W 1997 r przewodniczył Radzie Nadzorczej Polskiego Radia. W latach 1996-1997 Doradca Prezesa Rady Ministrów

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Magdalena
Czarzyńska-Jachim

Wiceprezydentka Sopotu, odpowiedzialna m.in. za edukację, pomoc społeczną, turystykę (na stanowisku od 4 listopada 2019). Na drzwiach gabinetu w UMS ma tabliczkę: „wiceprezydentka” – taką formą się posługuje. Uważa, że feminatywy w życiu społecznym i politycznym są ważne, że powinniśmy używać żeńskich form i że kobiety powinny mieć wybór, jak chcą, by określano ich zawód, stanowisko itp. Członkini Stałego Komitetu ds. Równości przy Radzie Gmin i Regionów Europy (od stycznia 2021). Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. Pomysłodawczyni i moderatorka „Sopockich Spotkań Kobiet”.

Paweł Czuma

Paweł
Czuma

Z wykształcenia prawnik, zawodową karierę zaczynał jako dziennikarz radiowy i telewizyjny, a także niezależny realizator filmowy, autor scenariuszy filmów dokumentalnych i fabularnych oraz reżyser filmów dokumentalnych. Od 2002 przez ponad 20 lat odnajdował swoje powołanie w branży PR. Pracował m.in. jako: rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego, szef działu promocji informacji i rekrutacji Politechniki, rzecznik prasowy prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Od maja 2019 roku jest współwłaścicielem Telewizji Echo24 spółka z o.o. – jej redaktorem naczelnym i prezesem zarządu.

Katarzyna Czupryniak

Katarzyna
Czupryniak

Specjalistka ds. ochrony ekosystemów wodnych w WWF Polska, liderka programu wolontariatu Strażnicy Rzek WWF skupiającego lokalnych działaczy społecznych zajmujących się ochroną wód w Polsce. Biolog, specjalistka w zakresie oddziaływań górnictwa na ekosystemy wodne i zależne od wody. Współautorka analizy II aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w polskim i międzynarodowym dorzeczu Odry, w ramach raportu „The final sprint for Europe’s rivers” (2021) koalicji Living Rivers Europe. Autorka raportu WWF Polska „Rzeki solą płynące” (kwiecień 2023).

Marek Czyż

Marek
Czyż

Dziennikarz telewizyjny i radiowy. W mediach od 30 lat. Prezenter programów informacyjnych, publicysta. Do 2016 roku prowadził i współtworzył programy na antenach telewizji publicznej. Pełnił funkcję dyrektora informacj radia ZET. Obecnie realizuje własne projekty w sieci.

Matylda Damięcka

Matylda
Damięcka

Aktorka, wokalistka, grafik, reżyser, twórca teledysków. Współpracuje z Klubem Komediowym, Och-Teatrem, Teatrem Polonią w Warszawie i Teatrem InVitro w Lublinie. Laureatka 1 miejsca: Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu, Piosenki im. Jeremiego Przybory w Kutnie oraz 2 miejsca na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Wokalistka i reżyser widowisk muzycznych „Znikające Miasta”, „Cohen i Kobiety”. Muzycznie współpracowała m.in. z Radkiem Łukasiewiczem, Wojciech Mazolewski, Leszkiem Biolikiem, Janem Młynarskim, Wojtek Mazolewski Quintet. Współtworzy i regularnie koncertuje z zespołami Matylda/Łukasiewicz i Polskie Znaki. Nominowana do Orłów’23 w kategorii drugoplanowa rola żeńska za rolę w filmie „Apokawixa” w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Instagram: thegirlwhofellonearth.

Robert Damski

Robert
Damski

Z egzekucją sądową związany od 20 lat. W 2005r. powołany na stanowisko Komornika Sądowego. Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2012-2014 Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej IV kadencji oraz Izby Komorniczej w Gdańsku, Członek Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie V kadencji oraz Rady Izby Komorniczej w Gdańsku. Laureat Wyróżnienia „Biała Wstążka” w kategorii Wymiar Sprawiedliwości. W latach 2016-2020 członek zespołu d/s alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka.

Kamil Dąbrowa

Kamil
Dąbrowa

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Ekspert do spraw mediów i komunikacji. Były rzecznik prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, menedżer związany z mediami od ponad 20 lat. Ukończył Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracował między innymi w Radiu Jazz, Radiostacji (dawna Rozgłośnia Harcerska), Polskim Radiu (Radio BIS, Jedynka Polskie Radio), Agorze (Roxy FM, Tok FM), współpracował z MTV, Vh1, TVP i TVN24 (współprowadzący „Szkło Kontaktowe”), prowadził szkolenia z zakresu wystąpień publicznych (między innymi dla rzeczników prokuratur okręgowych) oraz wykłady dla studentów, publikował między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Newsweeku”, „Polityce”, „Wprost”, „Krytyce Politycznej” i oko.press.

Anna Dąbrowska

Anna
Dąbrowska

Działaczka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego stowarzyszenia Homo Faber. Od 2009 roku zajmuje się wpływem migracji na społeczność lokalną, obecnie prowadzi działania programujące politykę integracyjną na poziomie miasta. W 2021 roku była jedną z założycielek Grupy Granica działającej na polsko-białoruskiej granicy. Od 24 lutego 2022 roku współtworzyła Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie – międzysektorową platformę pomocy humanitarnej. Pisze doktorat o ukraińskiej migracji w Polsce po 2014 roku.

Alicja Defratyka

Alicja
Defratyka

Od kilku lat rozwija projekt ciekaweliczby.pl i za pomocą liczb stara się w prosty sposób tłumaczyć różne zjawiska społeczno-ekonomiczne, oparte na konkretnych danych liczbowych oraz wynikach badań społecznych. Odkłamuje również fake newsy prezentowane w przestrzeni publicznej. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS. Pracowała m.in. w Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, ośrodku analitycznym THINKTANK oraz ośrodku analitycznym SpotData.

Karolina Deryńska

Karolina
Deryńska

Aktywistka polityczna na rzecz Europy, andragog. Koordynatorka krajowa oraz członkini Komitetu Sterującego ALDE Party Individual Members odpowiedzialna za obszar Europy Centralnej i Wschodniej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji. Koordynatorka Stowarzyszenia Network PL Oddziału Warszawskiego. W latach 2007-2010 związana z Platformą Obywatelską, pracowała w warszawskim Biurze Poselskim premiera Donalda Tuska. W latach 2015-2018 aktywnie działała w warszawskich strukturach Nowoczesnej. Od 2017 członkini ALDE Party IM (Porozumienie Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy).

Joanna Dębska

Joanna
Dębska

Podróżniczka, pasjonatka feminatywów, behawiorystka psów, inicjatorka pomysłów, eksperymentatorka sportów i doświadczeń kulinarnych. Od 10 lat zajmuje się Human Resources. Pierwsze 6 lat jako rekruterka, a potem HR Business Partner w obszarach technologicznych, m.in.: data science, ML, AI solutions. Obecnie zajmuje się tematyką rozwoju kompetencji. Ukończyła studia na Salford University, gdzie zajmowała się tematyką kultury, gender i różnorodności. Ostatnio zgłębia te zagadnienia również w kontekście wpływu algorytmów AI na uprzedzenia (m.in: gender & racial bias). Od kilku lat wspiera działania w obszarze Diversity & Inclusion and Equity. Współautorka wykładu D&I „Non Zero Sum Game” , który był jednym z pierwszych wykładów o D&I pokazywanym na konferencjach technologicznych w Polsce.

Katarzyna Dębska

Katarzyna
Dębska

Doktorka nauk socjologicznych, badaczka w Polityce Insight, od października 2023 adiunktka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się metodologią badań społecznych, problematyką nierówności społecznych i socjologią życia rodzinnego. Autorka publikacji naukowych i popularyzatorskich w czasopismach polskich i zagranicznych.

Julia Dmeńska

Julia
Dmeńska

Trenerka, baczna obserwatorka życia, twórczyni miejsc inspirujących do działania i zmiany. Lubi tworzyć bezpieczną przestrzeń. Jest absolwentką Wydziału Pedagogicznego UW, specjalność Animacja kulturalno-społeczna. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów oraz pracy z grupą poszerzała w szkole trenerskiej STOP Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Od 16 lat związana z trzecim sektorem.

Krzysztof Dobies

Krzysztof
Dobies

Społecznik, bloger, dziennikarz, doświadczony PR-owiec, pasjonat Internetu i tradycyjnych oraz nowoczesnych mediów, specjalista ds. wizerunku organizacji. Dyrektor generalny Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym odpowiadający za całokształt działań marketingowych, wizerunkowych i komunikacyjnych, a także za rozwój marki i realizację społecznej misji Fundacji. Wcześniej, wraz z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przez 20 lat budował wizerunek największych w Polsce przedsięwzięć społecznych – Finałów WOŚP oraz festiwali Pol'and'Rock Festival.

Justyna Dobrosz-Oracz

Justyna
Dobrosz-Oracz

Dziennikarka polityczna, sprawozdawczyni parlamentarna „Gazety Wyborczej”. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową zaczynała w „Teleexpressie”. W latach 2010-2016 była główną reporterką „Wiadomości” TVP. Od 2016 roku związana z „Gazetą Wyborczą”. Jest redaktorką działu „Kraj”. Codziennie na wyborcza.pl pojawiają się jej materiały wideo z Sejmu, w tym słynne pościgi za ludźmi władzy. Sama o sobie mówi, że jest uzależniona od polityki, a Sejm zna jak własną kieszeń. Na Facebooku publikuje relacje ze swoich podróży z różnych zakątków świata.

Julia Dobrzańska

Julia
Dobrzańska

Specjalistka ds. edukacji w Fundacji WWF Polska. Absolwentka Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W SGGW uzyskała również stopień naukowy doktora. Od ponad 20 lat działa na polu ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej oraz popularyzacji wiedzy o przyrodzie. W Fundacji WWF Polska koordynuje realizację programu edukacyjnego dla szkół podstawowych „Dieta przyjazna planecie”, który ma na celu przekazanie młodym ludziom informacji o tym, jak to, co jemy, wpływa na stan środowiska naturalnego i co warto jeść, żeby było to dobre dla naszego zdrowia i dla planety.

Róża Dominiak

Róża
Dominiak

Ma 14 lat doświadczenia w badaniach (SMG/KRC, MillwardBrown, Kantar), wcześniej związana z branżą PR. Specjalizuje się w badaniach online, zarówno przy pomocy moderowanych forów internetowych, jak i FGI i IDI online oraz badaniach etnograficznych pozwalających na głębokie zanurzenie w świat respondentów. Ma szerokie doświadczenie w badaniach społecznych i politycznych, w tym dotyczących odbioru społecznego tematu uchodźców w Polsce (badanie zrealizowane w 2015 roku pod kątem kampanii wyborczej do Parlamentu). Aktywnie pracowała przy kampaniach wyborczych 2010, 2011 i 2015, realizując zarówno badania jakościowe (identyfikacja potrzeb wyborców, wizerunków polityków, ewaluacja materiałów wyborczych), jak i ilościowe (sondaże wyborcze, badania segmentacyjne i dedykowane projekty).

Zofia Dorożalska

Zofia
Dorożalska

Aktywistka edukacyjna, zafascynowana złożonością systemów nauczania, laureatka programu Vital Voices „Jestem Liderką”. Od 15 roku życia koordynuje projekt społeczny Fidea, w ramach którego tworzy narzędzia dydaktyczne wspierające rozwój kompetencji przyszłości. Projekt dotarł do 30 000 dzieci w 5 krajach. Obecnie prowadzi Fundację Start-ED. Na co dzień dzieli czas między pracę w Fundacji Zwolnieni z Teorii, koordynację Zbiórek Żywności w Warszawskim Banku Żywności SOS i studia na Akademii Leona Koźmińskiego.

Mikołaj Dowgielewicz

Mikołaj
Dowgielewicz

Pracował w gabinecie ministra spraw zagranicznych Bronisława Geremka (1998-2000). Doradca przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pata Coxa w kwestiach rozszerzenia (2003). Członek gabinetu wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Margot Wallström (2007). Przewodniczący Komitetu do Spraw Europejskich rządu Donalda Tuska (2007-2012). Przewodniczył Radzie UE ds. Ogólnych podczas polskiej prezydencji w Radzie (2011). Zastępca sekretarza generalnego EBI, największej międzynarodowej instytucji finansowej na świecie, z siedzibą w Luksemburgu (od 2022).

Paweł Droździak

Paweł
Droździak

Psycholog, trener grupowy, psychoanalityk lacanowski. Zajmował się pracą z osobami mającymi trudności w kontrolowaniu zachowań impulsywnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, pracował w poradni rodzinnej ds. przemocy. Prowadzi praktykę prywatną w Warszawie, gdzie pracuje z osobami dorosłymi. Współautor książki „Blisko, nie za blisko – terapeutyczne rozmowy o związkach”.

Witold Drożdż

Witold
Drożdż

Menedżer, prawnik, były urzędnik państwowy. Obecnie członek Zarządu Orange S.A. i członek Rady Fundacji Orange. Wcześniej p.o. Prezesa PGE Energia Jądrowa S.A. (2010-2012) oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji i Pełnomocnik Rządu ds. Schengen (2007-2010).

Jakub Drożdż

Jakub
Drożdż

Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik, menedżer wielu organizacji pozarządowych. Zawodowo zajmuje się brandingiem, dyplomacją i stosunkami międzynarodowymi.

Sławomir Dudek

Sławomir
Dudek

Założyciel, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. Ekspert w zakresie finansów publicznych z ponad 23-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Finansów. Przewodniczył polskiej delegacji na posiedzeniach Economic Policy Committee przy OECD. Był członkiem Rady Statystyki, Rządowej Rady Ludnościowej, Rady Edukacji Statystycznej. Członek Rady Gospodarczej – Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy Marszałku Senatu RP. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Koordynator Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej przy Radzie Przedsiębiorczości. Komentator gospodarczy w mediach branżowych i ogólnoinformacyjnych.

Magdalena Dudkiewicz

Magdalena
Dudkiewicz

Doktora habilitowana nauk społecznych, prof. UW w dziedzinie socjologii, badaczka, dydaktyk i szkoleniowiec w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, działań obywatelskich, społeczności lokalnych, społecznego PR oraz realizacji projektów badawczych. Ewaluatorka programów społecznych.

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra
Dulkiewicz

Polska samorządowiec i prawniczka. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim i Paris Lodron University w Salzburgu. Uczestniczyła w przygotowaniach Gdańska do UEFA EURO 2012™. Brała udział w powstaniu Europejskiego Centrum Solidarności. W marcu 2017 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powierzył jej stanowisko swojego zastępcy ds. polityki gospodarczej. W 2019 r. w przedterminowych wyborach została wybrana Prezydentem Miasta Gdańska. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Unii Metropolii Polskich. Członkini Europejskiego Komitetu Regionów, przewodnicząca Grupy Roboczej Ukraina.

Marcin Duma

Marcin
Duma

Prezes Zarządu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, ekspert w dziedzinie badań społeczno-politycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem. Częsty komentator życia politycznego i społecznego w najważniejszych mediach polskich oraz zagranicznych. Autor publikacji, panelista podczas najważniejszych wydarzeń w kraju, m.in. Forum Ekonomicznego w Krynicy i Europejskiego Kongresu Samorządów. Jeden z członków-założycieli EUROSKOPII – pierwszego, ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia niezależnych agencji badawczych.

Maciej Duszczyk

Maciej
Duszczyk

W latach 2016-2020 Prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowy w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz na WNPiSM UW. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2021-2024. W latach 1999-2007 pracownik Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (w latach 2004-2007 zastępca dyrektora Departamentu Analiz). W czasie negocjacji o członkostwo Polski w UE odpowiedzialny w UKIE za swobodny przepływ osób. W latach 2014-2016 oraz 2020-2021 członek Komitetu Polityki Naukowej (przewodniczący X 2015 - III 2016 oraz VI - XII 2020). W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych premiera Donalda Tuska. Pomiędzy 2012-2014 kierujący pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.

Tomáš Dvořák

Tomáš
Dvořák

Uzyskał tytuł magistra historii współczesnej na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie, a także studiował na włoskim Università per Stranieri di Perugia, gdzie zajmował się polityką i kulturą Włoch. Od kilku lat zajmuje się organizacją różnych form wydarzeń eksperckich oraz strategiami komunikacyjnymi.

Aleksandra Dzik

Aleksandra
Dzik

Alpinistka i przewodniczka górska. Na swoim koncie ma m.in. wejście na ośmiotysięczny Gasherbrum II (8035 m n.p.m.), ponadto jako pierwsza Polka zdobyła Pik Pobiedy (7439 m n.p.m.) oraz skompletowała wejścia na wszystkie pięć siedmiotysięczników byłego ZSRR, uzyskując prestiżowy tytuł Śnieżnej Pantery. Jako pierwsza kobieta ukończyła zawody Elbrus Race na najdłuższej trasie Extreme. Uprawiała narciarstwo wysokogórskie, w którym jej największe osiągnięcia to mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski. Jest międzynarodową przewodniczką górską UIMLA. Współprowadzi biuro turystyki górskiej BluEmu.

Łukasz Ecimowicz

Łukasz
Ecimowicz

Radny powiatu żywieckiego, działacz społeczny, ekspert w dziedzinie kreowania wizerunku oraz PR. Absolwent nowatorskiego kierunku doradztwo polityczne i publiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, współautor dwóch publikacji naukowych. Od 2016 roku prowadzi autorskie szkolenia z zasad kreowania wizerunku od podstaw, komunikacji medialnej oraz odbioru społecznego. Pasjonat dyplomacji, polityki, teatru, filmu i sztuki. Zawodowo zajmuje się tworzeniem wizerunku polityków, przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Właściciel Ecimowicz Doradztwo Polityczne i Wizerunkowe.

Maria Ejchart

Maria
Ejchart

Prawniczka, od ponad 20 lat związana jest z Helsińską Fundacją Praw Człowieka – największą organizacją pozarządową w Polsce. Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej #WolneSądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS), od 2018 r. jego koordynatorka. W jego ramach reprezentuje sędziów przed ETPCz. Od 2015 r. Prezeska Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Od 2017 współorganizowała dziesiątki demonstracji i akcji protestacyjnych w sprawie obrony praworządności i represjonowanych sędziów. Jest członkinią Rady Społecznej przy RPO oraz współprzewodniczącą Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Marcin Elszkowski

Marcin
Elszkowski

Trębacz, absolwent z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureat konkursów, takich jak Jazz nad Odrą, Jazz Juniors, Blue Note Poznań Jazz Competition, Jazzinspiracje, Przeglad jazzowy sax Clubu. Trębacz. Współtworzy wyróżniające się na młodej scenie jazzowej zespoły, takie jak: Grzegorz Ziółek Quartet, Michał Aftyka Quintet, Superminimalism. Występował z takimi artystami jak Ron Carter, Ewa Bem, Grzegorz Nagórski, Wojtek Mazolewski.

Joanna Erbel

Joanna
Erbel

Socjolożka, ekspertka do spraw mieszkaniowych i budowania miejskiej odporności. Członkini Zarządu PLZ Spółdzielni. Dyrektorka ds. protopii w CoopTech Hub, pierwszym w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Członkini Rady Fundacji Rynku Najmu. Współautorka raportów CoopTech Hub: „Spółdzielnia Równokręgi, czyli ekonomia troski w działaniu” (2023), „Spółdzielczy Plan Odbudowy” (2021) oraz „Spółdzielcza transformacja oraz Pakiet miejskiej odporności” (2022). Autorka książek „Poza własnością. W stronę udanej polityki mieszkaniowej” (2020) oraz „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze” (2022). Współpracowniczka Fundacji A/typowi działającej na rzecz neuroróżnorodności.

Monika Falej

Monika
Falej

Z wykształcenia prawniczka. Posłanka na Sejm RP. Wieloletnia aktywistka organizacji pozarządowych, przez kilka kadencji przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Zasiadała także w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczyła też Radzie Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Związana m.in. z Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” oraz ze Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Pracowała jako trenerka, koordynatorka projektów i mediatorka, objęła stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Współtworzyła Olsztyńskie Centrum Wolontariatu „Spinacz”. Była inicjatorką olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Została również regionalną pełnomocniczką Kongresu Kobiet.

Jan Farfał

Jan
Farfał

Doktorant Uniwersytetu Oksfordzkiego, asystent badawczy Timothy’ego Gartona Asha, współzałożyciel Club Alpbach Poland, Marcin Król Fellow w Visegrad Insight.

Barbara Fatyga

Barbara
Fatyga

Kulturoznawca i socjolog. Kierowniczka Katedry Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży ISNS na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się badaniami młodzieży, antropologią współczesności i metodologią badań. Była przewodnicząca warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza. Autorka licznych publikacji socjologicznych w Polsce i za granicą, m.in. „Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej”. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem Harvarda, Fundacją Batorego czy UM miasta st. Warszawy.

Kamila Ferenc

Kamila
Ferenc

Adwokatka, konsultantka programowa i wiceprezeska Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Współzałożycielka Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu. Ekspertka w tematach ochrony zdrowia reprodukcyjnego i przeciwdziałania przemocy seksualnej. Prowadzi sprawy sądowe – często pro bono – dotyczące praw człowieka. W 2020 roku została zaliczona do grupy Girl Power Generation portalu Ofeminin oraz nominowana w konkursie „Rising Stars Lawyers of Tomorrow”. Laureatka tytułu Prawnik Pro Bono 2020.

Krzysztof J. Filipiak

Krzysztof J.
Filipiak

Profesor medycyny, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie (UM MSC), specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych, hipertensjologii i farmakologii klinicznej oraz członek polskich i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. W chwili nominacji najmłodszy profesor kardiologii, a obecnie najbardziej popularny polski profesor w mediach społecznościowych. Od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie”. Niekwestionowany ekspert w temacie COVID-19, współtwórca pierwszego podręcznika medycznego o koronawirusie SARS-CoV-2.

Paulina Filipowicz

Paulina
Filipowicz

Psycholożka, aktywistka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Współtwórczyni akcji „TAK dla prewencji suicydalnej” oraz projektu psychoedukacyjnego o zaburzeniach odżywiania „Szczera Sfera”. Absolwentka Latającego Uniwersytetu Praw Człowieka przy Europejskim Centrum Solidarności oraz programu European Green Activism Training. Wcześniej była dziennikarką i zawodowo współpracowała z magazynami lifestylowymi. Członkini sieci aktywistów Humanity in Action.

Karina Firkavičiūtė

Karina
Firkavičiūtė

Doc. dr, muzykolog, mgr interdyscyplinarnych studiów europejskich. W 1995-1996 stypendystka DAAD w Niemczech, była wykładowczyni Litewskiej Akademii muzyki i teatru, Uniwersytetu Wileńskiego, dyrektor Instytutu Litewskiego, attaché Republiki Litewskiej do spraw nauki w Stałym Przedstawicielstwie RL przy Unii Europejskiej. Obecnie policy officer w Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Związku Kultury Karaimów litewskich, członek Związku kompozytorów Litwy. Posluguje się 8 jezykami i swoim językiem ojczystym – karaimskim. Jest jedną z 30 osób na całym świecie jeszcze posługujących się tym jezykiem. Specjalizuje się w badaniach muzyki wschodnich kultur, zagadnień związanych z mniejszościami narodowymi, a szczególnie kultury, historii i muzyki karaimskiej.

Joanna Flis

Joanna
Flis

Psycholożka o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia, pedagożka resocjalizacyjna, pedagożka prewencji patologii społecznej, psychopedagożka. Specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeutka systemowa (w procesie certyfikacji), doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Ekspertka do spraw e-uzależnień. Autorka książek „Współuzależnieni, jak budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi” oraz „Co ze mną nie tak? O życiu w dysfunkcyjnym domu, środowisku, Polsce oraz tym jak sobie z tym (nie) radzimy”. Ekspertka projektu MŁODE GŁOWY Fundacji UNAWEZA. Autorka podcastu „Madame Monday”. Od 14 lat prowadzi praktykę terapeutyczną oraz szkolenia.

Piotr Frączak

Piotr
Frączak

Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Kontrola administracji. Specjalizuje się w historii i teorii polskiej samoorganizacji. Autor wielu publikacji m.in. „Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej” (2002), „W poszukiwaniu tradycji. Dwa dwudziestolecia pozarządowych inspiracji” (2013), serii „Poprzednicy dzisiejszych organizacji pozarządowych” (2020). Działacz społeczny, m.in. prezes Stowarzyszenia Dialog Społeczny, wieloletni prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Pracuje w OFOP, gdzie odpowiada za Biuro Monitoringu Prawa #prosteNGO i angażuje się w prace Komitetów Monitorujących fundusze europejskie.

Roland Freudenstein

Roland
Freudenstein

Zrobił karierę w administracji publicznej, budowaniu globalnej demokracji i świecie think tanków. Urodzony w Bonn w Niemczech, przez 2 lata służył jako ochotnik w armii niemieckiej podczas zimnej wojny, służąc w Kwaterze Głównej NATO w Mons w Belgii. Jest magistrem politologii, ekonomii i japonistyki na Uniwersytecie w Bonn, studiował stosunki międzynarodowe w Los Angeles. Po kilku latach pracy naukowej w Niemieckiej Radzie ds. Stosunków Zagranicznych (DGAP) po 1989 roku dołączył do zespołu planowania polityki zagranicznej Komisji Europejskiej w Brukseli na 2 lata, a następnie został dyrektorem warszawskiego biura Fundacji Konrada Adenauera w latach 90. W 2000 roku po pobycie w centrali Fundacji w Berlinie, przeniósł się do Brukseli.

Adrian Furgalski

Adrian
Furgalski

Absolwent WPiA UJ. Doradca ministra transportu i gospodarki morskiej (1998-2000). Doradca Dyrektora Naczelnego PP „Porty Lotnicze” ds. reformy strukturalnej (2000-2001). Członek zespołu J. Rokity opracowującego dokument „Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005-2009” (2004). Od 2004 r. związany z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR, od 2019 r. Prezes. Od 2014 r. Przewodniczący Zarządu największego związku pracodawców rynku kolejowego – Forum Kolejowe Railway Business Forum. Członek Rady Ekspertów przy ministrze infrastruktury ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych.

Tadeusz Gadacz

Tadeusz
Gadacz

Filozof i religioznawca, wykładowca akademicki. Profesor Collegium Civitas w Warszawie i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Były przewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk i były kierownik Katedry Filozofii Religii na Uniwersytecie Warszawskim. Prezes Polskiego Towarzystwa Etycznego. Autor licznych książek m.in. „O umiejętności życia”, „Etyka Dobromyślności”, czy „Rozmowy o Życiu, Polsce i Religii”. Radny Sejmiku Małopolskiego z list Koalicji Obywatelskiej, kandydat do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej w Wyborach 2023, uczeń i bliski współpracownik ks. Józefa Tischnera. Prywatnie zainteresowany językami obcymi i śladami dawnych nauczycieli mądrości.

Michał Gajdus

Michał
Gajdus

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończył studia prawnicze i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UW, na którym prowadził zajęcia z prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Od ponad 10 lat zawodowo związany z międzynarodowymi kancelariami prawnymi w Warszawie, gdzie specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych postępowań gospodarczych, a od 2017 roku aktywnie działa na rzecz rządów prawa w Polsce, w tym jako pełnomocnik niezależnych sędziów w kilkudziesięciu kluczowych postępowaniach przed ETPC, TSUE, SN i NSA. Obrońca sędziów w sprawach dyscyplinarnych, autor precedensowych wniosków o zastosowane przez ETPC środków tymczasowych (interim measures) w sprawach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Kinga Gajewska

Kinga
Gajewska

Posłanka VIII i IX kadencji Sejmu RP, Przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Edukacji Przyszłości.

Alina Gałązka

Alina
Gałązka

Menedżerka kultury, aktywistka miejska w dziedzinie kultury. Była redaktorką naczelną ogólnopolskiego portalu informacyjno-poradniczego dla organizacji pozarządowych ngo.pl. Jako przedstawicielka strony społecznej jest zaangażowana w dialog obywatelski. Od 2004 aktywna w Komisjach Dialogu Społecznego współpracujących z Urzędem m.st. Warszawy. Przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Kultury. Współautorka dokumentów strategicznych. Od 1992 związana z Teatrem Komuna Warszawa, który od 2018 realizuje pilotażowy i nowatorski program społecznej instytucji kultury – domu produkcyjnego, sceny prezentacji i ośrodka rezydencji i aktualnie działa w budynku dawnej szkoły przy ul. E. Plater 31 w Warszawie.

Konstanty Gebert

Konstanty
Gebert

Psycholog, dziennikarz „Gazety Wyborczej” od jej powstania do 2022 roku, oraz innych mediów. Obecnie stały współpracownik „Kultury Liberalnej”. Założyciel (1997) i pierwszy redaktor naczelny żydowskiego miesięcznika „Midrasz”. Współzałożyciel Żydowskiego Uniwersytetu Latającego (1979), NSZZ PNTiO (wrzesień 1980) i Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (1989). W stanie wojennym, pod pseudonimem Dawid Warszawski, redaktor i dziennikarz podziemnego dwutygodnika „KOS”, i innych tytułów 2. obiegu. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Hebrajskim, UC Berkeley, Grinnell College, Collegium Civitas. Członek rad m.in. żydowskiego ośrodka akademickiego Paideia (Sztokholm) i międzynarodowego think-tanku Einstein Forum (Poczdam). Założyciel warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Międzynarodowych.

Olgierd Geblewicz

Olgierd
Geblewicz

Marszałek województwa zachodniopomorskiego od 2010 roku, wcześniej przewodniczący Sejmiku Województwa i radny gminy Goleniów. Od 2016 roku jest prezesem Związku Województw RP. Od 2011 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów, w którym przewodniczy największej grupie politycznej – EPP. W 2021 roku został powołany na ambasadora Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu przy Komisji Europejskiej, w tym samym roku wybrano go na przewodniczącego PO w regionie zachodniopomorskim, został także wybrany przewodniczącym Subregionalnej Współpracy Państw Morza Bałtyckiego. W 2022 roku został członkiem prezydium EPP.

Michał Giersz

Michał
Giersz

Trener wystąpień publicznych (oficjalnie: Media Fluency Trainer) w CD PROJEKT RED. Na co dzień zajmuje się przygotowaniem pracowników i członków zarządu firmy do wystąpień i prezentacji. Wcześniej dziennikarz telewizji Polsat, gospodarz programu „Nowy Dzień z Polsat News” i reporter. Uczestnik programu stypendialnego Edwarda R. Murrowa w ramach International Visitor Leadership Program organizowanego przez Departament Stanu USA, a także szeregu spotkań poświęconych umowie TTIP, przygotowanych przez ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Sztokholmie. Do 2015 roku związany z kanałem TVP INFO, a w latach 2006-2010 reporter Programu 3 Polskiego Radia. Krótsze przerwy od pracy ostatnio spędza na rowerze, dłuższe – najchętniej w Azji Południowo-Wschodniej.

Givi Gigitashvili

Givi
Gigitashvili

Pracownik naukowy zajmujący się Kaukazem w Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab z siedzibą w Warszawie. Zdobył wszechstronne doświadczenie zawodowe i badawcze, współpracując z różnymi think tankami na Łotwie, w Ukrainie, w Niemczech i w Polsce. Jego zainteresowania zawodowe obejmują operacje wywierania wpływu i kampanie manipulacyjne w mediach społecznościowych w Europie Wschodniej i krajach Kaukazu Południowego. Specjalizuje się w polityce w krajach byłego Związku Radzieckiego, stosunkach UE-Rosja oraz programie Partnerstwa Wschodniego.

Olga Gitkiewicz

Olga
Gitkiewicz

Reporterka, socjolożka pracy, felietonistka miesięcznika „Znak”. Współpracuje z Instytutem Reportażu, wykłada w Polskiej Szkole Reportażu, zajmuje się tutoringiem w projekcie Polska Stories portalu Gazeta.pl. Nominowana do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej za książkę „Nie hańbi” (2017) o polskim rynku pracy. Reportaż „Nie zdążę” (2019) został nagrodzony tytułem Reporterska Książka Roku Grand Press, a biograficzny esej „Krahelska. Krahelskie” (2021) był nominowany do Warszawskiej Nagrody Literackiej.

Konrad Gliściński

Konrad
Gliściński

Doktor nauk prawnych. Pracownik badawczo-naukowy Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnomocnik zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji ds. prawnych i ekspert ds. własności intelektualnej Centrum Cyfrowego. Posiada tytuł LLM prawa własności intelektualnej Uniwersytetu w Turynie i absolwenta Top500Innovators Uniwersytetu Stanforda. Autor książki „Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469-1928”. Współautor komentarza do ustawy o prawie własności przemysłowej (2016) oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2019).

Natalia Gnoińska

Natalia
Gnoińska

Architektka, specjalistka zrównoważonej konserwacji zabytków i zagadnienia dobrostanu w przestrzeni. Finalistka konkursu Nagród Nowego Europejskiego Bauhausu 2022. Założycielka i prezeska Fundacji 8Marca, pierwszej organizacji w Polsce, która zajmuje się kwestiami zrównoważonej przyszłości dziedzictwa, koncentrując się również na efektywności energetycznej, odpowiedzialnym wykorzystaniu materiałów, zaangażowaniu społecznym i edukacji.

Marta Golbik

Marta
Golbik

Ekonomistka, nauczyciel akademicki i polityk – poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. Założycielka i Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pomysłodawca i organizator pierwszych edycji Śląskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Kari Goldyn

Kari
Goldyn

Strateżka marki, edukatorka i ekspertka w dziedzinie komunikacji. Współzałożycielka firmy woopa, której misją jest wprowadzenie empatii do biznesu. Tym, którzy chcą od biznesu czegoś więcej niż tylko zarabiania pieniędzy, pomaga budować emocjonalnie angażujące marki. Z wykształcenia biolożka, z uzupełniającymi studiami z zakresu pedagogiki i psychologii. Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy z komunikacją marek, zarówno globalnych, jak i rodzimych. Z gruntu optymistka. Praktykuje uważność, zachwyca się naturą. Fascynuje ją ludzka psychika i potęga opowieści.

Jan Gondek

Jan
Gondek

Aktywny student, pasjonat polityki edukacyjnej, zainteresowany przede wszystkim partycypacją młodzieży. We współpracy z PDM Czechia i Parlamentem Studenckim Pilzna buduje regionalne parlamenty studenckie w całym kraju.

Jakub Goździkowski

Jakub
Goździkowski

Adwokat, prowadzący własną Kancelarię Adwokacką. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Karierę rozpoczął od aplikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Specjalista w zakresie prawa karnego materialnego oraz procesowego.

Michał Górecki

Michał
Górecki

Pasjonat nowych mediów i technologii. Twórca internetowy od ponad 15 lat. Obecnie już nieco rzadziej tworzy na michalgorecki.pl, a także swoich kanałach na Facebooku, Instagramie i YouTube. Na co dzień pracuje jako dyrektor e-commerce w firmie Eco&More. Prywatnie mąż i tata czwórki dzieci wiecznie poszukujący nowych hobby – szczególnie tych na łonie natury. Instruktor harcerski. Swoją historię życia z ADHD i później diagnozy opisał na blogu: https://michalgorecki.pl/2020/01/adhd-historia-szalenstwa.

Paulina Górska

Paulina
Górska

Ekoaktywistka, dziennikarka i edukatorka, blogerka i jedna z najbardziej wpływowych eko influencerek w Polsce. Autorka podcastu edukacyjnego „Lepszy klimat”. Według Influencer Marketing Hub prowadzi jedno z 10 najlepszych polskich kont edukacyjnych na Instagramie. Wcześniej CEO jednej ze spółek grupy Wirtualna Polska. Laureatka międzynarodowej nagrody ELLE Style Awards w kategorii Odpowiedzialna Moda oraz Liderka Zrównoważonego Rozwoju, według „Forbes Woman”.

Krzysztof Gradziuk

Krzysztof
Gradziuk

Esteta perkusyjnego brzmienia, kolorysta i kreator melodii, artysta bezkompromisowy i poszukujący nowych ścieżek rozwoju w zgodzie z własnym poczuciem artystycznego smaku. Abstrakcyjność perkusyjnej treści w zestawieniu z elastycznością i wirtuozerią potęguje wrażenie niekonwencjonalnej sztuki gry, określając artystę mianem jednego z bardziej oryginalnych perkusistów współczesnej europejskiej sceny muzycznej.

Sylwia Gregorczyk-Abram

Sylwia
Gregorczyk-Abram

Adwokatka oraz działaczka społeczna. Jest zaangażowana w organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Współtworzone przez nią organizacje pozarządowe, Komitet Obrony Sprawiedliwości i #WolneSądy, zajmują się monitorowaniem i archiwizowaniem przypadków wywierania politycznego nacisku na sędziów i adwokatów, radców i zapewnianie tym osobom pomocy prawnej. Uczestniczy regularnie w procesach legislacyjnych w parlamencie jako ekspertka.

Tomasz Grodzki

Tomasz
Grodzki

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, w 1991 r. obronił doktorat i uzyskał specjalizację II stopnia z chirurgii klatki piersiowej. Od 1995 r. jest ordynatorem Oddziału Torakochirurgii, podniesionego do rangi Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w przeszczepach płuc. Stał na czele European Society of Thoracic Surgeons (2003-2004). Jako pierwszy Polak został w 2004 r. przyjęty w poczet członków American Association for Thoracic Surgery, najbardziej prestiżowego towarzystwa chirurgii klatki piersiowej na świecie. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Zasiadał w Radzie Miasta Szczecina (2006-2015). Od 2015 r. jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, a od 2019 r. Marszałkiem Senatu. Należy do PO.

Anna Gromada

Anna
Gromada

Socjolożka i ekonomistka, badaczka PAN, współzałożycielka Fundacji Kaleckiego. Doradzała m.in. ONZ, OECD, Parlamentowi Europejskiemu, rządowi Polski i rządowi Francji w kwestiach polityki społeczno-gospodarczej. Projektuje badania ilościowe i jakościowe dla organizacji broniących praw dziecka (UNICEF, Save The Children, Plan International, Articolo 12). Pisze felietony m.in. do „The Guardian”. Mieszka w Beskidach.

Kacper Grzelak

Kacper
Grzelak

Aktywista, członek Fundacji #niezamłodzi zaangażowany w przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek. Zwolennik nowatorskiego podejścia do edukacji, które ma szanse stworzyć lepsze możliwości dla nowych pokoleń.

Jarosław Grzywiński

Jarosław
Grzywiński

Szef rynków kapitałowych Business Centre Club, były prezes GPW, autor debiutu 30-lecia na GPW – spółki DINO, lider rankingu „MyCompany” – 20 najbardziej wpływowych osób w świecie technologii i finansowania start-upów.

Michał Gulczyński

Michał
Gulczyński

Doktorant na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie. Jego badania koncentrują się aspektach migracji na związanych z płcią, polityce UE, edukacji, ubóstwie, zachowaniach wyborczych i systemach wyborczych. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia na rzecz Chłopców i Mężczyzn. Opublikował raport o problemach płciowych mężczyzn w Polsce „Przemilczane nierówności. O problemach mężczyzn w Polsce”.

Ada Guźniczak

Ada
Guźniczak

Współtwórczyni Campusu Polska Przyszłości – największego festiwalu społeczno-politycznego dla młodych aktywistów w Europie. Od 2019 roku współpracuje z posłanką Barbarą Nowacką. Z wykształcenia specjalistka ds. Unii Europejskiej i filolożka. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w instytucjach europejskich oraz w światowych korporacjach specjalizujących się w branżach finansowych i metalurgicznych.

Joanna Gzyra-Iskandar

Joanna
Gzyra-Iskandar

Kulturoznawczyni, feministka i aktywistka na rzecz praw kobiet i praw osób LGBTQIA+. Zawodowo specjalistka ds. komunikacji, od 2019 r. związana z trzecim sektorem. Obecnie pracuje w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, gdzie odpowiada za komunikację.

Andrzej Halicki

Andrzej
Halicki

Poseł na sejm RP w latach 2005-2019 oraz były minister administracji i cyfryzacji. Aktualnie europoseł, przewodniczący delegacji PO-PSL w PE, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, wiceprzewodniczący komisji LIBE w Parlamencie Europejskim, ale także zapalony kibic Legii Warszawa, właściciel 7 dogów niemieckich, nurek i tiktoker.

Tom C. Hall

Tom C.
Hall

Wielokrotnie nagradzany producent, stereograf, operator i filmowiec VR. Bada, w jaki sposób pojawiające się technologie mogą umożliwić lepszy kontakt z publicznością i napędzać sztukę kinową. „The Choice”, produkcja dokumentalna VR (był jej producentem kreatywnym) zdobyła nagrodę publiczności na SXSW 2022, nagrodę Best Experience na Games For Change 2022 i była też nominowana do nagrody Canadian Screen Award. Główny producent wielokrotnie nagradzanego filmu „Jacob’s Journey”, który otrzymał nagrodę Best Immersive Experiences Pitch na festiwalu Sunny side of the Doc. Przyczynia się zarówno technicznie, jak i twórczo do konsekwentnego przesuwania granicy tego, jaka może być przyszłość storytellingu w XXI wieku.

Katarine Harthunyan

Katarine
Harthunyan

24-letni młoda profesjonalistka z Armenii. Zafascynowana biznesem i dyplomacją studiowała na Uniwersytecie SWPS i Europejskiej Akademii Dyplomacji w Polsce oraz na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Obecnie swoją wiedzę i doświadczenie inwestuje w sferę zarządzania zmianą biznesową w świecie bankowości. Kontynuuje współpracę z różnymi organizacjami politycznymi, dyplomatycznymi i bezpieczeństwa. Pochodzi z kraju, który doświadczył i nadal doświadcza wojny, i pasjonuje się bezpieczeństwem i obronnością, opowiadając się za poglądem, że oczytane kobiety powinny aktywnie działać na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji oraz zaprowadzać pokój w wielu regionach świata.

Agnieszka Haska

Agnieszka
Haska

Kulturoznawczyni, socjolożka, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autorka książek „Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie, 1943” (2006) oraz „Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie” (2018). Ekspertka w zakresie analiz współczesnego dyskursu publicznego, zwłaszcza w zakresie mitologizacji pamięci. Po godzinach – publicystka „Nowej Fantastyki”.

Julia Heinrich

Julia
Heinrich

Obecnie radna lokalna w parlamencie okręgowym 19. dzielnicy Wiednia na kadencję 2020-2025 z ramienia Austriackiej Partii Ludowej. Jest wiceprzewodniczącą okręgowej komisji młodzieżowej oraz członkiem komisji ds. rozwoju dzielnicy, komisji kultury i komisji ds. środowiska. Jest także przedstawicielką swojej partii ds. Europy i młodzieży. Od 2018 roku jest przewodniczącą młodzieżowej Austriackiej Partii Ludowej (JVP) na 19. dzielnicę Wiednia (Döbling), a od 2021 roku jest wiceprzewodniczącą i sekretarzem komitetu Junge ÖVP Austria.

Georgia Hejduková

Georgia
Hejduková

Studentka Uniwersytetu Karola, Wydział Prawa. Zajmuje się prawami człowieka i historią prawa. Jest również stażystką naukową w organizacji pozarządowej Frank Bold, gdzie koncentruje się na wolności mediów. W przeszłości pracowała jako koordynatorka kampanii senackiej senator Adeli Šípovej, a następnie pracowała dla niej w Senacie. Pracowała również przy projektach z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Amnesty International.

Maja Herman

Maja
Herman

Psychiatrka, psychoterapeutka, arteterapuetka. Prezeska Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Autorka i współautorka publikacji naukowych, popularnonaukowych, edukatorka. W zawodzie pracuje od ponad piętnastu lat i tyle czasu jest związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, na którym pracowała na stanowisku dydaktyczno-naukowym. Na co dzień zapobiega i leczy zaburzenia psychiczne. Od ponad 10 lat współpracuje z mediami, zarówno tradycyjnymi, jak i tymi związanymi z najnowszymi technologiami, które wykorzystuje głównie do promowania zdrowia psychicznego.

Krzysztof Hetman

Krzysztof
Hetman

Od grudnia 2007 r. do 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Do 30 czerwca 2014 r. pełnił funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego. Od 2014 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego. Obecnie w Parlamencie Europejskim Wiceprzewodniczący w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także w Komisji Rozwoju Regionalnego. Członek Delegacji do spraw stosunków z Indiami oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prywatnie żeglarz, narciarz i fan żużla.

Miłosz Hodun

Miłosz
Hodun

Doktor nauk prawnych, związany z Uniwersytetem w Reykjavíku. Prezes Fundacji Projekt: Polska oraz członek zarządu European Liberal Forum. Autor i redaktor wielu publikacji dotyczących populizmu i mowy nienawiści, m.in. „US/THEM. Hate Speech at the Service of Politics”. Pomysłodawca i koordynator projektu o samotności „Lonely Europeans. The impact of loneliness and isolation on the future of Europe”. W 2015 r. ekspert w Kancelarii Prezydenta RP.

Agnieszka Holland

Agnieszka
Holland

Reżyserka i scenarzystka filmowa. Ukończyła praską uczelnię filmową FAMU. Karierę filmową rozpoczęła współpracą z Krzysztofem Zanussim oraz ze swoim mentorem Andrzejem Wajdą. Pierwszy film kinowy to „Aktorzy prowincjonalni” (1978) – jeden ze sztandarowych filmów tzw. kina moralnego niepokoju, nagrodzony w Cannes nagrodą FIPRESCI w 1980 r. Zrealizowała wiele filmów w koprodukcjach międzynarodowych, wśród nich „Europa, Europa” (1990), wyróżniony nominacją do Oscara za najlepszy scenariusz. Nominacje do Oscara otrzymała również w 1985 i 2012 – obie w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego – za filmy „Gorzkie żniwa” oraz „W ciemności”. Formatowała i realizowała poszczególne odcinki kilku znaczących serii telewizyjnych w USA (m.in. „The Wire”, „Treme”, „The Killing”, „House of Cards”).

Jan Holoubek

Jan
Holoubek

W 2001 r. ukończył wydział operatorski w PWSFTViT w Łodzi. Jest autorem zdjęć do wielu produkcji filmowych, telewizyjnych i reklamowych. W 2007 r. zadebiutował jako reżyser filmu dokumentalnego „Słońce i cień”. W 2018 r. serial „Rojst” otworzył mu drogę do reżyserii dużych produkcji fabularnych. Jego kinowy debiut fabularny z 2020 r. „25 lat niewinności” otrzymał ponad 30 nagród w Polsce i na świecie w tym: 7 Orłów Polskiej Akademi Filmowej oraz nagrody za najlepszy debiut na Black Nights Film Festiwal Tallinn, Camerimage, FPFF Gdynia i wielu innych festiwalach. W 2022 r. wyreżyserowany przez niego serial „Wielka Woda” stał się globalnym hitem platformy Netflix, zdobywając po dwóch tygodniach od premiery pierwsze miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych na świecie.

Szymon Hołownia

Szymon
Hołownia

Polityk, dziennikarz, pisarz, publicysta, prezenter telewizyjny, działacz społeczny. Kandydat na urząd prezydenta RP w 2020. Prezes powołanego w 2020 stowarzyszenia Polska 2050 i założyciel partii o tej nazwie, jej przewodniczący od 2022. Założyciel fundacji charytatywnych „Kasisi” i Dobra Fabryka. Jako felietonista lub redaktor współpracował z „Gazetą Wyborczą”, „Newsweek Polska”, „Rzeczpospolitą”, „Wprost”. Publikował też w magazynach katolickich, m.in. w „Tygodniku Powszechnym”. W 2005 był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika „Ozon”. W latach 2007-2012 był dyrektorem programowym oraz prezenterem stacji Religia.tv. Wraz z Marcinem Prokopem współprowadził w telewizji TVN programy „Mam talent!” (2008-2019) i „Mamy cię!” (2015).

Agnieszka Homańska

Agnieszka
Homańska

Kobieta, Polka, Europejka. Visegrad Insight Executive Assistant, researcher na Uniwersytecie Warszawskim, studentka studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe, lingwistka. Stypendystka Konrad Adenauer Stiftung sur-place. Autorka w „Młodzi o Polityce”, członkini Forum Młodych Dyplomatów i Klubu Alpbach Polska. Poliglotka i euroentuzjastka.

Konrad Howard

Konrad
Howard

Współzałożyciel i CTO/CPO/CIO w Booksy, jednym z najszybciej rozwijających się startupów na arenie międzynarodowej. Z aplikacji Booksy globalnie korzysta już 30 milionów użytkowników i ponad 120 tysięcy firm i znajduje się w Top 10 najchętniej ściąganych aplikacji w App Store i Google Play. Booksy jako jedna z nielicznych polskich firm przeniosła swoją siedzibę do Doliny Krzemowej. Wcześniej współtworzył iTaxi, pierwszą polską aplikację do zamawiania taksówek oraz software house SensiSoft, gdzie tworzył rozwiązania e-commerce. Nagrodzony przez „Huffington Post” za „Most Innovative Web Site Of All Time”, laureat nagród American Design Awards i Golden Drum. Zwycięzca konkursu Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki za prace w obszarze sztucznej inteligencji i robotyki.

Robert Hyżorek

Robert
Hyżorek

Prawnik z wykształcenia, który nie chciał zostać prawnikiem. Zamiast tego wolał zmieniać uczelnię od środka w ramach samorządu. Po studiach wyjechał zdobywać doświadczenie na korytarzach Parlamentu Europejskiego – najpierw w Grupie EPL, a potem jako doradca Danuty Hubner. Teraz jest za to menedżerem w agencji doradzającej w obszarze public affairs. Dodatkowo działa w think-tanku, w którym stara się być pomostem pomiędzy władzami, ekspertami i biznesem. Udziela się jeszcze w Fundacji Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich i organizuje konwoje humanitarne dla Ukrainy.

Marcin Iwiński

Marcin
Iwiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. W 1994 r. wraz z Michałem Kicińskim założył CD PROJEKT, która przerodziła się w grupę kapitałową CD PROJEKT. Odpowiadał za rozwój biznesu, kontakty międzynarodowe oraz strategię firmy, a następnie całej grupy, w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. międzynarodowych. Współtwórca silnej pozycji studia CD PROJEKT RED oraz sukcesu franczyz Wiedźmin i Cyberpunk 2077 – marek, które cieszą się zaufaniem licznych partnerów biznesowych oraz popularnością wśród milionów graczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. od 1 stycznia 2023 r.

Michał Jabłoński

Michał
Jabłoński

Współzałożyciel i wiceprezes Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego. Prawnik. Członek Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej I, II i III kadencji. Od 2020 r. aktywnie uczestniczy w inicjatywach związanych z promocją sektora kosmicznego. Zawodowo zajmuje się prawem własności przemysłowej, a w wolnym czasie interesuje się filozofią i naukami ścisłymi. Swoje zainteresowanie eksploracją kosmosu skupia głównie na zagadnieniach prawnych i politycznych.

Magdalena Jacyna

Magdalena
Jacyna

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Maastricht oraz Kolegium Europejskiego. Jako stypendystka Transatlantic Future Leaders Forum odbyła staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Zdobyła doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych, paneuropejskich projektach badawczych oraz Gabinecie Komisarza ds. Sprawiedliwości. Reprezentowała Unię Europejską podczas Y7 Summit 2020 – szczytu młodzieżowej grupy doradczej do Grupy G7. W listopadzie 2022 r. dołączyła do Zarządu Network PL, gdzie pełni rolę Sekretarza. Obecnie audytorka w Komisji Europejskiej, na co dzień zajmuje się projektami związanymi z Wymiarem Sprawiedliwości i Sprawami Wewnętrznymi.

Alicja Jakimko

Alicja
Jakimko

Aktywistka, członkini zarządu regionu mazowieckiego Stowarzyszenia Młodzi Nowocześni. Reprezentuje stowarzyszenie w debatach, konferencjach prasowych i w mediach społecznościowych, a także jest prowadzącą Młodzi .Nowocześni Podcast. Studentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka ELF Liberal Hack 2023 (Leaders in Climate Action). Działa na rzecz ochrony środowiska i praw kobiet, propagowania wartości liberalnych. Pasjonatka języków obcych.

Małgorzata Jakubicz

Małgorzata
Jakubicz

Liderka z ponad 15-letnim doświadczeniem w firmach o zasięgu lokalnym i globalnym. Pracowała między innymi w firmach Unilin Flooring BVBA (MOHAWK), DECORA S.A., IKEA. W tej ostatniej stworzyła i wdrożyła program rozwoju liderów w dobie transformacji na poziomie kraju. Od 2018 coach i trenerka przywództwa. Do tej pory przeprowadziła ponad 2000 sesji coachingowych indywidulanych i zespołowych oraz ponad 800 godzin szkoleniowych z obszaru przywództwa. W 2020 roku ukazała się jej pierwsza książka „Lider w trampkach, czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą”. Jej misją jest reprezentowanie i promowanie przywództwa służebnego.

Magdalena Jakubowska

Magdalena
Jakubowska

Wiceprezeska i dyrektorka operacyjna w Fundacji Res Publica. Pomysłodawczyni kampanii #WomenAreNATO, dotyczącej wzmocnienia pozycji kobiet w dziedzinie bezpieczeństwa. Jest to kampania NATO, która wzbudziła duże międzynarodowe zainteresowanie.

Tomasz Jamroziak

Tomasz
Jamroziak

Psycholog biznesu, inspirujący mówca, trener, doradca, executive coach. Jest właścicielem firmy szkoleniowej, wykładowcą akademickim, doradza zarządom firm. Specjalizuje się w szkoleniach i całościowych projektach związanych z zarządzaniem, komunikacją, współpracą w zespole, wprowadzaniem zmian, budowaniem relacji z klientem, sztuką wystąpień publicznych, zarządzaniem własną energią i radzeniem sobie ze stresem.

Agnieszka Jankowska

Agnieszka
Jankowska

Członkini zarządu Fundacji Digital Poland oraz rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Od 2022 odpowiada za dział relacji z sektorem publicznym w ramach T-Mobile Polska w sektorze komunikacji elektronicznej i polityki cyfrowej. W latach 2010-2022 była dyrektorem ds. sektora publicznego General Electric. Była członkiem zarządu GE Poland sp. z o.o. oraz rad nadzorczych Banku BPH i GE Company Polska – Engineering Design Center. Pracowała jako rzeczniczka prasowa ministra rozwoju oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Konkurencyjność i Innowacyjność. Doktor nauk ekonomicznych, SGH.

Jacek Jaśkowiak

Jacek
Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania od 2014 roku. Społecznik, działacz sportowy, były przedsiębiorca. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów oraz podatków. Jest stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech. Odkąd został prezydentem, w Poznaniu zachodzą znaczące zmiany. Kierunek działań został jasno określony, a ich celem jest to, by miasto stało się przyjaznym do życia, tolerancyjnym i otwartym na różnorodność.

Jacek Jelonek

Jacek
Jelonek

Z wykształcenia inżynier architekt krajobrazu, z zamiłowania brand manager i producent sesji zdjęciowych.

Dariusz Joński

Dariusz
Joński

Polityk, samorządowiec, wykładowca. Absolwent ekonomii na Politechnice Łódzkiej oraz podyplomowego studium prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjator referendum w sprawie odwołania Jerzego Kropiwnickiego z funkcji Prezydenta Miasta Łodzi. Po sukcesie tej inicjatywy pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta. Radny Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Łódzkiego, poseł na Sejm VII i IX kadencji. Prowadził zajęcia z marketingu i public relations w Społecznej Akademii Nauk. W obecnej kadencji Sejmu duet Joński&Szczerba specjalizuje się w kontrolach poselskich ujawniających afery rządu PiS. I będzie to robił konsekwentnie, do końca.

Martyna Kaczmarek

Martyna
Kaczmarek

Działaczka społeczna, modelka, zajmuje się marketingiem. Swój aktywizm zaczęła jako 19-latka, zakładając Fundację Dzień Dla Życia, która została wyróżniona w plebiscycie Zwykły Bohater telewizji TVN. Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Handlowej, w wieku 22 lat, rozpoczęła swoją karierę marketingową, specjalizując się w marketingu społecznie zaangażowanym w międzynarodowych koncernach i zdobyła takie nagrody jak Cannes Lions, Effie. Od października 2020 roku prowadzi działania edukacyjne na tematy związane z ciałopozytywnością i akceptowaniem swojego ciała, za co została wyróżniona nagrodą Doskonałość Sieci Twój Styl 2021 w kategorii self-love. Była pierwszą modelką curvy, która trafiła do ścisłej czternastki w jedenastej edycji Top Model.

Dominika Kaczorowska-Spychalska

Dominika
Kaczorowska-Spychalska

Dyrektorka Centrum Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania UŁ i Liderka podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Jest racjonalną pasjonatką AI, badaczką interakcji między sztuczną inteligencją a człowiekiem, a także autorką i współautorką licznych publikacji w tym zakresie. Ściśle współpracuje z biznesem, wspierając i propagując rolę AI, w tym generatywnej AI, w wymiarze biznesowym i społecznym.

Sławomir Kalinowski

Sławomir
Kalinowski

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się problematyką ubóstwa i poziomu życia na wsi, wykluczeniem ludności wiejskiej, ekonomią dobrobytu, koncepcją smart villages, a także zagadnieniami prekaryzacji ludności. Autor ponad 130 publikacji naukowych. Członek redakcji czasopism naukowych w Polsce, Czechach i Turcji. Wiceprezes zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall, członek Rady Fundacji ROLL-na. W latach 2009-2015 sekretarz Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej „Margines Społeczny Poznania”. Ekspert Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Prywatnie folklorysta i choreograf tańca ludowego. Strona domowa www.skalin.pl.

Ewa Kaliszuk

Ewa
Kaliszuk

Olsztynianka i nauczycielka dyplomowana. Ukończyła filologię germańską w UWM w Olsztynie. Od początku pracy zawodowej związana z edukacją i kulturą. W latach 2014-2019 pełniła funkcję dyrektora szkoły zawodowej. W roku 2022 ukończyła studia podyplomowe w Collegium Humanum na kierunku MBA. Od ponad czterech lat pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Olsztyna.

Kalina Kalwasińska

Kalina
Kalwasińska

Uczennica pierwszej klasy profilu matury międzynarodowej, dwukrotna półfinalistka olimpiady ekonomicznej i przedsiębiorczości. Autorka kampanii promującej ekonomię społeczną stworzonej w ramach zdobycia pierwszej nagrody w konkursie OWES ,,Dobra Robota”. Kilkukrotna stypendystka prezydenta miasta Sopotu. Wielokrotna uczestniczka konferencji MUN, organizatorka Pomerania Model United Nations (@pomun2023). Autorka artykułów m.in. w „Gazecie Wyborczej”. Członkini i laureatka programu fundacji Girls Future Ready. Marzy o tym, aby potencjał polskich uczniów mógł zostać rozwinięty, a szkoła była miejscem odkrywania pasji do wiedzy. Chciałaby, aby reformy w edukacji były przeprowadzane skutecznie, w oparciu o badania i konsultacje z nauczycielami.

Marek Kamiński

Marek
Kamiński

Zdobywca biegunów oraz założyciel Life Plan Academy i Kaminski Academy – organizacji wspomagających odporność psychiczną u dzieci i dorosłych. Mentor, przedsiębiorca i odkrywca ludzkiego potencjału. Odbył ponad 80 ekstremalnych wypraw. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz, za co został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Na bieguny dotarł m.in. z niepełnosprawnym, wówczas 15-letnim, Jaśkiem Melą, udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Inspiruje setki tysięcy ludzi poprzez książki, filmy, podcasty, webinary oraz programy trenerskie.

Michał Kamiński

Michał
Kamiński

Poseł na Sejm RP w latach 1997-2004 oraz 2015-2019. Poseł do Parlamentu Europejskiego 2004-2014. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczący Frakcji Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Szef Rady Programowej Center for Public Diplomacy. Obecnie Wicemarszałek Senatu RP X kadencji.

Aleksandra Karasińska

Aleksandra
Karasińska

Dziennikarka z 20-letnim doświadczeniem w polskich i zagranicznych mediach („Newsweek”, „Forbes”, TVN24, Polsat, TRK Ukraine, CNN, CNN Radio). Współzałożycielka i redaktorka naczelna „Forbes Women Polska”. Była wicenaczelna tygodnika „Newsweek Polska” (przez 6 lat). Była producentka telewizji TVN24 i zastępczyni szefa informacji w Telewizji Polsat. Swoją karierę zaczęła na studiach od pracy na antenie Radia Wolna Europa, a potem przez kolejne pięć lat w Radiu Zet. Wykłada na Digital Media Campus SWPS. Autorka podcastu „Forbes Women”. W pracy społecznej wspiera organizacje działające na rzecz równości i praw kobiet.

Iga Karasińska

Iga
Karasińska

Od ponad 8 lat zaangażowana w prace trzeciego sektora, dziś rozwija jeden z najprężniej rozwijających się młodych NGO-sów – Fundację Ważne Sprawy. Pisze i realizuje projekty społeczne, pracuje jako content creator i dba o współpracę z innymi organizacjami i biznesem. Jest członkinią European Democracy Youth Network. Stypendystka m.in. Future Leaders Exchange Program czy Yale Young Global Scholars. Obecnie studiuje prawo i socjologię na UW w ramach Kolegium MISH. I nie może doczekać się Campusu!

Jacek Karnowski

Jacek
Karnowski

Sopocianin, doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Central Connecticut State University. Prezydent Sopotu od roku 1998. Delegat na Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. Członek zarządu ZMP i współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Prezes Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski. Laureat m.in. nagrody im. Grzegorza Palki, trzykrotny zwycięzca rankingu prezydentów miast tygodnika „Newsweek”. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ratownik i założyciel sopockiego WOPR.

Julia Karpińska

Julia
Karpińska

Absolwentka King’s College London, gdzie studiowała literaturę porównawczą. Przed rozpoczęciem studiów uczyła się w New York Film Academy. Jest członkiem zarządu Club Alpbach Poland. Przed powrotem na studia magisterskie Julia odbywa staż w firmie zajmującej się doradztwem politycznym.

Kinga Kasperska

Kinga
Kasperska

Asystenka koordynatorki działań SOS dla Edukacji, studentka na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła studia I stopnia na kierunku dietetycznym, członkini Ruchu Światło-Życie, gdzie przez kilka lat pełniła rolę animatorki – prowadziła spotkania i konferencje dla młodzieży.

Tomasz Kasprowicz

Tomasz
Kasprowicz

Ekspert w zakresie gospodarki. Doktor finansów. Wykładowca akademicki z ponad dekadą doświadczenia na trzech kontynentach. Komentator i publicysta, w kraju i za granicą (m.in. „Polityka”, „Gazeta Bankowa”, obserwatorfinansowy.pl, „Visegrad Insight”, „Reporter”). Wiceprezes Fundacji Res Publica, redaktor Res Publica Nowa.

Mariusz Kaszubowski

Mariusz
Kaszubowski

Doktor nauk ekonomicznych, matematyk (mgr), statystyk (mgr), nauczyciel akademicki (Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej) oraz wieloletni menedżer w służbie zdrowia. Obecnie dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Zainteresowania zawodowe: matematyka finansowa, modelowanie ryzyka, statystyka medyczna, statystyka społeczna, statystyka ubezpieczeniowa, prognozowanie, analityka biznesowa, procesy kontroli jakości. Współautor wielu publikacji w zakresie ekonomii i medycyny klinicznej (m.in. w zakresach: kardiologia, radiologia, endokrynologia, ortopedia i diabetologia).

Przemysław Kawka

Przemysław
Kawka

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od najmłodszych lat związany z polityką młodzieżową i budowaniem postawy obywatelskiej poprzez działanie w samorządzie uczniowskim, Młodzieżowej Radzie Miasta Jaworzna, Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego. Obecnie wiceprzewodniczący śląskich struktur Stowarzyszenia „Nowa Generacja”, Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz członek Fundacji #niezamłodzi. Interesuje się ekonomią, przedsiębiorczością, polityką oraz działalnością społeczną. Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi.

Iga Kazimierczyk

Iga
Kazimierczyk

Pedagożka, nauczycielka, działaczka edukacyjna, doktor pedagogiki. Od 18 lat związana z trzecim sektorem. Liderka i współtwórczyni kampanii „Wolna szkoła”, współzałożycielka inicjatywy „SOS dla edukacji”. Od 15 lat prowadzi zajęcia dla studentek i studentów kierunków pedagogicznych. Autorka książki „Nuda szkolna i jej oblicza” oraz artykułów na temat kultury pracy w szkole. Prezeska fundacji Przestrzeń dla edukacji.

Alicja Kępka

Alicja
Kępka

Politolożka, badaczka, wolontariuszka, osoba kreatywna. Ukończyła polemologię na Uniwersytecie Amsterdamskim i studia europejskie w Kolegium Europejskim. Absolwentka programu Blue Book finansowanego przez Komisję Europejską. Zaangażowana w organizacje społeczne i pozarządowe, gdzie zajmuje się pomocą humanitarną i edukacją dla pokoju wśród młodzieży.

Adam Kiciński

Adam
Kiciński

Prezes Zarządu CD PROJEKT S.A. Z firmą związany jest od początku jej istnienia, brał aktywny udział w rozwijaniu polskiego rynku dystrybucji gier. Od 2010 na czele Zarządu, gdzie odpowiedzialny jest za realizację strategii oraz działań na rzecz relacji inwestorskich. W latach 90. stworzył sieć sklepów CD PROJEKT, a w 1999 r. został Dyrektorem Handlowym. Od 2006 r. kierował CD PROJEKT RED, odpowiadając za stworzenie pierwszych dwóch części „Wiedźmina” oraz własnej technologii produkcji gier. Laureat m.in. nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.

Małgorzata Kidawa-Błońska

Małgorzata
Kidawa-Błońska

Urodziła się 5 maja 1957 r. w Warszawie. Absolwentka Wydziału Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją karierę zawodową związała z filmem i kulturą. W drugiej połowie lat 80. pracowała w dziale literackim Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. W latach 1994-2005 była producentem filmowym – wspólnie z mężem produkowała filmy i programy telewizyjne. Ich największym przedsięwzięciem był film „Skazany na bluesa”. Pracę w samorządzie rozpoczęła jako radna Rady m.st Warszawy i członkini Komisji Kultury. Posłanka od 2005 roku. Była wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz członkinią Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 2010 roku była rzecznikiem prasowym kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego.

Paulina Kieszkowska-Knapik

Paulina
Kieszkowska-Knapik

Adwokatka. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym, doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej. Od wielu lat jest rekomendowana przez polskie („Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, Who’s Who, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Jest współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i poddawania debacie publicznej regulacji prawnych.

Maciej Kisilowski

Maciej
Kisilowski

Profesor prawa i strategii oraz dyrektor studiów Executive MBA dla menedżerów najwyższego szczebla na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Wiedniu. Wraz z Anną Wojciuk, redaktor „Umówmy się na Polskę” (ZNAK 2023) i współzałożyciel Inkubatora Umowy Społecznej. Naukowo publikuje w trzech dyscyplinach: prawie, zarządzaniu i naukach politycznych, zajmując się zastosowaniem narzędzi analizy strategicznej do zjawisk nierynkowych. Jego artykuły naukowe ukazały się, m.in. w „Business and Society”, „Law and Social Inquiry” czy „International Business Review”. Jest absolwentem Szkoły Prawa Uniwersytetu Yale (JSD, LLM), Szkoły Spraw Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Princetońskiego (MPA z ekonomii i polityki publicznej) oraz Inseadu w Fontainebleau pod Paryżem i Singapurze (MBA).

Agata Klat

Agata
Klat

Communications Director w Help.NGO – organizacji pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy humanitarnej na całym świecie. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz pasjonatka fotografii. Swoją karierę rozpoczynała w sektorze prywatnym w branży kreatywnej. Po niemal 10 latach pracy w korporacji wróciła na ścieżkę związaną z zainteresowaniami. Dzięki temu łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem zawodowym. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu pomocy humanitarnej na Fordham University.

Jakub Klepek

Jakub
Klepek

Analityk ds. ekstremizmu i OSINT. Kontrterroryzm, P/CVE, bezpieczeństwo międzynarodowe.

Wojciech Klicki

Wojciech
Klicki

Prawnik i działacz społeczny związany z Fundacją Panoptykon. Zajmuje się stykiem nowych technologii i praw człowieka oraz uprawnieniami służb specjalnych. Prowadzi podcast „Panoptykon 4.0”.

Witalij Kliczko

Witalij
Kliczko

Ukraiński polityk i były bokser zawodowy. Mer Kijowa. Karierę polityczną rozpoczął w marcu 2006 roku, kandydując jednocześnie do Rady Najwyższej Ukrainy i Rady Miejskiej Kijowa, jako szef Bloku „Pora-PRP”. Wyniki wyborów pozwoliły mu zostać liderem grupy blokowej w Radzie Miejskiej Kijowa. W 2010 roku został liderem partii „UDAR” (Ukraiński Demokratyczny Sojusz na rzecz Reform). Jest oddanym działaczem społecznym. W 2003 roku wraz z bratem Wołodymyrem założyli własną organizację filantropijną „Fundacja Braci Kliczko”.

Agata Kobylińska

Agata
Kobylińska

Od grudnia 2019 roku Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Dzieci i Młodzieży oraz od lutego 2022 roku Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Łodzi ds. Akcji Humanitarnej dla Ukrainy. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, aktywistka działająca na rzecz praw kobiet. Współzałożycielka EduKABE Fundacji Kreatywnych Rozwiązań oraz Stowarzyszenia Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Członkini komitetu obywatelskiego inicjatywy ustawodawczej: Ratujmy Kobiety 2017. Współorganizowała strajki kobiet oraz strajki nauczycieli. Na co dzień aktywnie wspiera również środowisko LGBTQ+.

Jakub Kocjan

Jakub
Kocjan

Członek zarządu Fundacji Akcja Demokracja, gdzie od protestów w 2017 roku prowadzi kampanię w obronie niezależności sądów oraz strategicznie wspiera inne kampanie, np. na rzecz zawetowania ustawy Lex Czarnek 2.0. Koordynator Porozumienia Dla Praworządności. Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwent WPiA UW oraz SGH. Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego „za działania prodemokratyczne i antyfaszystowskie, a w szczególności za aktywną obronę niezależności sądownictwa”.

Leszek Koczanowicz

Leszek
Koczanowicz

Prof. dr hab., politolog, filozof, kulturoznawca. Nominowany do finału Nagrody im. Marcina Króla 2023 za „Niedokończone polityki. Demokracja, populizm, autokracja”. Zajmuje się filozofią polityki, koncepcjami demokracji i etyką polityki. Interesuje się filozofią kultury, kulturą współczesną oraz sztuką współczesną. Prowadził badania i wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, w tym na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie w Berkeley, Uniwersytecie w Buffalo oraz Uniwersytecie w Oxfordzie. Autor wielu książek.

Łukasz Kohut

Łukasz
Kohut

Europoseł, Ślonzok, fotograf i politolog. Jako pierwszy przemówił w języku śląskim na forum Parlamentu Europejskiego. Główny sprawozdawca raportu dotyczącego przyjęcia Konwencji Stambulskiej przez całą Unię Europejską. Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji śledczej ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus.

Tomasz Kolankiewicz

Tomasz
Kolankiewicz

Filmoznawca, historyk filmu, kurator filmowy. W latach 2008-2017 redaktor programowy w redakcji filmowej TVP Kultura. Dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w latach 2020-2022.

Jonas Kolecki

Jonas
Kolecki

Urodzony w 1999 r. Studiuje politologię i administrację na Uniwersytecie Poczdamskim. Od 2018 jest członkiem RCDS (Krąg Studentów Chrześcijańsko-Demokratycznych) w Poczdamie, działając jako poseł do parlamentu studenckiego (od 2020) oraz jako przewodniczący swojej grupy w latach 2021-2023. Od stycznia 2023 pełni funkcję przewodniczącego RCDS północny wschód (RCDS Nordost). Od 2022 roku jest reprezentantem RCDS w zarządzie CDU w Brandenburgii oraz pracuje w krajowej komisji CDU do spraw federalnych i europejskich. Swoją pracę licencjacką poświęcił polskiej polityce europejskiej po 2015.

Łukasz Kołodziej

Łukasz
Kołodziej

Absolwent Uniwersytetu Warwick, ma na swoim koncie programy akademickie na UNC Chapel Hill w USA oraz Sciences Po w Paryżu. Jako stypendysta Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, programu OBWE-UNODA oraz Google BOLD, zyskał cenne międzynarodowe doświadczenia i umiejętności. Obecnie pracuje w sektorze danych i technologii dla Unii Europejskiej w Luksemburgu. Przedtem zdobywał doświadczenie w technologicznych firmach, startupach oraz środowisku akademickim. Członek zarządu Stowarzyszenia NetworkPL. Poza profesjonalnym życiem zawodowym, występuje w Filharmonii Luksemburskiej jako chórzysta, tańczy polskie tańce narodowe i regionalne, a także jest miłośnikiem pieszych wędrówek.

Lidia Kołucka

Lidia
Kołucka

Prawniczka, liderka i ekspertka w zarządzaniu oraz opracowywaniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych i biznesowych. Wykształcenie: Executive MBA na Central European University, Wydział Prawa UW, a także studia podyplomowe na UW i UE we Wrocławiu. Odbyła staż w kancelarii prawnej Hunton & Williams. Pracowała w Fundacji Forda (programy grantowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej) i w Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (zarządzanie CEE Trust, nadzorowanie działalności prawnej i finansowej organizacji, planowanie, wdrażanie i monitorowanie programów). Doradca premiera (2008-2012). Forum Energii.

Agnieszka Komisarska

Agnieszka
Komisarska

Członkini Fundacji „Głosuj na Kobietę”, gdzie odpowiada za projekty poświęcone reprezentacji kobiet w polskiej polityce oraz walce z dezinformacją. Członkini European Democracy Youth Network. Interesuje się wpływem nowych technologii na społeczeństwo i demokrację, implikacjami rozwiązań uczenia maszynowego, rozwojem inteligentnych miast oraz zarządzaniem i ochroną danych. Entuzjastka fotografii i sztuki współczesnej. Absolwentka studiów Business.AI poświęconych sztucznej inteligencji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dziennikarstwa i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Filip Konopczyński

Filip
Konopczyński

Zajmuje się regulacjami sztucznej inteligencji, analizami polityk cyfrowych oraz badaniami biznesowego i społecznego wykorzystania nowych technologii. Współzałożyciel Fundacji Kaleckiego, pracował m.in. w IDEAS NCBR, NASK, „OKO.press”, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Publikował w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Krytyce Politycznej”, „Przekroju”, „Kulturze Liberalnej”, „Newsweeku” czy „Visegrad Insight”. Prawnik i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Marek Konopczyński

Marek
Konopczyński

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.

Ewa Kopacz

Ewa
Kopacz

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Koordynator Parlamentu Europejskiego ds. Praw Dziecka. Była Prezes Rady Ministrów, Minister Zdrowia, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2014-2016 Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Dariusz Kopik

Dariusz
Kopik

Były oficer Policji i inspektor Transportu Drogowego. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa.

Michał Kornacki

Michał
Kornacki

CEO i współzałożyciel Closer Music, laureat nagrody specjalnej w 12 edycji prestiżowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

Anna Kornecka

Anna
Kornecka

Pomysłodawczyni i współautorka „Dekalogu Polskiej Transformacji Energetycznej”. Prezes w ESG Impact Network. Była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo i energetykę rozproszoną (2020-2021). W latach 2021-2023 Dyrektor Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Radca prawny, ekspert, autorka książek i publikacji. Przez wiele lat prowadziła własną kancelarię prawną, gdzie doradzała przedsiębiorcom i samorządom. Propagatorka energetyki obywatelskiej i rozwoju OZE w Polsce. Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ligia Kornowska

Ligia
Kornowska

Lekarz, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, organizacji zrzeszającej największą liczbę szpitali w Polsce. Propagatorka AI w medycynie, liderka Koalicji AI w zdrowiu. Co-founder i Prezes Zarządu Data Lake i Fundacji Podaruj Dane. Wyróżniona na listach „25 under 25” i „30 under 30” „Forbesa”, od 4 lat wyróżniana na liście „100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia”. Była CEO/dyrektor kilku startupów medycznych. Prelegentka i moderator licznych konferencji sektora ochrony zdrowia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Marcin Korolec

Marcin
Korolec

Dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Członek Rady Nadzorczej Transport&Environment. Prawnik, wieloletni pracownik administracji państwowej. Od listopada 2013 do listopada 2015 roku był Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polityki Klimatycznej, w latach 2011-2013 pełnił funkcję Ministra Środowiska. Był prezydentem organizowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 19 Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Warszawie (COP19). W 2011 r. wprowadził Polskę do Rady Administracyjnej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Był współzałożycielem Zielonego Trójkąta Weimarskiego.

Emilia Korsak

Emilia
Korsak

Działaczka na rzecz zdrowia psychicznego. Doktorantka w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji UWM, kierowniczka uniwersyteckiego Laboratorium Psychofizjologii, specjalistka w dziedzinie technik pracy z ciałem, autorka metody „Nalu. Mindful Movement”. Jej rozprawa doktorska dotyczy metod terapeutycznych zorientowanych na ciało w profilaktyce zaburzeń odżywiania. Podczas Campusu porozmawiacie z nią o konieczności edukacji zdrowotnej, profilaktyce psychologicznej oraz spotkacie się na macie w ramach warsztatów ruchowych „Nalu. Mindful Movement”.

Łukasz Korzeniowski

Łukasz
Korzeniowski

Założyciel Stowarzyszenia Umarłych Statutów, student IV roku prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor poradników z zakresu prawa oświatowego, redaktor książek: „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” (Kraków 2023) oraz „Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem” (Kraków 2023). Prawami ucznia zajmuje się od 2018 r. W SUS odpowiedzialny po trochę za wszystko (bo taka rola prezesa).

Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław
Kosiniak-Kamysz

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Urodzony w 1981 r. Doktor nauk medycznych, specjalizacja w zakresie medycyny wewnętrznej w toku. Pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wiejskiej Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2008 r. do 2010 r. Radny Miasta Krakowa zajmujący się polityką społeczną i ochroną zdrowia. Członek Zarządu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Prowadził badania naukowe w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA. W latach 2011-2015 minister pracy i polityki społecznej w rządach D. Tuska i E. Kopacz. Od 2015 r. poseł na Sejm.

Wojciech Kostrzewa

Wojciech
Kostrzewa

Prezes i współwłaściciel Billon Group (polsko-brytyjska firma działająca w branży FinTech). Zasiada w radzie dyrektorów Stadler Rail, szwajcarskiego producenta pojazdów szynowych, jest też wiceprzewodniczącym rady nadzorczej ERGO Hestia oraz właścicielem i przewodniczącym rady nadzorczej Wydawnictwa Pascal. W latach 2005-2018 był prezesem Grupy ITI i wieloletnim przewodniczącym rady nadzorczej nadawcy telewizyjnego TVN. W latach 1990-2004 kierował kolejno Polskim Bankiem Rozwoju i BRE Bankiem (obecnie mBank) oraz pełnił funkcję szefa operacji Commerzbanku w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 2019 jest prezesem Polskiej Rady Biznesu.

Zofia Kościk

Zofia
Kościk

Młodsza analityk ekonomiczna FOR. Studentka kierunku finanse i rachunkowość na Akademii Leona Koźmińskiego. Główne zainteresowanie: gospodarka, komunikacja międzyludzka oraz biznes.

Bartłomiej Kot

Bartłomiej
Kot

Dyrektor programowy Warsaw Security Forum. Odpowiada za konceptualizację i zarządzanie programem konferencji oraz budowanie relacji z kluczowymi partnerami: prelegentami i partnerami instytucjonalnymi. Doświadczenie w badaniach polityki zdobywał jako analityk w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, czołowym think tanku zajmującym się obronnością i bezpieczeństwem narodowym, a także współpracując z Wilfried Martens Centre. Od początku wojny w Ukrainie w 2022 r. aktywnie prowadzi działania rzecznicze jako doradca ds. polityki strategicznej w Międzynarodowym Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy.

Marcin Kowalczyk

Marcin
Kowalczyk

Ekspert ds. polityki klimatycznej w WWF Polska oraz Ekspert ds. finansowania klimatycznego w WWF International. W przeszłości pracował ponad dekadę w Ministerstwie Finansów, zajmując się polityką klimatyczną. Wieloletni uczestnik Konferencji Klimatycznych Konwencji Klimatycznej, w tym w Prezydencji COP 14 w Poznaniu, COP 19 w Warszawie. Wiodący ekspert ds. finansów polskiej Prezydencji COP 24 w Katowicach. W latach 2017-2021 jeden z koordynatorów grupy negocjatorów UE ds. finansowania klimatycznego.

Przemysław Kowalewski

Przemysław
Kowalewski

Szczecinianin, rocznik 1975. Dziennikarz, samorządowiec, pasjonat historii swojego rodzinnego miasta. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i stypendysta University of Exeter w Wielkiej Brytanii. Współpracował z „Kurierem Szczecińskim”. Pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Nowy Kurier”. Prowadził własną działalność gospodarczą. Wydawał portal informacyjny Rega24.pl. Angażował się w sprawy publiczne. Sprawował funkcję wiceburmistrza Gryfic z ramienia Platformy Obywatelskiej. Był obserwatorem OBWE podczas wyborów do rosyjskiej Dumy w 2011 roku. Współredagował książkę „Europa jutra. Stany Zjednoczone Europy czy Europa Ojczyzn” wydanej w 2022 przez Fundację Europejską. Obecnie pisze do „Monitora Szczecińskiego”. „Kozioł” to jego debiut literacki.

Jakub Koźniewski

Jakub
Koźniewski

Projektant i artysta nowych mediów. Współzałożyciel kolektywu panGenerator, w ramach którego tworzy pionierskie projekty na przecięciu sztuki, designu i nowych technologii. Wraz z kolektywem m.in. laureat PASZPORTÓW Polityki w Kulturze Cyfrowej czy zdobywca Złotego Lwa w Cannes. Współtworzone przez niego instalacje i obiekty pokazywane są na wystawach i festiwalach na całym świecie, m.in: Milan Design Week, Ars Electronica, WRO media art biennale, Łódź Design. Od wielu lat współprowadzi podyplomowe studia Creative Coding na School of Form, a od niedawna Pracownię Gościnną na Warszawskim ASP. Juror konkursów kreatywnych wśród nich KTR czy make me!

Urszula Krassowska

Urszula
Krassowska

Socjolożka z ponad 35-letnią praktyką w badaniach opinii i rynku (OBOP, TNS, Kantar, Kantar Public). Jako managing director Kantar Public Poland współpracuje z wieloma klientami z sektora publicznego, pozarządowego i medialnego. Dzięki swojej szerokiej wiedzy z dziedziny metodologii i organizacji badań pomaga klientom w rozwiązywaniu problemów i szukaniu odpowiedzi na ważkie pytania. Jest ekspertką w zakresie sondaży i doradztwa politycznego. Komentuje wyniki badań na potrzeby prasy, radia i telewizji.

Iwan Krastew

Iwan
Krastew

Przewodniczący Centrum Strategii Liberalnych i współpracownik Instytutu Nauk o Człowieku IWM w Wiedniu. Spełnia się zawodowo również jako członek zarządu m.in. ECFR czy ICG. W swoim dorobku może się pochwalić nie tylko pisaniem opinii dla New York Timesa, ale także książkami. Jego topowa pozycja to „Is it Tomorrow, Yet? How the Pandemic Changes Europe”. Laureat nagrody Jean Améry Prize for European Essay Writing 2020. Autor książek m.in. „Demokracja nieufnych. Eseje polityczne” (2013) i „Demokracja: przepraszamy za usterki” (2015), „Co po Europie?” (2018).

Łukasz Kremky

Łukasz
Kremky

Współzałożyciel i prezes Club Alpbach Poland, organizacji promującej wartości demokratyczne i wpierającej udział młodego pokolenia w dyskusji na temat przyszłości Europy podczas Europejskiego Forum w Alpbach. Od lat działa w obszarze aktywności obywatelskiej i studenckiej. Jest współtwórcą Konferencji Młodych Liderów, wydarzenia łączącego młodych ludzi z liderami biznesu i polityki, a także organizatorem pierwszego w historii spotkania prof. Yuvala Noah Harariego z polską młodzieżą w 2022 roku. Wcześniej pełnił funkcję m.in. koordynatora Polish Economic Forum. Absolwent filozofii i politologii na LSE.

Karol Kretkowski

Karol
Kretkowski

Polityk społeczny i urbanista. Od 2016 roku w warszawskim TBS Warszawa Południe odpowiada za innowacyjne projekty mieszkaniowe. Od 2019 roku w zarządzie Spółki – za realizację inwestycji. Przedtem, w Habitat for Humanity Poland, prowadził program rzeczniczy dotyczący polityki mieszkaniowej. Realizował projekty w ramach ekonomii społecznej i działania na rzecz bioróżnorodności. Problemami mieszkaniowymi zajmuje się całe dorosłe życie – od blokad eksmisji po budowę mieszkań czynszowych. Serce bije po lewej stronie.

Andrzej Kruczyński

Andrzej
Kruczyński

Były oficer GROM-u, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wieloletni szef bezpieczeństwa Stadionu Narodowego. Ekspert, edukator, autor książek.

Marcin Kruszewski (Prawo Marcina)

Marcin
Kruszewski (Prawo Marcina)

Prawnik, absolwent prawa na UW, na którym obronił pracę magisterską pod tytułem „Wolność gospodarcza jako zasada prawa handlowego”. Popularyzator wiedzy z zakresu prawa. Tiktoker roku 2023. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, konsumenckim oraz prawach ucznia. Twórca kanału „Prawo Marcina”. Publikuje w mediach społecznościowych treści, które są źródłem wiedzy o prawach oraz swobodach obywatelskich Polek i Polaków, jak również o obowiązujących przepisach. Jego hasło „znaj swoje prawa” ma zachęcić nie tylko do większej świadomości obywatelskiej, ale również do aktywnej walki o prawa każdej jednostki.

Agata Krypczyk

Agata
Krypczyk

Specjalistka do spraw mediów społecznościowych, doradczyni polityczna, właścicielka agencji marketingowej Panda Media, aktywistka na rzecz kobiet, mniejszości i osób LGBT+, fotografka, Ślązaczka. Magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pomaga firmom rozwijać swoje biznesy, urzędom lepiej docierać do mieszkańców, a politykom zrozumieć potęgę mediów społecznościowych. Obecnie współpracuje z influencerami i politykami oraz z branżą e-commerce i gastronomią.

Patrycja Krzesińska

Patrycja
Krzesińska

Absolwentka studiów licencjackich z ekonomii. Obecnie pełni funkcję Liderki Zespołu Fundraisingu w Fundacji Impuls dla Młodych oraz Przewodniczącej Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kadencji 2023/2024. Wierzy, że jej wykształcenie w dziedzinie ekonomii pozwala jej lepiej rozumieć mechanizmy gospodarcze oraz angażować się w dyskusje na temat polityki gospodarczej, trendów rynkowych i innych istotnych zagadnień, mając świadomość ich kontekstu i implikacji.

Bartosz Kubiak

Bartosz
Kubiak

Doświadczony publicysta i prezes Akademii Wiedzy Obywatelskiej (AWO), zajmującej się reformą służby cywilnej i budową instytucji w Polsce. Współpracował m.in. z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, ambasadorem Markiem Brzezinskim oraz German Marshall Fund. Reprezentował ponad 40 firm z sektorów zrównoważonego rozwoju, handlu i technologii w Polsce i UE. Posiada również doświadczenie w pracy w Izbie Reprezentantów USA. Ukończył prawo na University of East Anglia.

Oliwer Kubiak

Oliwer
Kubiak

Pochodzi z Trójmiasta. Pasjonat popkultury i wszystkiego, co piękne. Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu „Prince Charming”, który zakończył się dla niego happy endem – znalazł miłość i wspólnie z tytułowym Prince Charming, Jackiem Jelonkiem, mieszkają dziś w Warszawie, tworząc zgraną parę.

Dominik Kuc

Dominik
Kuc

Członek Rady Fundacji GrowSPACE, w ramach której zajmuje się wspieraniem edukacji i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Laureat konkursu „25 under 25” McKinsey & Company oraz „Forbes” w kategorii „Wspieranie Różnorodności”, inicjator Warszawskiej Linii Zdrowia Psychicznego, współautor raportu „Warszawska Szkoła po Pandemii”. W 2023 roku współtworzy porozumienie „TAK dla Prewencji Suicydalnej”, a od 5 lat koordynuje Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Za działalność dla najmłodszych został uhonorowany nagrodą im. Janusza Korczaka.

Katarzyna Kucewicz

Katarzyna
Kucewicz

Psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka. Autorka pięciu książek i dziesiątek artykułów eksperckich. Prowadzi od ponad 10 lat praktykę w Warszawie. Jest stałą ekspertką w mediach i social mediach, gdzie popularyzuje ideę dbania o swoje zdrowie psychiczne.

Radosław Kujawa

Radosław
Kujawa

Gen. bryg. rez. Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. ubiegłego wieku działacz podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1992 roku oficer służb specjalnych – wywiadu i kontrwywiadu – w tym na stanowiskach kierowniczych. W latach 2008-2015 Szef Służby Wywiadu Wojskowego. Obecnie Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Forum Bezpieczeństwa oraz współpracownik Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Paweł Kulak

Paweł
Kulak

W Ambasadzie Izraela zajmuje się sprawami politycznymi i ekonomicznymi. Jest również asystentem wice-ambasador i pomaga jej w jej działaniach w Polsce. Zajmuje się przeprowadzaniem badań i analiz dotyczących zawiłości politycznych w Polsce, jak również w obszarze Europy Centralno-Wschodniej. Ostatnimi czasy zajmuje się metodologią OSINT czy szerokopojętym przeciwdziałaniem radykalizacji. Absolwent kierunku politics & international relations (University of Westminster).

Grzegorz Kulik

Grzegorz
Kulik

Tłumacz i popularyzator języka śląskiego. Przełożył na język śląski m.in. „Dracha” i „Pokorę” Szczepana Twardocha, „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego („Mały Princ”), „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a („Niedźwiodek Puch”), „Alicję w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla („Przigody ôd Alicyje we Kraju Dziwōw”), a ostatnio „Hobbita, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena („Hobit, abo tam i nazŏd”). Autor Korpusu Ślōnskij Mŏwy, SileSłownika i polsko-śląskiego tłumacza maszynowego. Laureat Nagrody „Górnośląski Tacyt” im. ks. Augustina Weltzla.

Artur Kurasiński

Artur
Kurasiński

Przedsiębiorca, twórca, inwestor, obserwator i krytyk zjawisk związanych z technologią. Autor książek, słuchowisk, gier i komiksów. Tech-realista. Cyfrowy narrator, kurator i kreator. Od ponad dwóch dekad obserwuje i tłumaczy wpływ technologii na nasze życie. Autor jednego z najpoczytniejszych polskich blogów Kurasinski.com. Prelegent i uczestnik najważniejszych konferencji technologicznych w Polsce. Współtwórca najstarszego w Polsce cyklu spotkań dla start-upów Aula Polska oraz nagród Aulery. Prywatnie ojciec Róży i Maliny, miłośnik halowej piłki nożnej, komiksów i filmów sci-fi oraz role-playing games.

Joanna frota Kurkowska

Joanna frota
Kurkowska

W pracy skupia się na eksplorowaniu tematów związanych z handlem cyfrowym (trendy itp.), cyfrowymi aktywami (przedmioty w grach, NFTki itp.), społecznościami internetowymi (memetyka itp.) oraz grami jako platformami metawersalnymi. Jej doświadczenie obejmuje e-commerce, rozrywkę oraz media. Na swoim blogu Digital Data Glitch pisze o kulturze kompozycyjnej (composable culture) spajającej zagadnienia takie jak Web3, AI oraz gaming. Aktualnie na stanowisku: Insights & Trade Strategist w G2A.COM

Jarosław Kurski

Jarosław
Kurski

Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Należał do opozycyjnego Ruchu Młodej Polski. Aresztowany w stanie wojennym. Członek redakcji „Solidarności”, podziemnego pisma regionu gdańskiego, którego pierwszy numer ukazał się w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. Pracował dla hiszpańskiej agencji prasowej EFE i w „Tygodniku Gdańskim”. Był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy. W sprzeciwie wobec „wojny na górze” zrezygnował z pracy. Opublikował „Wodza”, polityczny portret przewodniczącego „S” na tle ówczesnych wydarzeń. Od stycznia 1991 roku publicysta „Wyborczej”, a od 2006 roku jej wicenaczelny.

Magdalena Kuszewska

Magdalena
Kuszewska

Dziennikarka Newsweek.pl, ekspertka intymności, trenerka komunikacji, autorka książek, m.in. głośnej „Gładko. O polskim wstydzie, obsesji młodości i intymnych operacjach plastycznych”, współautorka książek: „Co boli związek”, „Rozmowy o odpowiedzialności”. Autorka nowego cyklu podcastów „Intymnie” dla Sekielski Brothers. Przeprowadziła prawie 2000 wywiadów, publikowała m.in. w Onet.pl, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Polska. The Times”, „National Geographic Traveler”. Absolwentka dziennikarstwa i psychologii.

Roman Kuźniar

Roman
Kuźniar

Kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW. W przeszłości m.in. dyrektor departamentu analityczno-planistycznego MSZ, dyrektor PISM, doradca prezydenta B. Komorowskiego ds. międzynarodowych. Zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą m.in. bezpieczeństwa międzynarodowego, praw człowieka, pozycji Europy w porządku międzynarodowym, polityki zagranicznej Polski.

Piotr Kwapisiewicz

Piotr
Kwapisiewicz

Działacz społeczny. Od ponad 15 lat zajmuje się rzecznictwem, partycypacją społeczną oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi, mowie nienawiści, przestępstwom z nienawiści, jak i innym formom dyskryminacji. Stypendysta Minorities Fellowship programu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UN/OHCHR). Absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jako ekspert współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR/OBWE) przy tworzeniu platformy wspierającej zgłaszanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści.

Jolanta Kwaśniewska

Jolanta
Kwaśniewska

Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005. Założycielka i Prezeska Fundacji Porozumienie Bez Barier. Prawniczka. Członkini organizacji międzynarodowych oraz honorowa patronka inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym. Organizatorka międzynarodowej konferencji Pierwszych Dam „Keep Children Smiling In The New Millenium” (Zachowaj Uśmiech Dzieci w Nowym Tysiącleciu), która odbyła się w Warszawie w 1999 roku, by uhonorować 10. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Hamlet Lavastida

Hamlet
Lavastida

Niezależny artysta młodego pokolenia związany z ruchem 27 N zrzeszającym artystów i intelektualistów kubańskich sprzeciwiających się cenzurze i ograniczaniu wolności na Kubie. Jego głównym tematem twórczości jest polityczna przeszłość Kuby, historia, ideologia, pamięć zbiorowa i propaganda. Zajmując się „archeologią komunizmu”, usiłuje dokonać rozpoznania dotyczącego tożsamości społeczeństwa kubańskiego. W jego pracach główną rolę odgrywa tekst jako podstawowe narzędzie politycznej propagandy. 26 czerwca 2021 został zatrzymany przez kubańską bezpiekę, a jedynym powodem jego zatrzymania była jego sztuka, która kwestionuje polityczne i historyczne narracje stworzone przez kubański reżim.

Izabela Leszczyna

Izabela
Leszczyna

Posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. W latach 2013-2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (finanse publiczne), na Uniwersytecie Jagiellońskim (zarządzanie jakością w organizacjach), a także na Akademii Pedagogicznej w Krakowie (filozofia i etyka).

Michał Leszczyński

Michał
Leszczyński

Prawnik i legislator specjalizujący się w planowaniu przestrzennym, rewitalizacji i procesie inwestycyjno-budowlanym. Od 2012 r. w resorcie budownictwa zajmował się tworzeniem otoczenia regulacyjnego sektora nieruchomości, m.in. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, ustawy o rewitalizacji. Ponad 4 lata kierował biurem urbanistyki w dużym projekcie infrastrukturalnym. Obecnie pracuje jako prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich, wspierając biznes w zakresie otoczenia regulacyjnego.

Antonina Lewandowska

Antonina
Lewandowska

Aktywistka, feministka, edukatorka seksualna, doktorantka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs kreowania polityk publicznych na Uniwersytecie Cambridge. Koordynatorka rzecznictwa krajowego Fundacji FEDERA oraz prac sieci ASTRA (wschodnioeuropejskiej międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych walczących o prawa kobiet oraz prawa reprodukcyjne), edukatorka seksualna w Grupie Ponton. Naukowo zainteresowana głównie socjologią seksualności i socjologią medycyny, w działalności zawodowej skupia się na walce o prawa reprodukcyjne w Polsce.

Janusz Lewandowski

Janusz
Lewandowski

Doktor nauk ekonomicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego. Był wykładowcą na UG i uczelniach zagranicznych, zakładał Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W latach 1980-1989 był doradcą ekonomicznym NSZZ „Solidarność”, a w 1988 współzałożycielem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były minister przekształceń własnościowych w rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego (1990-1991) i Hanny Suchockiej (1992-1993). W wyborach europejskich 13 czerwca 2004 został wybrany z listy PO. Był przewodniczącym komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego, następnie objął funkcję jej wiceprzewodniczącego. W latach 2010-2014 Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego. Od 2014 Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący komisji budżetowej.

Maria Libura

Maria
Libura

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Teresa Lipowska

Teresa
Lipowska

Aktorka teatralna, telewizyjna i kabareciarka. Wiele lat związana z kabaretem „Dudek”. Znana jako Barbara Mostowiak, nestorka rodu w serialu „M jak miłość”. Od 66 lat aktywna zawodowo. Ciągle pracuje i występuje. W 2017 została uhonorowana Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. W 2017 roku premierę miała książka pt. „Nad rodzinnym albumem”, będąca wywiadem z aktorką przeprowadzonym przez Ilonę Łepkowską.

Michał Lisowski

Michał
Lisowski

Artysta koncepcyjny z 15-letnim doświadczeniem. Karierę zaczynał w polskich studiach postprodukcyjnych, pracując przy projektach fabularnych i reklamowych. Następnie skupił się na pełnometrażowych animacjach i grach komputerowych. Od 2018 roku związany z CD PROJEKT RED, autor grafik koncepcyjnych do Cyberpunk 2077, obecnie pracuje nad nadchodzącymi tytułami studia. Prywatnie pasjonat sportu, w szczególności kolarstwa.

Agnieszka Liszka-Dobrowolska

Agnieszka
Liszka-Dobrowolska

Współzałożycielka Fundacji Climate Strategies Poland zajmującej się liczeniem śladu węglowego oraz wspieraniem firm i samorządów w redukcji emisji. Od kilku lat zajmuje się działaniem na rzecz budowania świadomości nt. zmiany klimatu. Współzałożycielka magazynu „Pismo”. Członkini Rady Fundacji ISP, Fundacji WWF i Fundacji Pismo. Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii komunikacyjnych w biznesie i administracji, pomysłodawczyni wielu projektów w obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza. Doktor socjologii. Mama bliźniaczek.

Katarzyna Lubnauer

Katarzyna
Lubnauer

Doktor matematyki, od 1995 pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Unii Wolności, członkini Zarządu Krajowego Unii Wolności w latach 2001-2004. W latach 1998-2002 Radna RM Łodzi, współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej Świecka Szkoła. Od 2015 Posłanka na Sejm, w latach 2017-2018 przewodnicząca Klubu Nowoczesna, 2017-2019 przewodnicząca partii Nowoczesna, od 2019 wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej – PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska. Członkini Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Zdrowia. Sternik jachtowy, matka i żona.

Paweł Łangowski

Paweł
Łangowski

Lider opinii i ekspert w obszarze Public Affairs od ponad dekady związany z sektorem ochrony zdrowia i NGO. Tegoroczny reprezentant Polski w globalnym programie Young Executive Leaders in Healthcare. Dyrektor ds. Public Affairs w Medicover i Członek Zarządu Centrum Medycznego Damiana. Przewodniczący komitetu ds. Ochrony Zdrowia przy SGI Europe, oficjalnej organizacji doradczej w procesie stanowienia europejskiego prawa.

Ewa Łętowska

Ewa
Łętowska

Profesor nauk prawnych, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, pierwszy polski ombudsman parlamentarny (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Autorka książek, artykułów, esejów, felietonów poświęconych prawu (konstytucyjne, cywilne, prawa człowieka). Pisuje też o muzyce poważnej.

Dorota Łoboda

Dorota
Łoboda

Radna m.st. Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, aktywistka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i członkini Warszawskiej Rady Kobiet. Od wielu lat angażuje się w promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet. W swojej działalności szczególną uwagę poświęca zagadnieniom równego dostępu do edukacji, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz partycypacji uczniowskiej. Zainicjowała powołanie Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich, współpracuje z organizatorami Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ.

Piotr Łukasiewicz

Piotr
Łukasiewicz

Pułkownik rezerwy i były dyplomata cywilny oraz wojskowy, ostatni ambasador RP w Afganistanie. Analizuje sytuację międzynarodową w Polityce Insight oraz wykłada stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas. Współpracuje z fundacjami i NGO, jest publicystą i komentatorem wydarzeń na świecie. W 2022 roku wydał książkę „Talibowie. Przekleństwo czy nadzieja Afganistanu”.

Anna Łukawska-Adamczyk

Anna
Łukawska-Adamczyk

Liderka, animatorka, prezeska, koordynatorka. Od 25 lat aktywna społecznie. Prezeska Fundacji WIEŚWIEJAK. Nagrodzona, wyróżniona w konkursach: Liderka Wiejska woj. mazowieckiego, Kobieta Sukcesu Mazowsza, Mazowiecka Nagroda Edukacji Kulturalnej, Impuls Kultury, Perły Mazowsza. W latach 2017-2020 dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, 2020-2022 kierowniczka działu edukacji i animacji Miejskiego Ośrodka Kultury, od 2023 kierowniczka działu edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Hanna Machińska

Hanna
Machińska

Prawniczka i działaczka społeczna z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją. W latach 1991-2002 pracowała w Centrum Europejskim UW, w latach 2002-2010 pełniła funkcję dyrektora Biura Informacji Rady Europy, a od 2011 r. do 3 marca 2017 r. była dyrektorką Biura Rady Europy. Od 26 września 2017 r. do 31 grudnia 2022 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aldona Machnowska-Góra

Aldona
Machnowska-Góra

Wiceprezydentka m. st. Warszawy. Pełnomocniczka ds. kobiet. Zawodowo przez lata związana z kulturą i teatrem. Aktywistka konsekwentnie działająca na rzecz wzmacniania III sektora i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Przemysław Macholak

Przemysław
Macholak

Ekonomista zajmujący się strategią organizacji i edukacją. Współpracuje z polskimi organizacjami pozarządowymi m.in. z Fundacją Happy Kids i Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. Wcześniej jako konsultant Bain & Company w Waszyngtonie doradzał największym międzynarodowym przedsiębiorstwom oraz NGOsom. Absolwent Programu Huntsmana na University of Pennsylvania i Kolegium Europejskiego. Finalista stypendium Wyspiańskiego 2023, Aspen Central Europe Young Leader 2022, stypendysta European Forum Alpbach 2019.

Wojciech Maciejczak

Wojciech
Maciejczak

Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego w Orange Polska S.A., szef Grupy Bezpieczeństwa operatorów telekomunikacyjnych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Maciej Mackiewicz

Maciej
Mackiewicz

Adwokat specjalizujący się w prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie i prawie karnym gospodarczym. Jest pomysłodawcą i koordynatorem Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego „Tel Sec” oraz prezesem Fundacji Forum Bezpieczeństwa.

Dorota Madej

Dorota
Madej

Z wykształcenia socjolog, menedżer kultury i projektant usług, doradca i trener w firmie iSpot, zajmuje się wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych Apple w szkołach. Od wielu lat prowadzi warsztaty dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół, wspierając ich w zastosowaniu technologii w procesie dydaktycznym.

Konrad Maj

Konrad
Maj

Psycholog społeczny, kierownik Centrum HumanTech w Uniwersytecie SWPS w Warszawie, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z psychologią mediów, nowymi technologiami, wpływem społecznym oraz innowacjami. Obecnie prowadzi badania w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction). Kieruje również projektem „HumanTech Meetings”, który stanowi międzynarodowe forum wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu na tematy związane z nowymi technologiami. Zaliczony do grona 25 najwybitniejszych absolwentów 25-lecia SWPS.

Antonina Majchrzak

Antonina
Majchrzak

Najmłodsza radna Rady Miejskiej w Łodzi, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. Od 16 roku życia związana z pracą w samorządzie i działalnością społeczną. Współtwórczyni „Ekopaktu dla Łodzi”, projektu „Łódzka Woda Najlepsza” oraz kampanii antysmogowej „Łódź, oddychaMY!”. Członkini Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, Platformy Obywatelskiej oraz EDYN. Zaangażowana w programy mentoringowe m.in. „Girls Future Ready” czy „Wpisz do kalendarza”. Absolwentka wymiany „International Visitor Leadership Program” oraz „Young Political Leadership Academy, National Democratic Institute”. Jej pierwszą decyzją jako samorządowca było wyeliminowanie z Urzędu Miasta Łodzi dostaw wody w plastikowych butelkach i jednorazowych naczyń.

Mirosława Makuchowska

Mirosława
Makuchowska

Trenerka i rzeczniczka praw osób LGBT+ z ponad 15-letnim doświadczeniem w działalności na rzecz równości osób LGBT+ w Polsce. Obecnie dyrektorka największej organizacji LGBT+ w Polsce, Kampanii Przeciw Homofobii. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna i oficjalna ekspertka Komisji Europejskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Autorka wielu publikacji, w tym największego badania społecznego badającego codzienne życie osób LGBT+ w Polsce. Stypendystka programu Otwarty Świat i absolwentka studiów EMBA na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim.

Ewa Marciniak

Ewa
Marciniak

Wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego. Od marca 2023 roku Dyrektorka CBOS. Doktor habilitowana nauk społecznych, politolog specjalizująca się w badaniach opinii publicznej i komunikacji społecznej. Bada też mechanizmy zachowań wyborczych i przywództwa politycznego. Komentatorka polityki w mediach polskich i zagranicznych, m.in. „El Pais”, „Le Figaro”, „NYT”, „Financial Times”. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Członkini Rady Naukowej w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Dariusz Martynowicz (Nauczyciel Roku)

Dariusz
Martynowicz (Nauczyciel Roku)

Nauczyciel Roku 2021. Polonista, edukator, trener, przedsiębiorca. Absolwent studiów: Zarządzanie oświatą, Zarządzanie projektami. Trzykrotnie wpisany na prestiżową listę 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za szczególny wkład w podnoszenie kompetencji cyfrowych w Polsce. Działacz na rzecz edukacji pełnej szacunku do drugiego człowieka, empatii i dialogu. Wielokrotnie upominał się o prawa uczniów/uczennic i nauczycieli/nauczycielek – ostatnio w związku „nową maturą”. Twórca kampanii: respektuj.pl, #każdyczłowiekjestważny, #popierwszeszacunek. Człowiek Roku 2020 „Gazety Krakowskiej” za ciekawe rozwiązania edukacji zdalnej, za rozsądną i kreatywną przemianę edukacji tablicowej w online.

Paweł Mastalerz

Paweł
Mastalerz

Członek inicjatywy Młodzi o Polityce. Autor tekstów na tematy polityki krajów europejskich (Polska, Słowacja, Francja, Wielka Brytania, Niemcy). Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Student międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz programu CEMS (The Global Alliance in Management Education) w zakresie zarządzania międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik wymiany naukowej z Uniwersytetem Azorów w Portugalii i Kyungpook National University w Korei Południowej. Organizator akcji charytatywnych i wydarzeń poświęconych prawom człowieka we współpracy z m.in. Amnesty International.

Adrian Matak

Adrian
Matak

Student politologii i filozofii na London School of Economics oraz Sciences Po. Pracuje w LSE US Phelan Centre nad projektem badawczym dot. polityki nuklearnej NATO oraz polityki międzynarodowej USA. Robi wino w Chile.

Agata Matlak–Lutyk

Agata
Matlak–Lutyk

Współzałożycielka marki modowej BALAGAN STUDIO pochodzącej z Polski. W swojej pracy zawodowej zajmuje się projektowaniem, fotografią, jest dyrektorką artystyczną i przedsiębiorczynią. Skończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i studiowała w Portugalii, ESAD. Współpracowała z różnymi twórcami i otrzymała wiele nagród za swoją pracę. W 2015 roku współzałożyła Transparent Shopping Collective, który skupia się na zagadnieniach zrównoważonego i odpowiedzialnego działania w przemyśle modowym.

Maciej Mazur

Maciej
Mazur

Współzałożyciel i prezes zarządu PSPA, jednej z największych organizacji skupiającej się na rozwoju nowej mobilności oraz prezydent AVERE – The European Association for Electromobility, najstarszej organizacji związanej z rynkiem zeroemisyjnego transportu w Europie. Praktyk gospodarczy z długoletnim doświadczeniem w sektorze energetycznym i motoryzacyjnym. Od 2012 r. związany z branżą paliw alternatywnych, w szczególności z sektorem energii elektrycznej (elektromobilność). Pracował m.in. przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, doradzał firmom z branży paliwowej, motoryzacyjnej.

Maia Mazurkiewicz

Maia
Mazurkiewicz

Ekspertka ds. walki z dezinformacją i zmian behawioralnych. Ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu politycznym, sprawach zagranicznych i komunikacji. Współzałożycielka Alliance4Europe, gdzie pełni funkcję Szefowej Komunikacji Strategicznej, założycielka Fundacji Future Force oraz Wiceprezydentka stowarzyszenia Free European Media. Współtwórczyni inicjatywy „Wojownicy Klawiatury” w Polsce, której celem jest walka z dezinformacją w sieci. Kształciła się jako adwokat w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Razem z Fundacją DISARM rozwija strukturę do badania dezinformacji rekomendowaną w raportach tworzonych przez NATO czy EU StratComm. Przemawiała m.in. na Nobel Prize Summit, RightsCon czy Ekonomicznym Kongresie Gospodarczym. Współpracowała z szeregiem fundacji i organizacji pozarządowych.

Maciej Mętrak

Maciej
Mętrak

Językoznawca i etnolog, adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN, obecnie zaangażowany w projekt badawczy „Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej”. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką mniejszości etnicznych i językowych m.in. w Wilamowicach, na Śląsku i na Kaszubach. W latach 2017-2019 prowadził na Uniwersytecie Warszawskim popularnonaukowy cykl spotkań „Mały język – wielki temat”. Kwestiami związanymi z przekładem zajmował się praktycznie jako tłumacz ustny i pisemny z języka czeskiego.

Marek Michalak

Marek
Michalak

Doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, działacz społeczny, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Rzecznik Praw Dziecka (2008 2018). Autor książek dla dzieci oraz licznych publikacji dotyczących ochrony praw dziecka i pedagogiki Janusza Korczaka.

Adam August Michalik

Adam August
Michalik

Politolog z wykształcenia i zamiłowania. Skromny menedżer trzeciego sektora. W Szkole Liderów od 2019 r., od 2020 r. koordynuje program polityczny. Odpowiada za organizację oraz program merytoryczny Szkoły Liderek i Liderów Politycznych, Absolwencką Ścieżkę Parlamentarną Szkoły Politycznej, kwestie związane z polityką ogólnokrajową oraz współpracę z parlamentarzystkami i parlamentarzystami. Prywatnie jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Młodzi o Polityce” oraz członkiem projektu Tour de Konstytucja.

Ewa Michna

Ewa
Michna

Prof. UJ, socjolożka, pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Badaczka stosunków etnicznych, polityki tożsamości i walki o uznanie bezpaństwowych mniejszości etnicznych. Prowadzi badania wśród liderów etnicznych: Łemków i Ślązaków w Polsce, Rusinów Karpackich w Słowacji i Ukrainie. Jest autorką dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od 2010 r. niezależna ekspertka strony mniejszościowej w komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości działającej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Piotr Mieczkowski

Piotr
Mieczkowski

Kieruje pracami fundacji Digital Poland, której misją jest uczynienie z Polski centrum innowacji. Posiada 18-letnie doświadczenie zdobyte w sektorze technologii, mediów i telekomów, obejmujące transformację cyfrową, modelowanie procesów biznesowych, tworzenie programów wspierających innowacyjność, wdrażanie strategii biznesowych, analizę rynków i usług, a także opracowywanie polityk publicznych w sektorze nowych technologii. Pracował m.in. dla Cyfrowego Polsatu, EY, Plusa, Orange, Shell.

Anna Miernicka

Anna
Miernicka

Żywiołowa specjalistka od zadań specjalnych, która dołączyła do drużyny stomików 15 lutego 2023 roku. Młoda i pełna entuzjazmu, na co dzień pracowniczka firmy ubezpieczeniowej. Wolontariat w fundacji traktuje jako spełnienie i szansę na osobisty rozwój. Dla niej wolontariat to nie tylko otwarcie się na nowe wyzwania, ale także na nowe znajomości i pozytywne interakcje z innymi. Wszystkim pokazuje, że wiek, doświadczenie czy wykształcenie nie mają znaczenia, jeśli chodzi o chęć działania i pomagania sobie nawzajem.

Kamil Mieszczankowski

Kamil
Mieszczankowski

Aktywista, ekspert ds. bezpieczeństwa. Absolwent Akademii Sztuki Wojennej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas, Akademii Leona Koźmińskiego i SGH. Bardziej znany z mediów społecznościowych jako „Bezczelny Lewak”. Aktywista i autor zrzutki na pozwanie ministra Przemysława Czarnka oraz prof. Roszkowskiego i wydawnictwa Biały Kruk za stygmatyzowanie dzieci z in vitro w podręczniku do przedmiotu historia i teraźniejszość. Pomysłodawca i współtwórca pierwszego w Polsce społecznego programu 100 bezpłatnych zabiegów in vitro dla par w potrzebie.

Magdalena Milert

Magdalena
Milert

Architektka, urbanistka, absolwentka Politechniki Śląskiej. W swoich social media jako @pieing opowiada o gospodarce przestrzennej, architekturze, urbanistyce oraz psychologii przestrzeni. Propaguje dobry miejski UX. Podkreśla, że miasto ma być zrobione porządnie i dostępne dla wszystkich, a także zaadaptowane do zmian klimatycznych. Współtwórczyni Archipogotowia, tutorka i mentorka warsztatowa, wyróżniona w Kobietach Forbes Women 2021.

Natalia Mileszyk

Natalia
Mileszyk

Odpowiedziana za dział digital & technology w CEC Group – najdłużej istniejącej polskiej agencji public affairs. Dzięki temu posiada dogłębne zrozumienie regulacji sektora tech, które łączy z szerszym doświadczeniem w sprawach publicznych zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Wcześniej pracowała jako ekspertka ds. polityki publicznej w Fundacji Centrum Cyfrowe, wiodącym polskim think-and-do zajmującym się społecznymi aspektami technologii. Jej ostatnie prace dotyczyły regulacji platform internetowych, sztucznej inteligencji, zautomatyzowanego podejmowania decyzji i przepisów dotyczących gospodarki współdzielania. Z wykształcenia prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.

Elżbieta Mirga-Wójtowicz

Elżbieta
Mirga-Wójtowicz

Animatorka kultury, politolożka i badaczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje jako adiunkt badawczy w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada prawie 15-letnie doświadczenie pracy w administracji rządowej w zakresie polityki państwa wobec mniejszości etnicznych i narodowych oraz w koordynowaniu polityki integracyjnej wobec Romów w Polsce. W latach 2008-2014 Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Autorka raportów ewaluacyjnych dla Komisji Europejskiej w ramach projektu Roma Civil Monitor (2017-2020), oraz Roma Civil Monitor II (2021-2025). Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych poświęconych tematyce romskiej.

Agata Młynarska

Agata
Młynarska

Dziennikarka, prezenterka, osobowość telewizyjna. Producentka, reżyserka i managerka mediów. Od ponad 30 lat jest związana z rynkiem telewizyjnym. Ma na swoim koncie ponad 3 tys. programów telewizyjnych. Znana jest z działalności charytatywnej: współtworzyła WOŚP. W 2012 r. stworzyła pierwszy portal dla kobiet. Aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie podczas pandemii stworzyła autorski format. Poprzez media społecznościowe angażuje się i wspiera akcje społeczne i charytatywne. Stworzyła cykl „Oddaję im głos”, w którym osoby wykluczane społecznie mogły pokazać swoje życie. Na IG śledzi ją ponad 165 tys. osób.

Artur Modliński

Artur
Modliński

Kieruje Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją na Uniwersytecie Łódzkim, pracuje w centrach badawczych zajmujących się nowymi technologiami w Portugalii i we Włoszech. Autor ponad 50 artykułów o nowych technologiach w biznesie publikowanych w najważniejszych światowych czasopismach naukowych i branżowych. Prowadzi warsztaty oraz wspiera przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe w zakresie transformacji cyfrowej w Polsce i na świecie.

Magda Mołek

Magda
Mołek

Dziennikarka i youtuberka. Od 3 lat prowadzi swój autorski kanał na YouTube „W Moim Stylu”, który subskrybuje ponad 200 tysięcy osób. Angażuje się i porusza tematy związane z prawami kobiet, feminizmem, zdrowiem psychicznym, tolerancją, rodzicielstwem, wsparciem, solidarnością kobiet. Twórczyni i współtwórczyni serii podcastów: z Joanną Keszką o kobiecej seksualności: „Śmietanka Erotyczna” i „Rozważna i Erotyczna”, a z marką Reserved o różnicy w spojrzeniu na życie i świat: „Z pokolenia na pokolenie”. Od początku kariery zawodowej, czyli od 1995 roku związana była z telewizją.

Georgette Mosbacher

Georgette
Mosbacher

Przedsiębiorczyni, autorka, filantropka. Pierwsza kobieta pełniąca funkcję ambasadora USA w Polsce (2018-2020). Przewodziła w najważniejszych kwestiach dyplomatycznych i bezpieczeństwa w Europie Środkowej, m.in. w ramach Inicjatywy Trójmorza wspierającej wzrost gospodarczy, wzmacniającej więzi transatlantyckie i przeciwdziałającej zgubnemu wpływowi Rosji i Chin w regionie. Pomogła w zawarciu umowy o współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską, ustaliła harmonogram budowy systemu obrony przeciwrakietowej USA/NATO w Polsce i pomogła Polsce dołączyć do amerykańskiego programu bezwizowego. Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP oraz medalem Departamentu Armii USA za zasługi w służbie publicznej.

Bartosz Mościcki

Bartosz
Mościcki

Wiceprezes Polskiego Forum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia, którego celem jest promowanie wiedzy o polityce międzynarodowej oraz wspieranie rozwoju młodych liderów. Student stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta i absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym i energetycznym, integracją europejską, polityką państw w regionie Europy i Azji Wschodniej.

Remigiusz Mróz

Remigiusz
Mróz

Polski pisarz, doktor nauk prawnych. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie doktoryzował się z prawa konstytucyjnego. Jego książki rozeszły się w Polsce w kilku milionach egzemplarzy, został także uhonorowany szeregiem nagród literackich oraz kulturalnych. Za granicą reprezentowany jest przez jedną z najbardziej wpływowych agencji literackich, Madeleine Milburn Literary Agency z siedzibą w Londynie. W swoich książkach często łączy wątki fabularne z komentarzem społeczno-politycznym, jest także ambasadorem kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet „Kocham. Szanuję”.

Bartosz Mucha

Bartosz
Mucha

Artysta, projektant i pedagog. Wykładowca Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Studiował na ASP w Krakowie i w ESAG w Paryżu, doktorat obronił na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Od 2004 prowadzi projekt The POOR design, w ramach którego tworzy koncepcje przedmiotów codziennego użytku. Produkcja i dystrybucja projektów w 2012 roku przyjmuje nazwę Poorex. W 2010 roku powstaje działalność paraarchitektoniczna – Pararch, której celem jest poznanie problemu domu, schronu i noclegu. Jego ostatni projekt, Poorex Face, zwraca się ku rzeźbie, naturze i rzemiosłu.

Alina Muzioł-Węcławowicz

Alina
Muzioł-Węcławowicz

Ekspertka ds. polityki mieszkaniowej. Specjalizuje się w zagadnieniach mieszkalnictwa, rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, rozwoju lokalnego i regionalnego, geografii miast. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich oraz ekspertyz z dziedziny gospodarki i polityki mieszkaniowej, problematyki teorii i praktyki w dziedzinie rewitalizacji miast, strategii rozwoju i społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju. Prywatnie pochodzi z Mąkowarska, od wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie. Lubi turystykę w miejscach mało ludnych, dobre książki i filmy. Babcia, mama, żona, przyjaciółka i znajoma wielu fajnych ludzi.

Olga Napiontek

Olga
Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, doktorka socjologii. Wierzy, że edukacja obywatelska jest sercem demokracji i powinna być powszechna, dlatego od 2004 roku prowadzi Civis Polonus. Edukacją obywatelską zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi, twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji umożliwiających znaczące uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym.

Marco Németh

Marco
Németh

Stypendysta Milestone Institute w Budapeszcie. Od wyborów europejskich w 2019 roku współpracuje z Biurem Parlamentu Europejskiego na Słowacji. Napisał i wydał książkę „Europe in a Cube”, która w przystępnym dla młodych ludzi języku przedstawia genezę i funkcjonowanie Unii Europejskiej, za co w 2022 r. otrzymał Europejską Nagrodę Obywatelską. Książka jest obecnie używana jako materiał edukacyjny w szkołach na terenie całej Słowacji. Od 2022 roku należy do Visegrad Insight jako stypendysta Marcin Król Fellowship. Współpracuje również ze Startitup, jednym z największych słowackich portali informacyjnych. W tym roku został wybrany na jednego z delegatów do unijnego dialogu młodzieżowego przy Ministerstwie Edukacji i Komisji Europejskiej.

Chris Niedenthal

Chris
Niedenthal

Ukończył studia fotograficzne w London College of Printing. W 1973 r. przyjechał do Polski na zaproszenie Polskiej Agencji Interpress i został do dziś. Zasłynął fotografią reportażową przedstawiającą zarówno historyczne wydarzenia, jak i codzienność lat 80. Dokumentował m.in. pierwszą wizytę Jana Pawła II w Polsce, powstanie Solidarności, wprowadzenie stanu wojennego, upadek komunizmu i przemiany demokratyczne w krajach Europy Wschodniej w 1989 roku. Laureat nagrody World Press Photo w 1986 r. Autor społecznie zaangażowanych cykli fotograficznych o „niewidzialności” dzieci upośledzonych intelektualnie.

Małgorzata Niemczyk

Małgorzata
Niemczyk

Wielokrotnie reprezentowała Polskę, zdobywając w 2003 roku Mistrzostwo Europy w piłce siatkowej. Posłanka już trzecią kadencję, wiele w tym czasie udało jej się osiągnąć: od zmiany zasad żywienia w stołówkach i sklepikach szkolnych po wprowadzenie nowych ustaw i szeregu programów sportowych. Walczy o przywrócenie programu InVitro, finansowanego z budżetu państwa, dzięki któremu na świat przyszło ponad 20 tysięcy dzieci. Polityka, tak jak siatkówka, to gra zespołowa – zatem nic nie udałoby jej się osiągnąć bez wsparcia koleżanek i kolegów z regionu i parlamentu oraz wyborców. Ale czy na boisku, czy w Sejmie – zawsze gra dla Łodzi i Polski, nie odpuszcza żadnej akcji i daje z siebie wszystko.

Magdalena Niewelt

Magdalena
Niewelt

Adwokat zakochany w modzie. Mediator. Pomysłodawca międzynarodowych mediacji przemysłu modowego. Wraz z mężem stworzyła Ośrodek Pomocy Prawnej Cudzoziemcom przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Konrad Niklewicz

Konrad
Niklewicz

Członek zarządu Tramwajów Warszawskich odpowiedzialny za piony logistyki, zamówień publicznych, remontów infrastruktury oraz marketingu. Były wiceminister rozwoju regionalnego, w przeszłości kierował też Biurem Marketingu m. st. Warszawy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, research fellow w Wilfried Martens Centre for European Studies w Brukseli, kawaler Orderu Zasługi Republiki Francuskiej.

Sławomir Nitras

Sławomir
Nitras

Poseł na Sejm V, VI, VIII i IX kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 2014-2015 główny doradca premier Ewy Kopacz. Członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej od 2001 roku do 2013 roku, przewodniczył PO w Szczecinie.

Michał Nogaś

Michał
Nogaś

Dziennikarz prasowy i radiowy, w latach 2000-2016 związany z radiową Trójką, od 2016 z „Gazetą Wyborczą”. Publikuje także w „Książkach. Magazynie do Czytania”, „Wysokich Obcasach”, jest jednym z prowadzących „8:10. Podcast Gazety Wyborczej”. Współpracuje z Radiem Nowy Świat. Autor książki „Z niejednej półki. Wywiady”, która stanowi wybór rozmów z najwybitniejszymi współczesnymi pisarzami z całego świata. Laureat (2015) Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii upowszechnianie kultury.

Kacper Nosarzewski

Kacper
Nosarzewski

Partner w 4CF, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, autor metodologii i współautor raportów foresightowych dla klientów cywilnych i wojskowych, ekspert NATO. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom, w tym UNESCO i UNDP. Kierował projektem Scenariuszy rozwoju kraju 2050 dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. w branży wysokich technologii, energetycznej, spożywczej, finansowej, logistycznej i zbrojeniowej. Członek władz polskiego oddziału The Millennium Project.

Barbara Nowacka

Barbara
Nowacka

Działaczka ruchów lewicowych, społecznych i kobiecych. Z wykształcenia informatyczka, ale ukończyła również studia z zakresu zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia typu MBA. Przewodnicząca partii Inicjatywa Polska, posłanka na Sejm IX kadencji z okręgu gdyńsko-słupskiego. Dwukrotnie przewodniczyła Obywatelskiemu Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety” liberalizującej ustawę antyaborcyjną. W 2016 roku znalazła się na corocznej liście FP Top 100 Global Thinkers czasopisma „Foreign Policy”.

Michał Nowak

Michał
Nowak

Aktywny działacz, społecznik, samorządowiec. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Akademii Leona Koźmińskiego i Studium obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Wykładowca i trener, współpracuje z NGO działającymi na rzecz rozwoju terenów wiejskich i małych miast. Inicjator i autor wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Od 2015 pełni funkcję sołtysa wsi Radunica w gminie Pruszcz Gdański. Założyciel i moderator kilku ogólnopolskich grup o tematyce sołeckiej w mediach społecznościowych. Prezes Stowarzyszenia Sołtysi Pomorza. Laureat nagrody Sołtys Roku 2022. Szczęśliwy mąż i tata.

Bartłomiej E. Nowak

Bartłomiej E.
Nowak

Politolog i doktor nauk ekonomicznych. Zajmuje się organizacjami międzynarodowymi i integracją europejską. Wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula, członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk oraz „Team Europe”, zespołu ekspertów przy Komisji Europejskiej. Taternik i alpinista, ubiegłoroczny zdobywca Broad Peak (8051 m) bez użycia tlenu i wsparcia tragarzy wysokościowych.

Arkadiusz Nowak

Arkadiusz
Nowak

Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów w Ministerstwie Zdrowia. Członek Rady Agencji Badań Medycznych, Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Komisji Ekspertów ds. Zdrowia przy RPO. W pracy naukowej zaangażowany w rozwój edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami m.in. Nagrodą Sekretarza Generalnego ONZ „Race Against Poverty Award” za walkę z nietolerancją, ksenofobią i rasizmem, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Medalem „Zasłużony dla Polskiej Polityki Społecznej”.

Michał Nowakowski

Michał
Nowakowski

Radca prawny i doktor nauk prawnych. Zajmuje się obszarem nowych technologii z perspektywy zarówno prawno-regulacyjnej, jak i technologicznej. CEO w spółce GovernedAI zajmującej się bezpiecznym i zgodnym z przepisami zastosowaniem sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach. Brał udział w licznych implementacjach rozwiązań technologicznych dla sektora finansowego, w tym banków. Redaktor naukowy komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz autor książki „FINTECH – technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych”. Ekspert fundacji AILAWTECH, były zastępca przewodniczącego grupy roboczej ds. prawa i etyki sztucznej inteligencji przy KPRM. Wykładowca na studiach podyplomowych.

Piotr Obszarski

Piotr
Obszarski

Policy & Network Researcher w Visegrad Insight oraz członek Club Alpbach Poland, członek Młodych o Polityce.

Marzena Okła-Drewnowicz

Marzena
Okła-Drewnowicz

Socjolożka. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Rejonowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, gdzie pełniła m.in. funkcję lidera Klubu Pracy. Następnie pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku zastępcy dyrektora. Swoją drogę polityczną rozpoczęła jako Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Była ekspertem samorządu województwa świętokrzyskiego ds. negocjacji z Komisją Europejską PO Kapitał Ludzki. Posłanka na Sejm od 2007 r. W przeszłości wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, obecnie wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społeczneja i Rodziny. Przygotowała i koordynowała projekt Polska Seniora, w ramach którego powstał pakiet kompleksowych rozwiązań programowych w tej dziedzinie. Od 2021 r. wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.

Artur Okonowicz

Artur
Okonowicz

Prezes Fundacji Help.NGO Polska – międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą humanitarną. Internacjolog z wykształcenia. Doświadczenie zdobywał m.in. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, kancelarii Senatu RP i ambasadzie RP w Nowej Zelandii. Aktywnie działał w organizacjach pozarządowych, w tym Forum Młodych Dyplomatów i Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych. Dziś stoi na czele organizacji pozarządowej zajmującej się wykorzystaniem technologii w pomocy humanitarnej. Zarządza zespołem kilkudziesięciu pracowników i wolontariuszy z całego świata. Jest pasjonatem Gdańska, swojego rodzinnego miasta.

Justyna Okrucińska

Justyna
Okrucińska

Koordynatorka działu społeczeństwo w „Młodzi o Polityce”. Absolwentka politologii i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Freie Universität Berlin na kierunku Sociology – European Societies. Zafascynowana socjologią Unii Europejskiej, tożsamością europejską oraz teorią queer i feminizmem.

Marcin Oleksy

Marcin
Oleksy

Pochodzi z Nowej Soli. W piłkę nożną zaczął grać w wieku 7 lat. W 2010 roku życie prywatne i sytuacja życiowa zmusiły go do poświęcenia się pracy zawodowej, kosztem piłki nożnej. Pracował wówczas jako pracownik robót drogowych, gdzie podczas wykonywania pracy został potrącony przez samochód, na skutek czego konieczna była amputacja jego lewej nogi. Od listopada 2020 r. jest ampfutbolistą Warty Poznań, gdzie występuje na pozycji napastnika. Regularnie występuje w reprezentacji Polski w ampfutbolu. 27 lutego 2023r. podczas gali FIFA The Best 2022 w Paryżu otrzymał nagrodę FIFA Puskás Award za Bramkę Roku jako pierwszy Polak i ampfutbolista w historii.

Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska

Nadia
Oleszczuk-Zygmuntowska

Działaczka na rzecz praw kobiet i praw pracowniczych. Liderka i członkini-założycielka Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet. Przewodnicząca Konfederacji Pracy Młodych. Członkini Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego. Bohaterka kampanii „Defend the Defenders”. Znalazła się na liście „25 under 25” McKinsey & Company oraz „Forbes” w 2022 roku za swoją działalność społeczną. Zaangażowana w inicjatywę „Unions Help Refugees”, mającą na celu pomoc uchodźczyniom w odnalezieniu się na polskim rynku pracy.

Grzegorz Onichimowski

Grzegorz
Onichimowski

Przedsiębiorca i menedżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetycznym i IT. Współtwórca i długoletni prezes Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w firmach sektora m.in. EnerNOC, Kawasaki Heavy Industries, Columbus, Virtual Power Plant. Od 2015 do 2019 tworzył rynek energii krajów Zatoki Perskiej jako dyrektor projektu finansowanego przez 6 krajów GCC. Aktualnie starszy konsultant w NODES – europejskiej platformie elastyczności. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i innych szkół wyższych. Ekspert Instytutu Obywatelskiego i członek zespołu tworzącego program energetyczny Koalicji Obywatelskiej.

Daryna Onyshko

Daryna
Onyshko

Ma ponad siedmioletnie doświadczenie w zarządzaniu programami, rzecznictwie i badaniach nad demokratycznym rządzeniem i udziałem młodzieży w życiu publicznym. Obecnie pełni funkcję koordynatora Youth Network Community of Democracies, gdzie koordynuje działania programowe dotyczące integracji młodzieży oraz nową inicjatywę Global Democracy Youth Network. W ramach swojej pracy na rzecz skuteczniejszego udziału młodzieży w procesach demokratycznych, pełni funkcję przewodniczącej European Democracy Youth Network. Jako współprzewodnicząca Youth Cohort of the Biden Administration’s Summit for Democracy przemawiała w Kostaryce na drugim szczycie, gdzie w marcu 2023 r. wydała „Youth Participation Handbook [Podręcznik uczestnictwa młodzieży].

Renata Orłowska

Renata
Orłowska

Aktywistka i działaczka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pedagożka, pracowniczka socjalna. Osobowość Internetowa 2021 w konkursie „Człowiek bez Barier”. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) typu 3. Autorka bloga Zaniczka.pl oraz warsztatów edukacyjnych realizowanych w ramach współpracy z SEXEDPL.

Tomasz Orłowski

Tomasz
Orłowski

Ambasador tytularny, doktor historii. Od 1990 roku pracował w MSZ jako wicedyrektor departamentów Europy, Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego. Sekretarz generalny polskiego Komitetu ds. UNESCO i członek Rady Wykonawczej UNESCO. Ambasador RP we Francji oraz we Włoszech, wiceminister Spraw Zagranicznych. Ostatnio pracował w Akademii Dyplomatycznej MSZ. Wykładowca Institut d’Études Politiques w Paryżu/Paris School of International Affairs i licznych uczelni polskich. Członek korespondent francuskiej Académie des Sciences morales et politiques.

Anna Orska

Anna
Orska

Projektantka biżuterii, wielbicielka miejskiego jednośladu, miłośniczka podróży – tych dalszych i tych nieodległych. Sztuka i design są obecne w jej życiu od dziecka. Zdobne ornamenty i przedmioty z rodzinnego domu uczyniła centralnym elementem jednej ze swoich wczesnych kolekcji. Tak odkryła w sobie miłość do upcyklingu, który jako jedna z pierwszych w Polsce wykorzystała w jubilerstwie. Nadawanie przedmiotom drugiego życia i stawianie ich w zupełnie nowym kontekście stało się jednym ze znaków rozpoznawczych utworzonej przez nią marki biżuterii artystycznej ORSKA. Absolwentka APS w Poznaniu, doktor habilitowany sztuk plastycznych, autorka tysięcy wzorów biżuterii i drobnych form wzorniczych. Nie podąża za trendem, tworzy rzeczy ponadczasowe.

Marek Osiecimski

Marek
Osiecimski

Dziennikarz telewizyjny, dokumentalista i filozof, absolwent Wajda School & Studio. Ostatnio wyreżyserował m.in. film dokumentalny „O tym się nie mówi” (2022) opowiadający o sytuacji kobiet po pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Za serię dokumentalną „Kanada pachnąca cierpieniem. Dzieci nie tego Boga” (2022) o losie rdzennych kanadyjskich dzieci torturowanych w tzw. szkołach rezydencjalnych wyprodukowaną dla TVN24 otrzymał Gold Award 2023 na World Media Festival w Hamburgu.

Piotr Osiecki

Piotr
Osiecki

Założyciel i wieloletni Prezes Zarządu największego niezależnego w Europie Środkowo-Wschodniej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ALTUS S.A., zarządzał aktywami na poziomie 18 miliardów złotych. Absolwent SGH i stypendysta programu CEMS na London School of Economics. Posiada tytuł MBA z SGH/University of Minnesota/Carlson School of Mngt. Doradca inwestycyjny (licencja nr 128) i licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja nr 991). Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W 2018 roku on i jego firma padły ofiarą bezwzględnego aparatu Państwa wymierzonego w polskich niezależnych przedsiębiorców.

Tomasz Ossoliński

Tomasz
Ossoliński

Uchodzi za najlepszego polskiego krawca męskiego i jednego z najbardziej znanych i cenionych projektantów mody w kraju (jego talent docenił m.in. magazyn „Twój Styl”, przyznając mu nagrodę najlepszego projektanta roku 2019, a wcześniej tym samym tytułem nagrodził go miesięcznik „Elle”). Marka Ossoliński to poszanowanie dla tradycji krawieckiej i rzemiosła oraz bezkompromisowość pod względem jakości. Innowator, dla którego ubiór jest punktem wyjścia do kreatywnych działań w wielu odsłonach – od mody wieczorowej, przez czerwony dywan, plan filmowy czy scenę operową. W tym roku świętuje 30-lecie swojej twórczości.

Piotr Ostrowski

Piotr
Ostrowski

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Wiceprzewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Członek Rady Statystyki. Zastępca członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO). Członek Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Członek Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC). Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W latach 2009-2018 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Aleksandra Ozimek

Aleksandra
Ozimek

Aktywistka, specjalistka do spraw rzecznictwa politycznego w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, organizacji, która od ponad 10 lat działa na rzecz poprawy losu zwierząt hodowlanych. Lekarka, specjalistka ginekologii i położnictwa, absolwentka Gender Studies IBL PAN.

Alicja Pacewicz

Alicja
Pacewicz

Współzałożycielka Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Szkoła z Klasą. Współautorka podręczników do wiedzy o społeczeństwie oraz licznych przewodników dla nauczycieli oraz programów edukacji obywatelskiej, prawnej, historycznej, filmowej i in. Ekspertka europejskiej sieci edukacji obywatelskiej Networking European Citizenship Education+. Współzałożycielka i koordynatorka SOS dla Edukacji oraz kampanii Wolna Szkoła, członkini Warszawskiej Rady Edukacyjnej oraz Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności.

Sylwia Panek

Sylwia
Panek

Autorka bloga wzdrowymdomu.pl, specjalistka od zdrowego i ekologicznego sprzątania oraz zniechęcania ludzi do używania plastiku. Z wykształcenia chemiczka, ale porzuciła pracę w laboratorium, aby pisać o chemii wokół nas i edukować w tym temacie innych.

Paweł Papke

Paweł
Papke

Polityk, samorządowiec, były Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, obecnie Członek Zarządu. Wielokrotny Reprezentant Polski w siatkówce. Zdobywca 13 medali Mistrzostw Polski na 14 rozegranych sezonów. Poseł na Sejm nieprzerwalnie od 2011 roku z list Platformy Obywatelskiej. Członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Jego priorytety w zakresie polityki to rozwój: lokalnego sportu i infrastruktury, turystyki, działalność charytatywna, walka z otyłością dzieci i młodzieży. Stoi za wielkimi sukcesami kadr narodowych Polskiej Siatkówki.

Urszula Pasławska

Urszula
Pasławska

Urodzona 28 stycznia 1977 roku w Biskupcu. Prawnik, polityk, samorządowiec. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2006-2012 wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, w latach 2012-2015 Wiceminister Skarbu Państwa, od 2015 posłanka na Sejm VII, VIII oraz IX kadencji. Od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącej sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Zasobów Naturalnych. Jej priorytety to również rozwój regionu, polityka prorodzinna oraz szeroko rozumiane sprawy kobiet. Od 2012 roku jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Alicja Patanowska

Alicja
Patanowska

Garncarka. Artystka, projektantka i doktorka sztuki. Wiedza ciała nabywana w bezpośrednim kontakcie z materiałem jest kluczowa dla jej praktyki artystycznej i projektowej. Łączy sztukę z dizajnem. Jej odpowiedzią na eskalację chaosu konsumpcji jest uwzględnianie nieantropocentrycznej perspektywy w relacji człowieka ze światem. Fanka roślin i barteru. Ukończyła Royal College of Art w Londynie i ASP we Wrocławiu. Jest laureatką Mazda Design Award, nagrody Gazety Wyborczej WARTO. Jej prace są w kolekcji m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie czy Shanghai Museum of Glass.

Ada Florentyna Pawlak

Ada Florentyna
Pawlak

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka. Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji technologii, m.in. sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną. Bada, jak rozwój technologicznych narzędzi wpływa na wyobrażenia społeczne. Członkini założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, stała felietonistka magazynu „Domena” PTI, laureatka projektu „Jutronauci” „Gazety Wyborczej” i Kulczyk Investments.

Aleksandra Pawlicka

Aleksandra
Pawlicka

Dziennikarka „Newsweeka”, komentatorka polityczna w TVN 24, radiu Nowy Świat i TOK FM. Wcześniej pracowała m.in. w tygodniku „Przekrój”, jako korespondentka BBC Sekcja Polska w Brukseli w okresie polskich negocjacji do UE i NATO oraz współtworzyła nowe projekty wydawnicze w Agorze. Autorka książek wywiad-rzeka z J.T. Grossem „...bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek”, z J. Kros-Krauze „Jest życie po końcu świata”, z M. Środą „Ta straszna Środa”, biograficznej powieści o rodzinie Stuhrów „Historie rodzinne”, monografii poświęconych Kongresowi Kobiet „Czas na kobiety” i ukazującej się tej jesieni „Grzeczne już byłyśmy”. Feministka, instruktorka jogi, wegetarianka.

Ryszard Pawłowski

Ryszard
Pawłowski

Instruktor alpinizmu, himalaista i przewodnik górski. Wziął udział w ponad 300 wyprawach w różne góry świata jako uczestnik lub organizator. Zdobył jedenaście szczytów 8-tysięcznych. Jest jedynym Polakiem, który pięciokrotnie stanął na szczycie Mt. Everestu (8848 m). Dokonał wielu wejść trudnymi drogami wspinaczkowymi w różnych rejonach Ziemi. Był partnerem wspinaczkowym Jerzego Kukuczki, Adama Zyzaka, Piotra Pustelnika, Janusza Majera, Krzysztofa Wielickiego i wielu innych sławnych himalaistów. Szkoli młodych adeptów alpinizmu, organizuje wyprawy i występuje z prelekcjami o tematyce górskiej.

Marcin Perfuński

Marcin
Perfuński

Influencer parentingowy, dziennikarz radiowy, redaktor książek, tata 5 córek. W sieci znany jako SuperTata, który wykorzystuje media społecznościowe do promocji zaangażowanego rodzicielstwa. Realizuje to poprzez webinary, relacje na żywo, podcasty, bloga oraz prowadzenie profili na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTube i LinkedIn. Jest zaangażowany w wiele inicjatyw: członek Rady Doradczej Rodziców NASK, kapituły konkursu Świat Przyjazny Dziecku, ambasador programu edukacyjnego Asy Internetu, juror konkursu cyfrowego dla dzieci What’s Your Story.

Edyta Piaszczyk

Edyta
Piaszczyk

Menedżer obszaru komunikacji i PR w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Odpowiada za przyjętą strategię komunikacyjną Fundacji oraz za projekty promujące obrót bezgotówkowy. Ma ponad 13-letnie doświadczenie komunikacyjne, które zdobywała w najlepszych agencjach PR w Polsce. Specjalizuje się w PR korporacyjnym oraz zarządzaniu komunikacją kryzysową, a także wydarzeniach specjalnych. Od blisko 5 lat prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu SWPS w Warszawie z zakresu public relations.

Justyna Piątek-Pawłowska

Justyna
Piątek-Pawłowska

Absolwentka amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim, dyrektorka regionalna Ladies of Liberty Alliance w Europie oraz założycielka ich polskiego oddziału LOLA Poland. Na co dzień pracuje jako specjalistka od social mediów w Objective Standard Institute. Współorganizowała różne międzynarodowe konferencje, m.in. Liberty International World Conference 2021 w Medellín, Kolumbii i 2022 w Tbilisi, Gruzji, oraz konferencję TEDx w Gdańsku. Aktualnie rozwija swoje umiejętności publicystyczne, skupiając się na popkulturze oraz rzeczywistości swojego pokolenia Gen Z z perspektywy klasyczno-liberalnej/libertariańskiej.

Hanna Piechowska

Hanna
Piechowska

Trenerka personalna kobiet, instruktorka Zumba® Fitness i Pilates. Od najmłodszych lat związana z tańcem jazzowym oraz klasycznym. Swoje umiejętności rozwijała także w dziedzinie tańców latynoamerykańskich. Podczas treningów personalnych wydobywa z kobiet ich wyjątkowość. Swoje zajęcia opiera na poprawnej technice ćwiczeń oraz pracy z oddechem, a te z kolei zawsze zostają otulone pozytywną energią prowadzącej i wyjątkową atmosferą. Bardzo ważne jest dla niej, aby w trakcie wspólnych spotkań jej klienci byli „tu i teraz”, a po zakończonych treningach… byli po prostu w dobrych humorach.

Mariola Pilas-Kołodziej

Mariola
Pilas-Kołodziej

Dyrektor Centrów Medycznych Harmonia LUX MED. Zarządza poradniami zdrowia psychicznego i wspiera rozwój obszaru mental health w firmach. Absolwentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na wydziale Prawa i Administracji oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Marketingowe Zarządzanie Firmą. Z rynkiem usług medycznych związana od 2010 roku.

Konstanty Pilawa

Konstanty
Pilawa

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny czasopisma idei „Pressje”. Współtwórca podcastu „Kultura Poświęcona”.

Klaudia Piotrowicz-Zakrzewska

Klaudia
Piotrowicz-Zakrzewska

Klaudia Piotrowicz-Zakrzewska – psycholożka, coach i konsultantka kryzysowa. Aktywnie współpracuje z Fundacją STOMAlife, współzałożycielka Instytutu Wsparcia Psychologicznego. Specjalizuje się w temacie budowania odporności psychicznej i promuje psychoedukację, jako niezbędny elementy profilaktyki zdrowia psychicznego. Prywatnie mama dwóch małych chłopców, miłośniczka Portugalii i języka portugalskiego.

Justyna Piszczatowska

Justyna
Piszczatowska

Redaktor naczelna Green-news.pl. Ekspertka i przedsiębiorczyni. Jedna z wiodących dziennikarek w obszarze energii i transformacji energetycznej w Polsce. Wcześniej pracowała w działach ekonomicznych „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”, a także współtworzyła serwis WysokieNapiecie.pl

Marlena Plebańska

Marlena
Plebańska

Certyfikowany trener Apple Professional Learning Specialist. Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Ekspert w zakresie STEAM, kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowcyh. Pracownik naukowy, trener i wykładowca. Prekursorka STEAM w Polsce. Autorka książek „STEAM-owe Lekcje” oraz „STEAM-owe Przedszkole”. Od 2017 roku inicjatorka oraz koordynatorka projektu STEAM Polska, Prezes Fundacji STEAM Polska.

Bartłomiej Plewczyński

Bartłomiej
Plewczyński

Absolwent dyplomacji na Uniwersytecie Gdańskim. Od lat zaangażowany społecznie, również w akcje społeczno-informacyjne w social mediach. Szczególnie bliskie są mu zagadnienia związane z edukacją i prawami człowieka. Za zaangażowanie w pomoc społeczności ukraińskiej otrzymał nagrodę „Altruiści – bohaterowie czasu wojny” przyznaną przez Helską Fundację Sapere Aude. Interesuje się sportem i muzyką.

Beata Plewka

Beata
Plewka

Farmaceutka, specjalista z zakresu farmacji aptecznej oraz doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), a także kierownik apteki Medicover w Poznaniu. Autorka i współautorka publikacji dotyczących opieki farmaceutycznej oraz materiałów edukacyjnych wspierających farmaceutów w codziennej pracy. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej” na UMP. Z zaangażowaniem udziela pomocy pacjentom apteki w racjonalnym i zgodnym z zasadami EBM (evidence-based medicine) podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia.

Justyna Pokojska

Justyna
Pokojska

Uniwersytet Warszawski, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Dyrektor Zarządzająca Holistic Think Tank Adiunkt na Wydziale Socjologii UW, współpracowniczka Wydziału Filozoficznego UJ. Wieloletnia Koordynatorka Programu „Jobs and Skills for the Future” w DELab UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru kompetencji cyfrowych i nowych zawodów przyszłości. Analizuje rynek pracy z perspektywy kobiecej i popularyzuje wyniki swoich badań, by walczyć z nierównościami i stereotypami zawodowymi. Przez osiem lat związana z DELab UW, ma w swym dorobku dziesiątki projektów dla partnerów z otoczenia społeczno­gospodarczego. Gospodyni audycji „Efekt Sieci” w Radiu Kampus. Stała gościni audycji radiowych, autorka w dziale Opinie Magazynu Forbes.

Elżbieta Anna Polak

Elżbieta Anna
Polak

Od listopada 2010 r. do dziś pełni funkcję Marszałkini, jako jedyna kobieta w Polsce. Członkini Zarządu ZWRP oraz przedstawicielka ZWRP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Członkini Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, pełni też funkcję Przewodniczącej polskiej części Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej. W latach 1998-2002 burmistrzyni Małomic. Od 2007 r. jest radną woj. lubuskiego. Człowiek Roku w konkursie Złotych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Agnieszka Pomaska

Agnieszka
Pomaska

Pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla In Vitro”. Gdańszczanka, Radna Miasta Gdańska w latach 2002-2009, od 2009 Posłanka na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, Wiceprzewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Wiceprzewodnicząca EPP Women. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji i departamentu Stanu USA. Założycielka i przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego „Zerwij z plastikiem”. W swojej działalności politycznej skupia się na sprawach związanych z integracją europejską, polityką zagraniczną, ochroną środowiska i prawami człowieka.

Patryk Poniewierza

Patryk
Poniewierza

Dyrektor Działu Medycznego Medicover, absolwent studiów Executive Master of Business Administration (EMBA) w zakresie zarządzania ochroną zdrowia oraz pracownik naukowy Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aktywnie włącza się w budowanie relacji pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem gospodarczym jako członek konwentu gospodarczego przy Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku. W swoim dorobku posiada autorstwo i współautorstwo publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z zakresu nowotworów kobiecych. Wieloletni prelegent w obszarze profilaktyki raka szyjki macicy i zasad komunikacji lekarz – pacjent.

Joanna Popińska

Joanna
Popińska

Znana polsko-kanadyjska twórczyni filmów XR, dokumentalistka i socjolog, która wniosła znaczący wkład w branżę filmową VR. Doktor reżyserii filmowej PWSFTviT ze specjalizacją w tworzeniu filmów VR i storytellingu. Zadebiutowała dobrze przyjętym przez krytyków dokumentem „The Choice”. Jej innowacyjna praca w kręceniu filmów VR została doceniona wieloma nagrodami, m.in. nagrodą publiczności na SXSW, Best XR for Impact na Games for Change oraz nominacją do nagrody Best Immersive Experience: Non-Fiction na Canadian Screen Awards. Współzałożycielka Infinite Frame Media, wielokrotnie nagradzanego studia XR, które specjalizuje się w produkcji wyjątkowych i skutecznych multimediów dzięki technologii i kreatywnemu opowiadaniu historii.

Zofia Popowicz

Zofia
Popowicz

Dyrektor ds. Marketingu Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego. Prawniczka. Od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną na różnych płaszczyznach, w ostatnich latach w szczególności angażuje się w inicjatywy związane z sektorem kosmicznym. W wolnych chwilach lubi zgłębiać wiedzę z obszarów astronomii, polityki i filozofii. Swoje zainteresowanie eksploracją kosmosu skupia głównie na praktycznym zastosowaniu technologii kosmicznych.

Paweł Potoroczyn

Paweł
Potoroczyn

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor, dyplomata, producent. Państwowiec.

Marek Prawda

Marek
Prawda

W latach 2016-2021 był dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech, a także był zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 80. ubiegłego wieku działał w „Solidarności”. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie socjologii. Autor wielu prac z zakresu stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej.

Andrzej Prendke

Andrzej
Prendke

Prawnik, wiceprzewodniczący Nowoczesnej i przewodniczący stowarzyszenia Młodzi Nowocześni.

Piotr Pronobis

Piotr
Pronobis

Absolwent historii na Uniwersytecie Londyńskim (UCL). Menedżer kultury i sportu. W swojej działalności koncentruje się na łączeniu organizacji kulturalnych i wprowadzaniu do nich innowacyjnych praktyk. Jest współwłaścicielem galerii fotograficznej Ilex Photo – jedynej zagranicznej galerii fotografii zarządzanej w pełni przez Polaków. Jest także współzałożycielem Varsophie, warszawskich warsztatów filozoficznych, które mają na celu popularyzację humanistycznego myślenia. Inicjator licznych akcji charytatywnych, wychowawca na obozach terapeutycznych. Prywatnie fan biegów długodystansowych, filmów dokumentalnych i spacerów po Bergamo.

Jacek Protas

Jacek
Protas

Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W latach 2006-2014 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2009-2015 Prezes Zarządu Związku Województw RP. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Regionie Warmińsko-Mazurskim. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w administracji publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Karolina Prus-Wirzbicka

Karolina
Prus-Wirzbicka

Koordynatorka projektów realizowanych w ramach SOS dla Edukacji. Od kilku lat współpracuje z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząc zajęcia metodyczne i praktyczne dla przyszłych nauczycieli i nauczycielek.

Anna Przedpełska-Trzeciakowska

Anna
Przedpełska-Trzeciakowska

Wychowanka szkoły im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Sanitariuszka Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. Anglistka (UW), tłumaczka. Przełożyła na język polski wybitne pozycje klasyki angielskiej i amerykańskiej. Autorka monografii o rodzinie Brontë („Na plebanii w Haworth”) oraz o Jane Austen. W latach 80. działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Uwięzionym i Ich Rodzinom. Przez wiele lat przewodnicząca Klubu Tłumaczy ZLP i członek ostatniego Zarządu tego związku przed jego rozwiązaniem. W latach 80. Członek władz Polskiego PEN Clubu. Działająca w latach 90. na rzecz Pisarzy Uwięzionych.

Aleksandra Przegalińska, prof. ALK

Aleksandra
Przegalińska, prof. ALK

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

Agnieszka Przepiórska-Frankiewicz

Agnieszka
Przepiórska-Frankiewicz

Widzom Teatru Łaźnia Nowa znana jako odtwórczyni tytułowej roli i współautorka spektaklu „Ginczanka. Przepis na prostotę życia” (reż. Anna Gryszkówka, koproducja: Bałtycka Agencja Artystyczna), Danuta Wałęsa ze spektaklu „Wałęsa w Kolonos” (reż. Bartosz Szydłowski) oraz hipnotyzująca wróżka Talia z „Nowohuckiej telenoweli” (reż. Jakub Roszkowski). Wraz z Anną Gryszkówną i Piotrem Rowickim od lat tworzą zgrany twórczy tercet, biorąc na warsztat biografie polskich kobiet prezentowane w formie wyrazistych monodramów.

Joanna Przetakiewicz-Rooijens

Joanna
Przetakiewicz-Rooijens

Radczyni prawna, aktywistka, hedonistka, businesswoman, założycielka marki modowej oraz Ery Nowych Kobiet – największego ruchu społecznego w Polsce. Prywatnie mama 3 synów i żona producenta Rinke Rooijensa. Autorka książki „Nie bałam się o tym rozmawiać”. Inicjatorka ogólnopolskich akcji społecznych, m.in. „Nie boję się”, „Szczęścia można się nauczyć”, „Nowa era wspiera Samotne Matki”, „Nowa era wspiera – dla Ukrainy”. We współpracy z ekspertami wydała bezpłatną publikację „Pieniądze szczęście dają”, która jest częścią ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz niezależności finansowej kobiet.

Katarzyna Przyborska

Katarzyna
Przyborska

Redaktorka strony KrytykaPolityczna.pl., antropolożka kultury. Absolwentka The Graduate School for Social Research IFiS PAN. Mama. Była redaktorką w Ośrodku KARTA i w „Newsweeku Historia”. Współredaktorka książki „Salon. Niezależni w »świetlicy« Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976-79”. Autorka książki „Żaba”, wydanej przez Krytykę Polityczną.

Bartłomiej Przymusiński

Bartłomiej
Przymusiński

Rzecznik prasowy i członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, prezes Oddziału w Poznaniu. Członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika „IUSTITIA”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ukończeniu aplikacji sądowej w 2003 r. orzekał w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie (Wydział Gospodarczy), a od 2008 r. orzeka w Wydziale Gospodarczym w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, w latach 2017-2019 r. przewodniczący wydziału. Absolwent Studiów Podyplomowych Retoryki i Kształtowania Wizerunku dla Prawników Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Ekonomia dla Sędziów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jacek Purski

Jacek
Purski

Politolog, działacz społeczny, edukator, ekspert w dziedzinie prewencji i przeciwdziałania radykalizacji. Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.

Piotr Pustelnik

Piotr
Pustelnik

Prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Jako trzeci Polak, a dwudziesty człowiek w historii zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Doktor inżynierii chemicznej.

Paweł Rabiej

Paweł
Rabiej

Polityk społeczny, menedżer, dziennikarz, wykładowca Uczelni Korczaka w Warszawie, ekspert i doradca w wielu projektach zmian w obszarze edukacji, polityki zdrowotnej, socjalnej i senioralnej realizowanych przez samorządy i instytucje publiczne. W latach 2018-2020 I zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Współzałożyciel Nowoczesnej. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Ewa Raczyńska

Ewa
Raczyńska

Dziennikarka związana z Onetem od 2018 r., która uparcie wierzy, że słuchając uważnie drugiego człowieka i opisując jego historię, można świat zmieniać na lepsze. Lubi ludzi i jest ich ciekawa, jej zdaniem bez tego nie ma dobrego dziennikarstwa. Współautorka książki „Porażony życiem. Jak wyjechać z piekła”.

Zuzanna Radzik

Zuzanna
Radzik

Wiceprezeska Forum Dialogu, od 20 lat zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim i chrześcijańsko-żydowskim. Teolożka, publicystka i felietonistka związana z „Tygodnikiem Powszechnym”. Autorka książek na temat katolickiego feminizmu.

Arkadiusz Regiec

Arkadiusz
Regiec

Prezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu. Wierzy w siłę społeczności i zmianę, jaką może ona dokonać. Pomógł zrealizować ponad 200 projektów społecznych i biznesowych, wykorzystując mechanizm crowdfundingu. Twórca największej platformy equity crowdfundingowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Agata Roczniak

Agata
Roczniak

Inspiratorka, edukatorka i modelka. Ekspertka ds. włączania OzN w BNP Paribas. Mówczyni motywacyjna promująca aktywność osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia. Założycielka i Prezeska Fundacji Diversum. Absolwentka finansów i bankowości oraz filozofii i psychologii, pływaczka. Edukuje najmłodszych, przybliżając świat osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi wystąpienia motywacyjne dla pracowników firm i świata biznesu.

Suzanna Romantsova

Suzanna
Romantsova

Założycielka DEI Consulting, strateżka oraz certyfikowana trenerka DEI. Mówczyni TEDx. LinkedIn Top Voice w temacie Gender Equity na poziomie globalnym. Laureatka listy Forbes 30 Under 30. Ma 10-letnie doświadczenie w pracy z różnorodnością w biznesie, doradza międzynarodowym organizacjom, jak tworzyć strategie DEI i budować włączającą kulturę pracy. Jako Liderka ds. Różnorodności i Włączania w IKEA współtworzyła i zrealizowała pierwszą 3-letnią strategię różnorodności i włączenia w Polsce. Do jej projektów należały m.in. Gender Equal Pay oraz pierwszy w Polsce projekt zatrudniania osób z doświadczeniem uchodźczym. Magister psychologii klinicznej (Uniwersytet SWPS), ma specjalizację z psychologii różnorodności (Uniwersytet Harvarda).

Monika Rosa

Monika
Rosa

Ślązaczka, posłanka, feministka. Wiceprzewodnicząca partii .Nowoczesna. Wspiera społeczność LGBTQ+ w dążeniu do uzyskania równych praw, Ślązaków w uznaniu języka i statusu mniejszości, osoby z niepełnosprawnościami w walce o godne życie. Stworzyła Parlamentarny Zespół Praw Dziecka, bo w tym obszarze jest bardzo dużo do zrobienia. Całe życie towarzyszy jej hasło „Kożdy inkszy, wszyjscy rōwni”. Członkini Komisji Sejmowych: Komisji Zdrowia, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Zainteresowana tematem górnictwa i transformacji energetycznej.

Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata
Rozenek-Majdan

Prawniczka, osobowość telewizyjna, od ponad 10 lat związana zawodowo z telewizją TVN. Autorka wielu publikacji, w tym niezwykle ważnej książki poruszającej temat leczenia niepłodności metodą in vitro. Założycielka Fundacji MRM, której celem jest wsparcie Polaków w dostępie do procedur medycznych umożliwiających diagnozę i leczenie niepłodności. W 2022 roku wraz z wiceprzewodniczącą PE Ewą Kopacz zainicjowała Obywatelski Projekt „TAK dla In Vitro, In Vitro to LUDZIE”. Rozenek-Majdan to przedsiębiorczyni, matka 3 synów oraz osoba opowiadająca się za równym dostępem Polaków do leczenia.

Marcin Różyc

Marcin
Różyc

Dziennikarz, kurator, autor książek, wykładowca. Głównym obszarem jego zainteresowań jest szeroko pojęta moda i jej związki z kulturą, polityką i przemianami społecznymi. Publikuje na Vogue.pl i w „Vogue Polska”. Pracuje w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, gdzie rozbudowuje kolekcję mody współczesnej. Kurator licznych wystaw, m.in: „Helena Bohle-Szacka. Przenikanie” (CMWŁ), „Krzyk mody” (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), „Wielcy sarmaci tego kraju / Wielkie sarmatki tego kraju” (BWA Tarnów), „Warsaw Calling” (International Fashion Showcase, Londyn).

Hubert Różyk

Hubert
Różyk

Konsultant ds. komunikacji, analityk polityki europejskiej, wykładowca akademicki. Od 2013 wykładowca Collegium Civitas, gdzie skupia się na komunikacji politycznej i wpływie nowych mediów na debatę publiczną. W pracy naukowej zajmuje się badaniem relacji pomiędzy polityką i technologią. W latach 2011-2015 konsultant ds. komunikacji politycznej w internecie oraz public policy. Odpowiada za komunikację Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, gdzie zajmuje się także tematem stref czystego transportu, jakości powietrza i analizą polityki europejskiej w zakresie elektryfikacji transportu.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Zuzanna
Rudzińska-Bluszcz

Prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, organizacji pozarządowej wykorzystującej prawo, by chronić planetę i jej mieszkańców, prawniczka zajmująca się prawami człowieka. W 2021 r. była obywatelską kandydatką na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich, a w latach 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Absolwentka Leadership Academy for Poland, Marshall Memorial Fellowship i Obama Foundation: Leaders Europe.

Jakub Rychlý

Jakub
Rychlý

Młody twórca zmian, który interesuje się edukacją. Koncentruje się przede wszystkim na znajomości finansów, uczestnictwie młodych w życiu publicznym i innowacjach. Współzałożyciel dwóch organizacji non-profit, a obecnie członek kilku rad powierniczych, rady dyrektorów i kierownik ds. mediów w Czeskiej Partii Piratów. Głównym obszarem jego zainteresowań są innowacje w edukacji. Interesuje się również problematyką stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście rozszerzenia UE o kraje Bałkanów Zachodnich oraz uczestnictwa młodzieży życiu publicznym w krajach V4. Obecnie jest ambasadorem Republiki Czeskiej w European Democracy Youth Network.

Tomek Rygalik

Tomek
Rygalik

Główny projektant w Studio Rygalik pracujący nad architekturą i produktami dla wiodących firm i międzynarodowych marek. Pedagog z otwartością i bogatym doświadczeniem oraz doktoratem z wzornictwa przemysłowego, profesor na Aalto University. Założyciel marki mebli i akcesoriów TRE Product. Współzałożyciel interdyscyplinarnej społeczności DesignNature oraz jej kreatywnego kampusu w Sobolach.

Piotr Rypson

Piotr
Rypson

Kurator wystaw, historyk literatury i kultury. Przewodniczący komitetu narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM Polska. Specjalizuje się w sztuce awangardy, badaniach nad pograniczami literatury i sztuki w epokach danych i współczesności oraz zapisami wizualnymi czasu Zagłady. Autor wielu wystaw, m.in. Galerii Sztuki XX i XXI wieku oraz Krzycząc: Polska! Niepodległa – 1918 (obydwie w Muzeum Narodowym w Warszawie, 2013, 2018) i wielu innych. Autor kilkunastu książek i blisko 300 publikacji. Kurator trwającej obecnie wystawy podziemnego archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) w monachijskim Documentation Centre for the History of National Socialism.

Przemysław Sadura

Przemysław
Sadura

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Szef Katedry Socjologii Polityki na Wydziale Socjologii UW. Profesor gościnny w University College London (2019-2022). Kurator Instytutu Krytyki Politycznej. Ekspert Fundacji Pole Dialogu. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku książek, m.in. „Państwo, szkoła, klasy” oraz z Maciejem Gdulą „Style życia i porządek klasowy w Polsce”.

Michał Salamon

Michał
Salamon

Pianista, kompozytor, aranżer, wydawca i producent muzyczny. Współzałożyciel zespołów FOURS Collective, który doszedł do półfinału programu telewizyjnego „Mam talent” oraz Quindependence. Twórca projektu Salamonspace. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunkach fortepian jazzowy oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z dyrygenturą chóralną. Wielokrotnie występował na scenach muzycznych Polski i Europy, współpracował z wieloma artystami świata muzyki rozrywkowej, takimi jak: Kayah, Małgorzata Ostrowska, Natalia Kukulska, Ania Karwan, Marysia Sadowska, Mateusz Ziółko, Damian Ukeje oraz z Filharmonią Futura i Orkiestrą Vieniawa.

Olga Sarna

Olga
Sarna

Prezeska Zarządu Fundacji MARE, jedynej organizacji pożytku publicznego w Polsce, której działania skupiają się wyłącznie na ochronie ekosystemów morskich, ze szczególnym skupieniem na ochronie Morza Bałtyckiego. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Od blisko 10 lat aktywnie zaangażowana w działania na rzecz Bałtyku. Ma szerokie doświadczenie w realizacji projektów społecznych i środowiskowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i naukowymi. Uczestniczyła w realizacji licznych projektów dotyczących odpadów morskich (w tym sieci widm), zarządzania wrakami, zrównoważonego rybołówstwa i innych tematów związanych z ochroną środowiska morskiego i gospodarki morskiej, a także projektów edukacyjnych i podnoszących świadomość ekologiczną.

Aleksandra Sarna

Aleksandra
Sarna

Doktorka nauk humanistycznych, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka w trakcie certyfikacji. Wykładowczyni akademicka.

Justyna Sarnowska-Wilczyńska

Justyna
Sarnowska-Wilczyńska

Socjolożka, adiunkt i prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Naukowo związana z ośrodkiem Młodzi w Centrum Lab. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, edukacją formalną na poziomie wyższym, inicjacją zawodową, wyprowadzaniem się z domu rodzinnego, nierównościami społecznymi. Badaczka w projekcie: „ULTRAGEN: Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria «rozedrganych» tranzycji" finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dydaktyczne poświęcone roli młodego pokolenia w życiu publicznym, relacjom i więziom społecznym, metodologii badań społecznych oraz prowadzeniu badań jakościowych.

Wilhelm Sasnal

Wilhelm
Sasnal

Malarz, rysownik, filmowiec, twórca komiksów, autor projektów okładek książek, własnej monografii oraz plakatów. Jego prace były pokazywane podczas szeregu wystaw indywidualnych i grupowych. Równolegle, od samego początku, rozwija drugi ważny nurt swojej twórczości jakim są filmy krótko- i pełnometrażowe. W ostatnich latach powstało pięć filmów pełnometrażowych. Ostatnich pięć filmów powstało we współpracy z jego żoną, Anką. Większość filmów Wilhelma Sasnala powstaje na taśmie filmowej 8 lub 16 mm.

Patrycja Satora

Patrycja
Satora

Współzałożycielka Galerii resistArt. Menedżerka ds. PR i fundraisingu w organizacjach pozarządowych. W przeszłości konsul RP w Wenezueli. Współautorka programu Solidarni z Kubą, pierwszego w Polsce programu wspierającego ruch obywatelski na Kubie.

Joanna Sawicka

Joanna
Sawicka

Starsza analityczka ds. politycznych, od 2013 r. w Polityce Insight śledzi i analizuje politykę partyjną i samorządową. Obserwuje miasta pod kątem wdrażania polityki antysmogowej.

Michał Sawicki

Michał
Sawicki

Psycholog i seksuolog. Prowadzi terapię seksuologiczną osób dorosłych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w działce pomocowej. W swojej pracy opiera się na promocji zdrowia seksualnego i filozofii redukcji szkód. Od lat z z ramienia Fundacji Projekt:Polska szkoli z zakresu różnorodności i języka inkluzywnego. Instagram i TikTok: @michal_seksuolog.

Grzegorz Schetyna

Grzegorz
Schetyna

Z wykształcenia historyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W stanie wojennym działał w Solidarności Walczącej i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 1990-1992 pełnił funkcje: dyrektora Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz wicewojewody wrocławskiego. Od 1997 r. poseł na Sejm RP. Wicepremier i minister SWiA, były Marszałek Sejmu RP w latach 2007-2009. W 2010 roku wykonywał obowiązki Prezydenta RP. W latach 2014-2015 był Ministrem Spraw Zagranicznych. Przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach 2015-2019. Jeden z twórców Platformy Obywatelskiej RP. W latach 90. założył Radio Eska Wrocław i zbudował potęgę koszykarskiego Śląska Wrocław.

Ryszard Schnepf

Ryszard
Schnepf

Obecnie wykładowca w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i doradca Marszałka Senatu ds. międzynarodowych. Był Ambasadorem RP w Urugwaju i Paragwaju. W 2000 roku objął funkcję zastępcy szefa placówki w Ambasadzie RP w Madrycie, gdzie odpowiadał za sprawy Unii Europejskiej. W kolejny roku mianowany ambasadorem RP w Kostaryce z akredytacją na wszystkie kraje Ameryki Środkowej (także Gwatemalę, Salwador, Nikaraguę, Honduras, Panamę i Belize). W latach 2005-2006 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialny na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. 2007-2008 wiceminister spraw zagranicznych.

Mikita Semianenka

Mikita
Semianenka

Członek rady ruchu „Za Wolność” (Białoruś) oraz członek „Forum Młodych Dyplomatów” (Polska). Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magistrant Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się badaniami nad mediami i komunikacją polityczną. Wielorazowy uczestnik kampanii wyborczych oraz manifestacji przeciwko falsyfikacji wyborów na Białorusi. Po stłumieniu protestów w 2020 roku wyjechał do Warszawy, prowadzi TikTok Ruchu „Za Wolność” i jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie e-commerce.

Zuzanna Setkowicz-Janeczko

Zuzanna
Setkowicz-Janeczko

Neurobiolog, Kierownik Pracowni Neuropatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Programu Praktyki Formalnej, nauczycielka MBSR (certyfikat Polskiego Instytutu Mindfulness w partnerstwie z The Institute for Mindfulness-Based Approaches IMA). Członkini Rady Fundacji Polskiego Instytutu Mindfulness. Prywatnie matka trojga dzieci. Lubi nowe wyzwania, dalekie podróże, powieści obyczajowe i biograficzne oraz literaturę popularnonaukową. Wiele razy ogląda te same, doskonale znane filmy.

Vincent V. Severski

Vincent V.
Severski

Były oficer wywiadu, pisarz. Jako oficer przepracował 26 lat. Odbył ok. 140 misji w blisko 50 krajach. Jest autorem dwóch serii szpiegowskich („Nielegalni”, „Nieśmiertelni”, „Niewierni” i „Niepokorni” oraz „Zamęt”, „Odwet” i „Nabór”). Napisał również powieść o polskiej agentce brytyjskiej tajnej służby – „Christine. Powieść o Krystynie Skarbek”. W tym roku we wrześniu premiera jego najnowszej powieści „Dystopia 2.0”.

Andrzej Seweryn

Andrzej
Seweryn

aktor i reżyser teatralny oraz filmowy; pedagog. Od 1 stycznia 2011 roku jest Dyrektorem Naczelnym Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie gra i reżyseruje. Jego najbardziej uznane role, w jakie wcielił się na deskach tego teatru, to tytułowa rola w spektaklu „Król Lear” Williama Shakespeare’a (reż. J. Lassalle), rola Arnolfa w „Szkole Żon” Moliera (reż. J. Lassalle), a także role Krappa i Hamma w spektaklach „Ostatnia taśma Krappa” oraz „Końcówka” Samuela Becketta w reż. Antoniego Libery. Odznaczony Orderem Sztuk Pięknych i Nauk Humanistycznych, Legią Honorową Republiki Francuskiej, Złotym Medalem Gloria Artis – Zasłużony Kulturze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Sętowski

Jan
Sętowski

Artysta, kurator sztuki, przedsiębiorca i działacz społeczny. Współzałożyciel artystycznego projektu Sętowski Gawron, w ramach którego opisuje rzeczywistość czasów transformacji gospodarczej w Polsce za pomocą języka sztuki współczesnej. Ukończył Wydział Projektowy ASP w Katowicach ze specjalizacją Informacja Wizualna, gdzie badał korelację pomiędzy formą prezentowanych informacji a ich percepcją. Poprzez swoją działalność społeczną promuje bliskie mu idee, nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

Bogumiła Siedlecka-Goślicka

Bogumiła
Siedlecka-Goślicka

Influencerka od 11 lat, znana jako Anioł Na Resorach, a od kilku miesięcy współorganizatorka protestu 2119: Protest OzN i osób opiekuńczych, bohaterka kampanii Fundacji Avalon „Nic co ludzkie nie jest nam obce”, a od niedawna pracowniczka Fundacji Avalon.

Anna Sienicka

Anna
Sienicka

Wiceprezes na Europę w TechSoup. Odpowiedzialna za strategiczny kierunek TechSoup Europe, która jest częścią TechSoup Global Network składającej się z 63 organizacji budujących potencjał i obsługuje 1,4 miliona zarejestrowanych organizacji pozarządowych, w ramach ponad 17 miliardów euro dostarczonych w narzędziach technologicznych i usługach filantropijnych. Jej doświadczenie obejmuje zatrudnialność, włączenie społeczne i cyfrowe, technologie obywatelskie, budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych, a także opracowywanie przyjaznych polityk i otoczenia prawnego dla społeczeństwa obywatelskiego. Ukończyła studia magisterskie z prawa, ekonomii i społeczeństwa odpowiednio na Uniwersytecie Warszawskim i Lancaster. Była członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy.

Sławomir Sierakowski

Sławomir
Sierakowski

Szef „Krytyki Politycznej”. Senior Fellow w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej (DGAP). Stypendysta uniwersytetów Harvarda, Princeton i Yale, a także dwukrotnie Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, Richard von Weizsäcker Fellow w Robert Bosch Academy w Berlinie i Mercator Fellow for Outstanding Personalities. Publicysta „Polityki”. Felietonista najpierw „New York Times”, a obecnie „Project Syndicate” i Onet.pl. Publikuje także w „Financial Times”, „Die Zeit” oraz „New York Review of Books”.

Piotr Siergiej

Piotr
Siergiej

Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Od 2006 roku publikował artykuły w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”. W latach 2011-2012 redaktor prowadzący działu ekologicznego w portalu wyborcza.pl. Pracował jako rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej. W latach 2014-2015 redaktor prowadzący portalu ChronmyKlimat.pl. Od 2015 jest rzecznikiem Polskiego Alarmu Smogowego.

Alexander Sikorski

Alexander
Sikorski

Senior Policy Advisor w Human Rights Foundation (HRF), gdzie prowadzi badania i pisze na temat demokracji, praw człowieka i korupcji w Europie Wschodniej. Jest menadżerem Ukraine Solidarity Fund, który zapewnia Ukrainie pomoc humanitarną i wsparcie finansowe. Jego prace publikowano w HRF i międzynarodowych publikacjach, m.in. w „National Review”, „Netgazeti”, „Deutsche Welle”. Ukończył historię i filozofię na Yale University i studia europejskie w Kolegium Europejskim.

Radosław Sikorski

Radosław
Sikorski

Polski polityk, dziennikarz i politolog. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, pracował jako dziennikarz dla czołowych angielskich gazet. Jako korespondent wojenny wyjechał do Afganistanu, gdzie zrobione przez niego zdjęcie zostało nagrodzone nagrodą World Press Photo. W 2005 roku został szefem MON, a w 2007 roku objął tekę Ministra Spraw Zagranicznych, którą sprawował najdłużej ze wszystkich ministrów III RP. Marszałek Sejmu VII kadencji. W 2019 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego, gdzie jest szefem delegacji EU-USA. Wybrany do grona Top 100 Global Thinkers przez magazyn „Foreign Policy”.

Bianka Siwińska

Bianka
Siwińska

Prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, twórczyni akcji „Dziewczyny na politechniki!” i „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!” oraz największej imprezy dla kobiet w technologiach i nauce w Europie „Perspektywy Women in Tech Summit”.

Daniel Sjargi

Daniel
Sjargi

Prawnik i działacz społeczny, wiceprezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Aktywnie zaangażowany w inicjatywy wolontariackie na rzecz społeczności lokalnej, w tym organizator wydarzeń charytatywnych. Obecnie prowadzi badania dot. statusu prawnego rad rodziców. W przeszłości przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz członek młodzieżowych organów doradczych. Chrześcijanin.

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin

Katarzyna
Skrzydłowska-Kalukin

Dziennikarka „Kultury Liberalnej”, szczególnie interesuje się sprawami społecznymi, tematami związanymi z mniejszościami, równouprawnieniem. Autorka książek m.in. „Dziewięć rozmów o aborcji” (z Krystyną Romanowską) i „Mów o mnie ono. Dlaczego współczesne dzieci szukają swojej płci” (z Joanną Sokolińską).

Jakub Skrzywanek

Jakub
Skrzywanek

Reżyser, autor dramatów, twórca instalacji performatywnych, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego w Szczecinie. Jest laureatem najważniejszych nagród teatralnych. W styczniu 2022 r. objął stanowisko dyrektora artystycznego. Stawia na odkrywanie młodych artystek i poszukiwanie nowych języków teatru. Mottem instytucji jest fraza: „Teatr, który słucha”, ponieważ widzowie i społeczność powinni być źródłem inspiracji i podejmowanych przez teatr tematów. W pracy, poza działaniem artystycznym, istotne są dla niego działania społeczne i pedagogiczne. Jest autorem spektakli dla dzieci i młodzieży, prowadzi warsztaty dla osób wykluczonych społecznie.

Piotr Skubała

Piotr
Skubała

Profesor nauk biologicznych, pracuje na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Ekolog, akarolog, autor 170 artykułów naukowych, etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny. Lider Climate Reality, „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek Rady Eksperckiej Green REV Institute. Zorganizował i współprowadził spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej.

Patrycja Sławuta

Patrycja
Sławuta

Mieszkająca w Sydney, wykształcona w Nowym Jorku, urodzona w Polsce behawiorystka, odnosząca sukcesy przedsiębiorczyni i osoba ucząca się przez całe życie. Po spędzeniu wielu lat w środowisku akademickim (ale nigdy nie ukończywszy doktoratu), założyła SelfHackathon, globalną butikową firmę zajmującą się doradztwem behawioralnym naukowców, która stosuje badania oparte na dowodach, aby pomóc organizacjom i przedsiębiorstwom poruszać się po złożoności ludzkiej natury w obliczu zakłóceń, zmian i niepewności. Uważa, że ludzki umysł jest najbardziej niewykorzystanym zasobem naturalnym na świecie. W wolnym czasie biega maratony (do tej pory 30), czyta i zwiedza niezwykłe miejsca. W tej konkretnej kolejności.

Przemysław Słowik

Przemysław
Słowik

Przewodniczący Partii Zieloni. Radny Rady Miasta Szczecina. Aktywista i społecznik walczący na rzecz progresywnych zmian. Na co dzień podejmuje działania dla ratowania drzew w miastach, zwiększenia terenów zielonych i skończenia z powszechną betonozą na ulicach oraz w sercach i umysłach urzędników.

Tomasz Słupik

Tomasz
Słupik

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Zajmuje się historią idei, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej oraz rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX i XX wieku. Interesuje go przede wszystkim filozofia polityczna. Znawca historii, kultury i współczesnych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Współautor wraz z dr hab. Małgorzatą Myśliwiec badań na temat aktywności politycznej mieszkańców województwa śląskiego w latach 2009 i 2010. Publicysta zajmujący się sprawami życia politycznego i społecznego, szczególnie specyfiki górnośląskiej. Felietonista miesięcznika „Śląsk”. Komentator życia politycznego w ogólnopolskich i regionalnych mediach.

Karolina Smakowska-Danis

Karolina
Smakowska-Danis

Pedagożka specjalna, terapeutka i edukatorka. Jako CODA – dziecko osób głuchych łączy świat słyszących i głuchych. Jest tłumaczem PJM. Przez lata uczyła dzieci z wadą słuchu w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dorosłych oraz dzieci m.in. z PJM, metodyki pracy z głuchymi uczniami oraz doradztwo dotyczące współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Od września rozpocznie funkcję dyrektorki Poradni Specjalistycznej MOP w Warszawie.

Wawrzyniec Smoczyński

Wawrzyniec
Smoczyński

Dziennikarz, menedżer, działacz społeczny, wykładowca. Redaktor tygodnika „Polityka”, twórca centrum analitycznego Polityka Insight. Współzałożyciel i prezes Fundacji Nowej Wspólnoty, która zajmuje się obniżaniem polaryzacji światopoglądowej (polskidialog.pl). Jako pełnomocnik rektora odpowiada za wieloletnią strategię Uniwersytetu SWPS. Wcześniej wraz z zespołem stworzył na tej uczelni kierunek Życie Publiczne, który kształci osoby społecznie zaangażowane. Doradza korporacjom i szkoli kadry menedżerskie z myślenia krytycznego i strategicznego. Studiował egiptologię, koptologię i językoznawstwo ogólne. Członek Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych, Marshall Memorial Fellow, Open Society Fellow, IMF Journalism Fellow, alumn Leadership Academy for Poland.

Marzena Smolińska

Marzena
Smolińska

Doświadczona specjalistka ds. komunikacji i PR, specjalizująca się w ochronie zdrowia i przemyśle farmaceutycznym. Posiada wieloletnie doświadczenie komunikacyjne jako ekspert w środowisku opieki zdrowotnej. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Platformy Komunikacyjnej Medicover oraz Doradca Zarządu InviMed ds. Komunikacji i PR.

Andrzej Snopiński

Andrzej
Snopiński

Wiceprezes Fundacji Ad Personam zajmującej się mediami, Młodszy Analityk stowarzyszenia Demagog, zwycięzca konkursu fact-checkingowego „Detektor” w roku 2023. Pasjonat ekonomii, makroekonomii, polityki gospodarczej i biznesu. W kwestii dezinformacji szczególnie zainteresowany psychologią ludzką w zakresie teorii spiskowych, kwestiami wojny w Ukrainie oraz tematach związanych z pandemią. Twórca internetowy, do niedawna jego ulubionym hobby była żywa i konstruktywna dyskusja z propagatorami dezinformacji.

Tomasz Sobierajski

Tomasz
Sobierajski

Socjolog, analityk, metodolog, wakcynolog społeczny, trener komunikacji interpersonalnej i medycznej, badacz socjomedyczny, socjourbanista, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z socjologii, komunikacji interpersonalnej, wakcynologii społecznej i antybiotykooporności. Publikuje m.in. w „Antibiotics”, „Vaccines” i „PLOS”. Realizuje badania naukowe we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego.

Magdalena Sobkowiak

Magdalena
Sobkowiak

Prezeska ogólnopolskiego stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” i pomysłodawczyni Akademii Liderek KwC. Trenerka wystąpień publicznych. Przez lata szefowa zespołu doradców W. Kosiniaka-Kamysza i szefowa jego kampanii prezydenckiej. W latach 2016-2018 pracowała jako speechwriter w Komisji Europejskiej w Brukseli, przygotowując przemówienia dla komisarzy. Jest certyfikowanym urzędnikiem unijnym z zakresu komunikacji (FG IV). Korespondentka „Wiadomości” TVP w Brukseli, reporterka „Panoramy” TVP2 i „Wydarzeń” Polsatu. Relacjonowała politykę krajową i międzynarodową, m.in. wybory w USA, zamachy terrorystyczne w Paryżu i Brukseli oraz Brexit. Uznana przez German Marshall Found jako jedna z przyszłych liderów Europy w programie The German Marshall Fund Brussels Forum’s Young Proffesionals Summit.

Maciej Socha

Maciej
Socha

Lekarz specjalista ginekolog-onkolog, położnik i perinatolog, ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie seksuologii i studia podyplomowe MBA w zarządzaniu ochroną zdrowia. Zawodowo związany – jako kierownik – z Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku i prywatną kliniką LEKARZE Mostowa4 w Bydgoszczy. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Zaangażowany w walkę o ochronę praw mniejszości, walczący o równouprawnienie LGBT+ i kobiet oraz zdrowie reprodukcyjne, diagnostykę prenatalną i dostęp do aborcji, a także edukację seksualną dla Polaków.

Jana Soukupová

Jana
Soukupová

Dyrektor gabinetu ministra ds. nauki, badań naukowych i innowacji. Założycielka organizacji Youth, Speak Up!, którego celem jest wprowadzenie młodych ludzi i ich tematów do polityki. Od ponad dziesięciu lat jest aktywna politycznie, otworzyła platformy dyskusyjne dla młodych ludzi w Izbie Deputowanych (Parlament Republiki Czeskiej). Platformy skupiają się na programie politycznym zorientowanym na młodzież, z takimi kwestiami, jak środowisko, zdrowie psychiczne, cyfryzacja i wsparcie początkujących naukowców. Jako liderka kładzie nacisk na tworzenie zróżnicowanego i postępowego środowiska w sferze politycznej i naukowej.

Marek Sowa

Marek
Sowa

Polityk i samorządowiec. Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2010-2015, wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Radnego Województwa Małopolskiego, Radnego Rady Miejskiej w Chełmku oraz Sołtysa wsi Bobrek. Od 2015 roku Poseł na Sejm RP. Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Obecnie członek Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury, przewodniczący Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Danuta Sowińska

Danuta
Sowińska

Dyplomowana suicydolożka, członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Absolwentka Szkoły Liderów i Liderek Politycznych. Założycielka i prezeska Fundacji Diversity Polska. Producentka reportaży filmowych: „W tym wieku można być szczęśliwym“, „Moje problemy nie są błahe”. Dyplomowana coach z certyfikatem ACSTH. Trenerka antydyskryminacyjna i biznesowa. Trenerka w projekcie „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”. Działaczka społeczna, ekspertka w temacie przeciwdziałania dyskryminacji. Przedsiębiorczyni. Wydawczyni i autorka książki o zarządzaniu innowacją. Była dziennikarka Magazynu „Replika”. Autorka artykułów w Onet.pl.

Jarosław Marek Spychała

Jarosław Marek
Spychała

Kierownik specjalności Zarządzanie sztuczną inteligencją na kierunku Zarządzanie oraz specjalności Sztuczna inteligencja i transhumanizm na kierunku Socjologia w Collegium Civitas w Warszawie. Naukowo zajmuje się badaniami nad obecnością idei sztucznych istot w kulturze, w szczególności tradycją mitu Golema i sztuczną inteligencją oraz bada możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji, kulturze i gospodarce.

Sonia Dominika Stachowiak

Sonia Dominika
Stachowiak

Zawsze radosna optymistka. Z wykształcenia filolożka wietnamska, tajska, chorwacka. Na co dzień kobieta-dynamit do zadań specjalnych i joginka – wieloletnia nauczycielka dynamicznego stylu Ashtanga Vinyasa, w którym umysł podąża za ciałem w nieprzerwanym ruchu budując siłę, skupienie i elastyczność. Współtworzy poznańską szkołę Dom Kultury Jogi i organizuje warsztaty w całej Polsce. Wychowanka samego syna twórcy Ashtangi – Manju Joisa. Wiedzę i doświadczenie nieustannie pogłębia pod okiem najlepszych, m.in. Beaty Darowskiej, Balu, Kino McGregor. Spotkajcie się z nią po drugiej stronie maty. NAMASTÉ.

Andreas Stadler

Andreas
Stadler

Ambasador Austrii w Polsce. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Wiedniu rozpoczął pracę w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Austrii, gdzie kontynuował swoją karierę na różnych stanowiskach przez następne trzy dekady. W latach 2007-2013, został mianowany dyrektorem Austriackiego Forum Kultury w Nowym Jorku. Od 2013 do 2018 roku pracował w departamencie OBWE/Rady Europy, gdzie pełnił funkcję zastępcy szefa misji austriackiej delegacji przy OBWE. Od 2018 do 2021 roku pełnił funkcję ambasadora na Malcie.

Małgorzata Stanowska

Małgorzata
Stanowska

Ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Posiada 20 lat doświadczenia w obszarze polityki publicznej zdobytego w organizacjach międzynarodowych, w tym agendy ONZ (Bank Światowy), oraz w agencjach konsultingowych oraz firmach z branży wysokich technologii.

Maciej Stasiński

Maciej
Stasiński

Dziennikarz „Gazety Wyborczej”, od lat 80. korespondent barcelońskiego dziennika „La Vanguardia”. Autor książki „Diabeł umiera w Hawanie”. Wraz z Hamletem Lavastidą opublikował cykl artykułów poświęconych uchodźstwu z Kuby w ramach programu: „Re:framing Migrants in the European Media”.

Andrzej Stasiuk

Andrzej
Stasiuk

Prozaik, dramaturg, poeta. Zajmuje się także krytyką literacką. Urodził się w 1960 roku w Warszawie. Uhonorowany wieloma nagrodami literackimi, wcześniej wyrzucany ze szkół i imający się rozmaitych prac. W początkach lat osiemdziesiątych zaangażowany w ruch pacyfistyczny, zdezerterował z wojska i półtora roku spędził w więzieniu. W 1986 wyjechał z Warszawy i na stałe zamieszkał w Beskidzie Niskim. Autor kilkunastu książek, ostatnio powieści „Przewóz”.

Bart Staszewski

Bart
Staszewski

Aktywista LGBT+ i reżyser filmów dokumentalnych. Reżyser głośnego dokumentu o walce o prawa osób LGBT+ „Artykuł osiemnasty”. Współtwórca stowarzyszenia Marsz Równości w Lublinie oraz Miłość Nie Wyklucza. Wraz ze swoim partnerem założył fundację Basta, która zajmuje się monitorowaniem homofobicznej nienawiści w mediach.

Janusz Wojciech Steinhoff

Janusz Wojciech
Steinhoff

Gliwiczanin, współzałożyciel w 1980 roku „Solidarności” na Politechnice Śląskiej. W latach 1981-1989 prowadził działalność podziemną i opozycyjną. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia „Solidarności” funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska. Poseł na Sejm X, I i III kadencji. W latach 1990-1994 był prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Od 1997-2001 ministrem gospodarki, a w latach 2000-2001 wiceprezesem Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim. Obecnie przewodniczy Gospodarczemu Gabinetowi Cieni BCC.

Franciszek Sterczewski

Franciszek
Sterczewski

Poseł na Sejm RP IX kadencji. Radny Osiedla Św. Łazarz w Poznaniu. Architekt, aktywista, promotor transportu publicznego. Inicjator Łańcucha Światła – serii protestów w obronie niezawisłości sądownictwa. Absolwent architektury i urbanistyki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Animator kultury i kurator wydarzeń związanych z przestrzenią publiczną.

Dorota Stępniak

Dorota
Stępniak

Kuratorka, researcher, dziennikarka i wykładowczyni. Pomysłodawczyni pierwszego w Polsce Festiwalu Designu – Łódź Design (2007-2011) oraz kierowniczka operacyjna FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Przez 4 lata pracowała dla IDZ, International Design Center w Berlinie. Jest założycielką Fundacji Content Story inicjującej działania włączające myślenie krytyczne i spekulatywne w pogranicze biznesu, nauki, sztuki, mody i designu. Kuratorka projektów, tj.: Body (ESK2016), Człowiek Dystrybucja Zasobów II, Overload, Undiscover, Urok Wiedzy. Ukończyła wzornictwo na WTMiWT Politechniki Łódzkiej.

Borys Stokalski

Borys
Stokalski

Przedsiębiorca, inwestor, menedżer i doradca od ponad ćwierć wieku związany z przemysłem IT i biznesowymi zastosowaniami innowacji technologicznych. Absolwent informatyki na wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca pierwszego programu zajęć w zakresie Human Computer Interaction na tym wydziale. Entuzjasta transformacyjnego potencjału cyfrowych technologii. W latach 1992-2015 współtwórca i wieloletni prezes zarządu grupy Infovide-Matrix, wówczas jednej z największych firm doradczych IT na polskim rynku. Od 2016 partner firmy RETHINK, specjalizującej się we wsparciu cyfrowych transformacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz inwestor w obszarach sztucznej inteligencji i robotyki. Ekspert międzynarodowego think tanku Cutter Consortium.

Igor Stokfiszewski

Igor
Stokfiszewski

Badacz kultury, kurator, aktywista. Od 2006 r. członek zespołu „Krytyki Politycznej”, gdzie kieruje programem Społecznej Instytucji „Krytyki Politycznej” w Warszawie, JASNA10. Od 2017 r. wchodzi w skład zespołu kuratorskiego Forum Przyszłości Kultury. Stale współpracuje z artystką Jaśminą Wójcik, z którą współtworzył działania ze społecznością warszawskiej dzielnicy Ursus, w tym dokument kreacyjny „Symfonia Fabryki Ursus” (2018) i aktywności z zakresu partycypacji dzieci. Stale współpracuje też z Fundacją Strefa WolnoSłowa w kontekście włączania poprzez sztukę osób migranckich i uchodźczych. Autor książek „Zwrot polityczny” (2009) i „Prawo do kultury” (2018), współredaktor m.in. tomów „Sztuka ze społecznością” (2018), „Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków” (2016).

Agata Stremecka

Agata
Stremecka

Prezes zarządu Fundacji Four Reasons – think tanku koncentrującego się na transformacji energetycznej i rozwoju gospodarczym. Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze komunikacji, współtwórczyni kilku kampanii wyborczych, kampanii społecznych i strategii PR, w latach 2001-2005 doradczyni inwestorów zagranicznych w procesach prywatyzacyjnych polskiego przemysłu, autorka artykułów i szkoleń z zakresu komunikacji, wieloletnia prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, członek Rady Fundacji Wolności Gospodarczej.

Jarosław Stróżyk

Jarosław
Stróżyk

Gen. bryg. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił służbę w Wojskowych Służbach Informacyjnych i w Służbie Wywiadu Wojskowego. W kwietniu 2010 roku wybrany na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W 2011 roku awansowany na generała brygady SWW. We wrześniu 2013 roku został wyznaczony attaché obrony przy Ambasadzie RP w USA. 31 stycznia 2016 roku zakończył zawodową służbę wojskową, przechodząc do rezerwy.

Adam Struzik

Adam
Struzik

Lekarz, samorządowiec, społecznik, parlamentarzysta, polityk. Od 2001 r. nieprzerwanie pełni funkcję marszałka województwa mazowieckiego (w 2007 r. wybrany na posła VI kadencji Sejmu RP – zrezygnował z mandatu, pozostając na stanowisku Marszałka Województwa). W wyborach do sejmiku województwa w 2018 r. otrzymał rekordowe poparcie nie tylko na Mazowszu, ale też w skali kraju – oddało na niego swój głos 76 971 osób. Od 1984 r. członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zasiada we władzach wojewódzkich i krajowych tej partii. Członek Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Senator RP w latach 1991-2001. Marszałek Senatu III kadencji.

Maciej Stuhr

Maciej
Stuhr

Jest przede wszystkim aktorem, ale także psychologiem, felietonista, scenarzystą i reżyserem. Zadebiutował w "Dekalogu X" Krzysztofa Kieślowskiego w 1988r. występując w roli Piotrka. Kolejne role, które niewątpliwie zapadły widzom w pamięć, to "Fuks", "Chłopaki nie płaczą", "Pokłosie". Kreacje teatralne Macieja Stuhra są zawsze wyjątkowe, od roli Rasolnikowa w "Zbrodni i karze" w Teatrze Rozrywki w w Chorzowie w 2001 r. po role w spektaklach Krzysztofa Warlikowskiego w Nowym Teatrze w Warszawie. Aktywny w przestrzeni publicznej, wierny wartościom i zasadom, o których nie boi się mówić.

Agata Supeł

Agata
Supeł

Menedżerka projektów, eventów i zespołów z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej – kreatywny umysł ścisły z zamiłowaniem do zarządzania. Na co dzień zarządza projektami w różnych branżach i organizuje eventy sportowe w całej Polsce. Uwielbia pracę z ludźmi i dzielenie się z nimi pozytywną energią, dlatego z przyjemnością koordynuje dla Was Strefę Sportu na Campusie już po raz trzeci.

David Sypniewski

David
Sypniewski

Jego trajektoria prowadziła m.in. przez kulturoznawstwo na UW, występowanie w teatrach alternatywnych, firmę produkującą szczudła, stowarzyszenie zajmujące się animacją kultury z osobami wykluczanymi społecznie, bycie trenerem antydyskryminacyjnym i pracę w studiu kreatywnym Rzeczyobrazkowe, w którym tworzył interaktywne doświadczenia i prowadził warsztaty strategiczne. Równolegle nie przestawał projektować i programować, głównie dla trzeciego sektora w Polsce i za granicą. Obecnie od trzech lat wykłada na Uniwersytecie SWPS kreatywne kodowanie, robotykę społeczną i sztuczną inteligencję w kontekście sztuki.

Wojciech Szacki

Wojciech
Szacki

Kieruje działem politycznym Polityki Insight, odpowiada za śledzenie sceny partyjnej i utrzymywanie kontaktów z PO i PiS. Jest też odpowiedzialny za poranny briefing polityczny. W latach 2002-2012 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”, gdzie śledził politykę partyjną i opisywał zmiany opinii publicznej. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Lucyna Szaszkiewicz

Lucyna
Szaszkiewicz

Współzałożycielka i CEO w firmie 1Strike.io dostarczającej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez symulację phishingu, ransomware i innych ataków z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Piotr Szatkowski

Piotr
Szatkowski

Urodzony w 1992 r. w Działdowie. Tłumacz, popularyzator i badacz etnolektu mazurskiego oraz języka pruskiego. Doktorant Instytutu Slawistyki PAN. Przełożył „Małego Księcia” na mazurski (2018) oraz zrekonstruowany język pruski (2015), twórca „Elementarza mowy mazurskiej” (2019), współautor „Słownika mowy mazurskiej” (2019). Autor serii radiowych felietonów po mazursku i o mazurskim: „Ónkel Psioter gádá” (PR Olsztyn, 2021) oraz „Jek to móziéć” (Bayer FM, 2022), a także podcastów „Mazurske Radijo”. Twórca strony regionalnej na Facebooku „Mazurskie słówko na dziś” (2013-), redaktor i pomysłodawca czasopisma „Céch – Mazurski Cejtunek” (2018-2019).

Michał Szczerba

Michał
Szczerba

Warszawski poseł i były samorządowiec. Pomysłodawca i pierwszy przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej. Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Obserwator wyborów na Białorusi w 2020 r. Wiceszef delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Odznaczony gruzińskim Orderem Honoru. „Mistrz Riposty” „Szkła Kontaktowego”.

Katarzyna Szczerbowska

Katarzyna
Szczerbowska

Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego z diagnozą schizofrenii, asystentka zdrowienia (osoba po kryzysie i przeszkoleniu do wspierania osób trwających w kryzysie i ich bliskich). Dziennikarka z dwudziestoletnim stażem. Studiuje psychologię, pracuje jako rzecznik prasowy Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zajmującego się reformą psychiatrii – wspieraniem tworzenia centrów zdrowia psychicznego. Jej pasją jest chodzenie po górach i czytanie.

Jakub Szczudłowski

Jakub
Szczudłowski

Warszawiak, student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Fundator i współzałożyciel Fundacji Ad Personam, tworzącej największy młodzieżowy projekt medialny w Polsce. W latach 2020-2023 pełnił funkcję jej wiceprezesa. Alumn Fundacji Konrada Adenauera w Saksonii oraz Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie. Absolwent Szkoły Letniej Komunikacji Międzykulturowej w Dyplomacji i Administracji Publicznej. Był najmłodszym Przewodniczącym Komisji Wyborczej w 2020 roku. Ukończył kursy międzynarodowej obserwacji wyborów Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Mariusz Szczygieł

Mariusz
Szczygieł

Reporter, felietonista, pisarz non-fiction. Jego książki zostały wydane w 21 krajach. Laureat Europejskiej Nagrody Książkowej 2009 za „Gottland”, która zdobyła także Nike Czytelników. Laureat podwójnej Nagrody Literackiej Nike 2019 za „Nie ma” (w wyborze jury i czytelników). Od 1990 r. związany z „Gazetą Wyborczą”. Współzałożyciel księgarnio-kawiarni Wrzenie świata oraz wydawnictwa Dowody na Istnienie. Czechofil. Mieszka w Warszawie, ale jak mówi – jego dusza mieszka w Pradze. Autor bestsellerowego „Osobistego przewodnika po Pradze”.

Zsuzsanna Szelényi

Zsuzsanna
Szelényi

Dyrektor i założycielka CEU Democracy Institute Leadership Academy, flagowego programu dla utalentowanych osób w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi badania nad wpływem autokratyzacji na przyszłość Unii Europejskiej. W latach 2019-2022 była stypendystką Richarda von Weizsäckera w Akademii Roberta Boscha oraz stypendystką programu IWM Europe’s Futures. W 2012 roku była współzałożycielką opozycyjnej partii Razem i do 2018 roku pełniła funkcję posłanki na Węgrzech. W latach 1996-2010 zasiadała w Radzie Europy, pracując w regionach objętych konfliktami. Była członkiem partii liberalnej.

Robert Szewczyk

Robert
Szewczyk

Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna. Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odpowiedzialny za promocję Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur, COIE, PIFE, organizację konferencji branżowych i gospodarczych w tym (WaMa Marketing, Festiwal Przedsiębiorczości WiM), serwis invest.warima.mazury.pl. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWM, Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Adam Szłapka

Adam
Szłapka

Poseł RP na Sejm VIII i IX kadencji. Od 2019 roku Przewodniczący Nowoczesnej, wcześniej jej Sekretarz Generalny. Należy do Parlamentarnej Komisji ds. Służb Specjalnych i Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2006-2010 był radnym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej Kościana. Pełnił funkcję Sekretarza Generalnego organizacji Młode Centrum. W kolejnych latach był dyrektorem Fundacji Projekt: Polska, gdzie odpowiadał m.in. za organizację projektów „Razem 89” i „Pokolenie Solidarności”. W latach 2011-2015 pracował w Kancelarii Prezydenta RP.

Monika Sznajderman

Monika
Sznajderman

Antropolożka kultury, pisarka, wydawczyni, współzałożycielka Wydawnictwa Czarne. Stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Ostatnio opublikowała książki „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna” oraz „Pusty las”.

Izabela Szostak-Smith

Izabela
Szostak-Smith

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Projektuje i wdraża działania na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Twórczyni innowacyjnych projektów, takich jak 4P Prasko Południowa Przestrzeń Przedsiębiorczych i Dzielnia Saska Kępa, uhonorowana tytułem Inicjatywa Roku 2022 w plebiscycie Warszawiaki. Prawniczka z bogatym doświadczeniem we współpracy z instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i organizacjami trzeciego sektora w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Inspiruje i aktywnie uczestniczy w rozwijaniu kreatywnych i efektywnych strategii działań społecznych.

Małgorzata Szumowska

Małgorzata
Szumowska

Sojuszniczka osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, rzeczniczka dobrej sprawy, aktywistka, edukatorka. Warszawianka Roku 2022, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasług, laureatka plebiscytu Kobieta Biznesu 2022 organizowanego przez „Puls Biznesu” – kategoria działalność społeczna. Autorka i gospodyni podcastu „Nie widzę problemu” poruszającego z przymrużeniem oka tematykę społeczną.

Borys Szyc

Borys
Szyc

Wielokrotnie nagradzany aktor filmowy i teatralny, od 2022 roku producent filmowy i współwłaściciel firmy produkcyjnej Boma Films. Uzyskał liczne nominacje do nagród za swoje dokonania aktorskie. Wśród zdobytych znalazły się m.in: Złote Lwy za pierwszoplanową rolę męską w filmie „Wojna polsko-ruska” czy nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Montrealu za pierwszoplanową rolę męską w filmie „Kret”.

Jakub Szymik

Jakub
Szymik

Strateg polityczny specjalizujący się w prowadzeniu działań regulacyjnych, wspieraniu ruchów oddolnych i doradzaniu organizacjom obywatelskim w komunikacji online. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii politycznych dla międzynarodowych marek, organizacji społecznych i aktywistów na rynku polskim, europejskim i globalnym. Na co dzień związany z brukselskim biurem Red Flag Global. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i produkcji kreatywnej w Łódzkiej Szkole Filmowej. Członek rady Fundacji Basta.

Krzysztof Śmiszek

Krzysztof
Śmiszek

Wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego LEWICA. Doktor nauk prawnych, adwokat, wykładowca akademicki, działacz społeczny, obrońca praw człowieka. Wieloletni ekspert Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych UE i Rady Europy w zakresie praw człowieka i praw mniejszości. Pomysłodawca Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego – ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka. Jest także delegatem Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz przewodniczącym pierwszego w historii Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+.

Julia Święch

Julia
Święch

Kampanierka społeczna i aktywistka. Ekspertka ds. pokolenia Z. Współtwórczyni, redaktorka i dziennikarka kanału Orientuj.się. Pracowała w zespole komunikacji i produkcji przy kampaniach m.in. Wolnej Szkoły, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i Roberta Biedronia. Współtworzyła kampanię #SEXEDPL Anji Rubik. W 2021 roku została finalistką ogólnopolskiego konkursu Make TikToks Contest. Autorka artykułów dla m.in. OKO.press i „Wysokich Obcasów”. Na co dzień Head of Gen Z Team w Agencji Pacyfika.

Marcin Święcicki

Marcin
Święcicki

Przewodniczący Forum Ruchu Europejskiego, Komitetu Powązkowskiego i Polskiego Komitetu Wspierania Muzeum POLIN. Były minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w którym doprowadził do skasowania polskiego zadłużenie wobec ZSRR wartości 9,2 mld dolarów. Były poseł, były prezydent Warszawy, były Koordynator OBWE ds. Ekonomicznych i Ochrony Środowiska. Autor zapisu konstytucyjnego ograniczającego zadłużenie do 3/5 PKB. Negocjował wejście Polski do Unii Europejskiej. W latach 2007-2011 kierował think tankiem UNDP w Kijowie a od X 2019 do XII 2021 roku pełnił funkcję Rzecznika Praw Przedsiębiorców w Ukrainie.

Jarosław Święcicki

Jarosław
Święcicki

Prezes Zarządu i współzałożyciel Grupy MZN Property S.A., która jest m.in. wydawcą czołowych serwisów ogłoszeniowych (Morizon, Gratka) oraz jest właścicielem Lendi – jednej z największych sieci pośrednictwa hipotecznego w Polsce. W przeszłości był pomysłodawcą i współtwórcą szeregu pionierskich przedsięwzięć na polskim rynku internetowym: pierwszych systemów zarządzania treścią, pierwszych zintegrowanych z www systemów dla agencji nieruchomości, pierwszych serwisów z ogłoszeniami nieruchomości, a także jednej z pierwszych porównywarek produktów w polskim internecie. W 2017 roku wprowadził MZN Property S.A. na główny parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a w 2020 roku doprowadził do połączenia Grupy Morizon sp. z o.o. z Gratka sp. z o.o.

Janek Świtała

Janek
Świtała

Ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy. Członek grupy „Medycy na Granicy”, brał udział w działaniach humanitarnych na rzecz walczącej Ukrainy. Bloger.

Hubert Tadych

Hubert
Tadych

Przedstawiciel European Democracy Youth Network, gdzie pełni funkcję Ambasadora w Polsce oraz odpowiada za stosunki zewnętrzne w randze Partnership Officer. Współpracuje z Fundacją Campus Polska, z którą koordynuje szereg międzynarodowych projektów. Był wiceprzewodniczącym European Democrat Students i ekspertem Europejskiego Forum Młodzieży. Zawodowo prawnik i aplikant adwokacki. Pracował w Parlamencie Europejskim i w Europejskim Komitecie Regionów. Absolwent programu MBA w zakresie energii i klimatu. Uczestnik programów Office for International Leadership Kongresu USA, Fundacji Konrada Adenauera oraz School for Political Leadership.

Michał Tarnowski

Michał
Tarnowski

Absolwent PPE na Uniwersytecie Oksfordzkim i przedsiębiorca społeczny, który koncentruje się na wprowadzaniu najlepszych praktyk ze świata biznesu do sfery organizacji pozarządowych. Jest współzałożycielem Akademii Wiedzy Obywatelskiej – organizacji pozarządowej działającej na rzecz reformy służby cywilnej w Polsce. Jest także współzałożycielem Language Supp – internetowej platformy pro bono, która we współpracy z Save The Children zapewnia bezpłatną naukę języka polskiego dzieciom ukraińskich uchodźców. Znalazł się na liście 25 under 25 Poland i jest laureatem nagrody Aspen Central Europe Leadership Award. Jest członkiem European Democracy Youth Network i Sigma Squared Society.

Marek Tatała

Marek
Tatała

Ekonomista, menedżer w sektorze organizacji pozarządowych i think-tanków, ekspert ds. polityki gospodarczej, regulacji i ekonomicznej analizy prawa. Absolwent University of Bristol w Wielkiej Brytanii i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył międzynarodowe szkolenia Atlas Leadership Academy i Think Tank MBA organizowane przez amerykańską sieć Atlas Network. W latach 2013-2021 Wiceprezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), założonej przez Leszka Balcerowicza. Od 2021 Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Fundacji Wolności Gospodarczej.

Magdalena Tchórznicka

Magdalena
Tchórznicka

Prezeska Fundacji Szkoła Liderów oraz trenerka umiejętności miękkich – przywództwo, komunikacja, wystąpienia publiczne, przywództwo oparte na wartościach. Od ponad 20 lat związana z wieloma organizacjami pozarządowymi – pracowała jako członkini zarządów, szefowa zespołów, koordynatorka projektów, konsultantka, ekspertka. Entuzjastka wprowadzenia zmian, podważania rzeczywistości i zadawania pytań.

Tomasz Terlikowski

Tomasz
Terlikowski

Doktor filozofii, pisarz, publicysta. Dziennikarz RMF FM, publicysta „Plusa Minusa” i portalu Deon, współpracuje także z „Tygodnikiem Powszechnym”, prowadzi podkast „Tak myślę”. W przeszłości m.in. wicenaczelny tygodnika „Ozon” i naczelny Telewizji Republika.

Michał Tęcza

Michał
Tęcza

Ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Seksuolog, trener, profilaktyk, specjalista z zakresu pomocy humanitarnej oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Ma wykształcenie z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Olga Tokarczuk

Olga
Tokarczuk

Monika Tomaszewska

Monika
Tomaszewska

Doktor nauk o zdrowiu i magister pielęgniarstwa, MBA, absolwentka Akademii Liderek Henryki Bochniarz, mentorka. Obecnie studentka kierunku prawo – ostatni rok. Pełni funkcję Dyrektorki Strategii Medycznej i Profilaktyki w LUXMED, dodatkowo jest Dyrektorką Generalną Związku Pracodawcy dla Zdrowia w Konfederacji Lewiatan.

Cezary Tomczyk

Cezary
Tomczyk

Absolwent nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Wyższe Kursy Obronne na Akademii Obrony Narodowej. Swoją karierę polityczną rozpoczął jako radny Rady Miejskiej w Sieradzu. Poseł od 2007 roku. W 2015 roku Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rzecznik Prasowy Rządu Ewy Kopacz.

Wanda Traczyk-Stawska

Wanda
Traczyk-Stawska

Pseudonim „Pączek”. Urodzona 7 kwietnia 1927 w Warszawie. Polska psycholożka i działaczka społeczna, działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierka Armii Krajowej, członkini Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego, przewodnicząca Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Stanisława Trebunia-Staszel

Stanisława
Trebunia-Staszel

Etnolożka, nauczycielka akademicka (dr hab., prof. UJ), regionalistka. Obecnie dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół etnografii Karpat, antropologii wojny, dziedzictwa kulturowego i muzealnictwa. Jest autorką wielu artykułów i kilku książek, m.in. „Śladami podhalańskiej mody” (2007), „Lud zdolny do życia” (2019), „Rodzinne zwyczaje i obrzędy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego” (2021). „Podhalanie. Wokół tożsamości” (współautor: A. Gąsienica-Giewont). Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Związku Podhalan, współpracuje z zespołami góralskimi, działa w Stowarzyszeniu „Drogami Tischnera”.

Mikołaj Troczyński

Mikołaj
Troczyński

Specjalista ds. OZE w Zespole Zrównoważonego Rozwoju Fundacji WWF Polska. Biolog środowiskowy, inż. elektrotechniki, doktor nauk rolniczych. Wieloletni nauczyciel akademicki i pracownik naukowy zajmujący się m.in. zagospodarowaniem odpadów i energią odnawialną. Współautor patentów i rozwiązań technicznych w ochronie środowiska. Zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonej energetyki.

Piotr Trudnowski

Piotr
Trudnowski

Koordynator LubBezpośrednio.pl – Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Członek i były prezes stowarzyszenia Klub Jagielloński. Publicysta, aktywista i menedżer organizacji obywatelskich. Poza sektorem NGO pracował też dla instytucji publicznych, biznesu i polityków. Urodził się w Grudziądzu. Mąż Karoliny, ojciec Leona i Józefa.

Rafał Trzaskowski

Rafał
Trzaskowski

Prezydent Warszawy od 2018 roku. Członek Europejskiego Komitetu Regionów i Zarządu Eurocities. W 2020 roku był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Były poseł, eurodeputowany i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, w 2014 r. był wiceministrem spraw zagranicznych RP, a w 2013 r. ministrem administracji i cyfryzacji w gabinecie premiera Donalda Tuska. Urodził się w Warszawie, gdzie studiował i ukończył stosunki międzynarodowe oraz filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk politycznych.

Julia Trzcińska

Julia
Trzcińska

Z wykształcenia socjolożka i badaczka miast europejskich. Zawodowo ekspertka od komunikacji i relacji publicznych. Lokalnie zaangażowana w działania społeczne na Pradze Południe. Od lat działa w polskich i europejskich organizacjach społecznych z obszaru edukacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii. W Szkole w Chmurze buduje relacje Chmury ze światem, w szczególności odpowiada za partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Frederick Tsiam

Frederick
Tsiam

His main research focuses on political science, particularly in geo-strategy and maritime security in the East Asia area. He is currently working at the Institution for National Defence & Security Research (INDSR) as a policy analyst. He has also worked as legislative assistant at Taiwan Parliament, and assistant researcher at think tanks before joining INDSR. He has served in Army as armoured personnel carrier driver for a year in Taiwan.

Marian Turski

Marian
Turski

Historyk, dziennikarz i działacz społeczny, były więzień obozu Auschwitz-Birkenau i KL Buchenwald. Od 1958 roku kieruje działem historycznym tygodnika „Polityka”. Napisał, opracował i zredagował kilkanaście książek. Otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta stołecznego Warszawy, m.in. za wieloletni wysiłek prowadzący do powstania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od początku pełni także funkcję przewodniczącego Rady Muzeum. Zasiada we władzach: Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Rady Domu Konferencji w Wannsee – Miejsca Pamięci i Edukacji Historycznej w Berlinie. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, a od dwóch lat jest jego prezydentem.

Donald Tusk

Donald
Tusk

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zaangażował się w nielegalną działalność przeciwko reżimowi komunistycznemu. Podjął m.in. współpracę z podziemnymi Wolnymi Związkami Zawodowymi. W 1983 r. założył nielegalny miesięcznik „Przegląd Polityczny”, propagujący liberalizm gospodarczy i zasady liberalnej demokracji. Poseł na Sejm I, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 1997-2001 senator i wicemarszałek Senatu IV kadencji, w latach 2001-2005 wicemarszałek Sejmu IV kadencji, w latach 2007-2009 przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2007-2014 prezes Rady Ministrów, najdłużej sprawujący urząd premiera w III RP.

Agata Tuszyńska

Agata
Tuszyńska

Pisarka, poetka, reportażystka. Jak mówi: „Bohaterką wszystkich moich książek jest PAMIĘĆ. Znikające światy i odchodzący ludzie. Zapisuję, żeby nie przestały istnieć. Wierzę w ocalającą moc słowa”. Laureatka Nagrody Polskiego PEN-Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie reportażu i literatury faktu, medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Francuskiego Orderu Literatury i Sztuki. Jej książki przetłumaczono na kilkanaście języków. Od marca 2022 roku jest felietonistką polskiej edycji Vogue.

Sara Tylka

Sara
Tylka

Psycholożka i seksuolożka. Poza pracą w gabinecie dzieli się swoją wiedzą na Instagramie na profilu @psychosekslogicznie. Prowadzi edukację na temat psychologii, seksualności, tożsamości i relacji. Jest też prowadzącą podcast „W sypialni”. Wspiera ekspercko SEXEDPL przy tworzeniu treści merytorycznych.

Zuzanna Uba

Zuzanna
Uba

Młoda prawniczka specjalizująca się w prawie technologicznym. Współzałożycielka Our Rule of Law, europejskiej organizacji zajmującej się praworządnością, która od 2021 roku stworzyła sieć setek zaangażowanych studentów i profesjonalistów w całej Europie aktywnie walczących z regresem praworządności. Obecnie pracuje nad powiększeniem Alliance4Europe i rozwojem europejskiej demokracji.

Mateusz Ulański

Mateusz
Ulański

Prezes Polskiej Fundacji Przemysłu Kosmicznego. Przedsiębiorca. Podporucznik rezerwy. Absolwent prawa i studiów podyplomowych MBA. Student inżynierii zarządzania. Prywatnie pasjonat fizyki i filozofii. Swoje zainteresowanie eksploracją kosmosu skupia głównie na zagadnieniach związanych z militaryzacją i komercjalizacją przestrzeni kosmicznej.

Tomoho Umeda

Tomoho
Umeda

Założyciel Hynfra i Hynfra Energy Storage. Przedsiębiorca i doradca strategiczny, promotor technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej. Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wiceprezes stowarzyszenia Hydrogen Poland, członek Hydrogen Europe oraz European Clean Hydrogen Alliance. Członek zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, członek Rady Honorowej Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii przy PWr.

Aleksandra von Mach-Taszner

Aleksandra
von Mach-Taszner

Ekspert w dziedzinie pomocy poszkodowanym dzikim zwierzętom. Zastępczyni Prezes Zarządu Fundacji Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja, gdzie pracuje od ponad dekady. Zaczynała jako wolontariuszka, a potem awansowała na opiekuna dzikich zwierząt i koordynatora Ośrodka. Zrealizowała dziesiątki projektów z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Miloš Vystrčil

Miloš
Vystrčil

Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej. Członek Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) i Klubu Senatorskiego TOP 09. Wcześniej pełnił funkcję burmistrza miasta Telcz i marszałka kraju Wysoczyna. Pracował również jako nauczyciel. W Senacie był przewodniczącym Komisji ds. porządku obrad i Podkomisji ds. nadawania odznaczeń w ramach Komisji ds. porządku obrad i procedury, a także członkiem Stałej Senackiej Komisji ds. Konstytucji Republiki Czeskiej i Procedur Parlamentarnych. Ukończył doktorat z matematyki i fizyki.

Iwona Wagner

Iwona
Wagner

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Zajmuje się ekohydrologią terenów miejskich, błękitno-zieloną infrastrukturą, rozwiązaniami opartymi o przyrodę, zagospodarowaniem wód opadowych i adaptacją miast do zmian klimatu. Brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących tych zagadnień. Od roku 2020 jest Sekretarzem interdyscyplinarnego zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii i rozdziałów podręcznikowych oraz wystąpień konferencyjnych w tym obszarze.

Adam Wajrak

Adam
Wajrak

Urodzony w 1972 r. Dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Pisze głównie o ochronie przyrody i o zwierzętach, które są jego pasją od dzieciństwa. Od ponad 20 lat mieszka w Teremiskach w Puszczy Białowieskiej, o której ochronę zabiega. Autor kilku książek o tematyce przyrodniczej m.in. „Wilków”, „Kuny za kaloryferem” (wraz z żoną Nurią Selva Fernández). Ponieważ lubi przemierzać świat na nartach, był uczestnikiem wypraw polarnych na Svalbard i Grenlandię. Tak powstała jego ostatnia książka „Na północ”. W 2005 magazyn „Time” przyznał mu tytuł Bohatera Europy. Za działania na rzecz ocalenia unikatowej Doliny Rospudy otrzymał nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego. W 2019 otrzymał nagrodę im. Andrzeja Wajdy oraz nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Prószyńskich.

Jacek Wasilewski

Jacek
Wasilewski

Zajmuje się wpływem języka na myślenie i działanie ludzi. Projektuje przewodniki języka inkluzywnego dla firm i organizacji samorządowych (Narrative Impact). Prowadzi zajęcia z retoryki na Wydziale Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, pomaga dobrym ludziom w przygotowaniu wystąpień publicznych. Jest autorem i współautorem kilku książek, m.in. „5 wymiarów człowieka”, „Mała książeczka o współpracy”, „Uwięzieni w słowach rodziców – jakie zaklęcia rzucano na nas w dzieciństwie”, „Baśnie wolnego rynku”, „Opowieści o Polsce”, „Bezecnik gramatyki polskiej”. Prowadzi w TOK FM program językowy pt. „Program językowy”.

Michał Wawrykiewicz

Michał
Wawrykiewicz

Adwokat zaangażowany w obronę praworządności. Ekspert zespołów parlamentarnych oraz komisji LIBE w Parlamencie Europejskim. Współzałożyciel inicjatywy #WolneSądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości (KOS). Obrońca i pełnomocnik niezależnych sędziów i prokuratorów, przed TSUE i ETPCz oraz polskimi sądami. Wraz z #WolnymiSądami nagrodzony m.in. nagrodą „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej, nagrodą TOK FM im. Anny Laszuk, Europejską Nagrodą Obywatelską przyznaną przez Parlament Europejski oraz Rule of Law Award 2022 przyznaną przez Union Internationale des Avocats. Stypendysta National Endowment for Democracy w Waszyngtonie.

Minerwa Wdzięczkowska

Minerwa
Wdzięczkowska

Suicydolożka. Absolwentka interdyscyplinarnych studiów podyplomowych z zakresu suicydologii. Wiedzę naukową łączy z osobistym doświadczeniem kryzysu psychicznego i śmierci samobójczej w rodzinie. Jej ulubionym tematem jest analiza przedstawiania samobójstwa w popkulturze i w mediach. Wierzy, że kluczem do zapobiegania samobójstwom jest odtabuizowanie tego tematu. W rzadkich wolnych chwilach prowadzi bloga i profil na Instagramie (@minerwaproject), których celem jest upowszechnianie wiedzy suicydologicznej.

Tosia z WDŻ dla zaawansowanych

Tosia z
WDŻ dla zaawansowanych

Tosia z WDŻ dla zaawansowanych. Psycholożka, nauczycielka Wychowania do życia w rodzinie, edukatorka seksualna. Autorka scenariuszy lekcji dla nauczycieli przygotowywanych w ramach współpracy z SEXEDPL.

Klaus Welle

Klaus
Welle

Przewodniczący Rady Naukowej Martens Centre. Były sekretarz generalny Parlamentu Europejskiego (2009-2022). Profesor gościnny w London School of Economics i profesor wizytujący w KU Leuven. Po uzyskaniu dyplomu z ekonomii na Uniwersytecie Witten/Herdecke w Niemczech pracował w centrali CDU w Bonn – przed wyjazdem do Brukseli, gdzie pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Europejskiej Partii Ludowej (EPP) (1994-1999), Sekretarza Generalnego grupy EPP-ED w Parlamencie Europejskim (1999-2003), Dyrektora Generalnego ds. Polityki Wewnętrznej w Parlamencie Europejskim (2004-2007), szefa Gabinetu Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2007-2009) i Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego (2009-2022).

Anna-Maria Wesołowska

Anna-Maria
Wesołowska

Prawniczka, sędzia w stanie spoczynku. Przez 10 lat była społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka. Były doradca w Radzie do spraw pokrzywdzonych przestępstwem przy ministrze sprawiedliwości. Współautorka ustawy o świadku koronnym. Autorka książek, w tym wydanej w 2022 roku książki „Nie kłóćcie się. Jak pomóc dziecku, kiedy rodzice się kłócą?”. Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Współtwórczyni projektu „Dziennikarz w sądzie”. Laureatka nagrody im. Janusza Korczaka w 2023 roku za swoje zaangażowanie w walkę o prawa dzieci.

Zofia Wetmańska

Zofia
Wetmańska

Wiceprezeska, Kierowniczka ds. analiz regulacyjnych, Instytut Reform. Odpowiada za strategię rozwoju oraz ofertę Instytutu Reform. Jest odpowiedzialna za kontakt z partnerami i relacje z interesariuszami. Zajmuje się jakościową i ilościową oceną europejskich i krajowych polityk na poziomie makro- i sektorowym, w celu zbudowania podstaw dla systemowego myślenia o polityce klimatycznej i energetycznej w Polsce i regionie CEE. Ponadto aktywnie uczestniczy w dyskusjach poświęconych tematyce zrównoważonego finansowania jako menedżerka ds. taksonomii w Climate Bonds Initiative.

Joanna Węgrzynowska

Joanna
Węgrzynowska

Menadżerka ds. ESG w Grupie LUX MED. Ekspertka z 15-letnim doświadczeniem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w dekarbonizacji i raportowaniu niefinansowym. Odpowiada m.in. za cele SBTi, strategię ESG i ogólnopolskie projekty t.j. Indeks Zdrowych Miast oraz Healthy Cities. Posiada doświadczenie w globalnych firmach w zakresie wdrażania międzynarodowej strategii zrównoważonego rozwoju, raportowania i projektów społecznych. Autorka eksperckich artykułów w obszarach ESG oraz propagatorka edukacji nt. wpływu zmian klimatu na zdrowie. Członkini Rady ds. Czystego powietrza oraz Rady ds. Zielonej transformacji Konfederacji Lewiatan. Absolwentka Zarządzania i Marketingu Akademii L. Koźmińskiego, Dziennikarstwa i Komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Krzysztof Wichrowski – Bajlando Music

Krzysztof
Wichrowski – Bajlando Music

Dj, wodzirej na weselach i imprezach okolicznościowych. Właściciel firmy BAJLANDO MUSIC. Dj-ką zajmuje się już ponad dwie dekady. Za konsolą tańczy i zaraża wszystkich swoją energią. Ma pięcioletnie doświadczenie konferansjerskie zdobyte podczas prowadzenia biegów przeszkodowych i ulicznych. Bajlando na co dzień pracuje jako ratownik wodny i instruktor pływania. Uwielbia swoją pracę, ale to za konsolą czuje się najlepiej, bo nie ma nic lepszego niż połączenie pracy i pasji.

Paweł Wiejski

Paweł
Wiejski

Analityk polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu w zakresie spraw europejskich. Były analityk ds. europejskich Polityki Insight (2018-2020). Autor artykułów o polskiej polityce zagranicznej, ochronie środowiska, polityce europejskiej i o kryzysie klimatycznym. Współautor raportów o gospodarce o obiegu zamkniętym, zielonej polityce cyfrowej i systemie politycznym Unii Europejskiej. Stażysta w departamencie transportu Komisji Europejskiej (2017).

Karolina Wigura

Karolina
Wigura

Członkini zarządu Fundacji Kultura Liberalna w Warszawie, Senior Fellow w Zentrum Liberale Moderne w Berlinie oraz Adiunktka na Wydziale Socjologii UW. Historyczka idei, socjolożka i dziennikarka. Studiowała socjologię, filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Monachijskim. Doktorat i habilitację uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy zajmuje się filozofią polityczną XX wieku, emocjami w polityce, a także etyką pamięci. W latach 2016-2018 była współdyrektorką Programu Polskiego w St. Antony’s College na Uniwersytecie w Oksfordzie.

Mikołaj Winiewski

Mikołaj
Winiewski

Adiunkt w Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Affiliate assistant professor na Uniwersytecie Delaware, Członek Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Główne pola zainteresowań to zagadnienia związane z przemocą kolektywną, szeroko rozumiana psychologia stosunków międzygrupowych, antysemityzm oraz zagadnienia związane z metodologią badań i pomiarem zmiennych psychologicznych.

Damian Wiszowaty

Damian
Wiszowaty

Ekspert Amazon z ponad 7-letnim doświadczeniem, prawnik, znawca tematyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Specjalizuje się w skalowaniu sprzedaży w modelu multichannel cross-border. Prelegent z dziedziny e-commerce na najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, jak Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach czy Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Założyciel Gonito – lidera rynku w zakresie kompleksowej obsługi na światowych rynkach sprzedażowych, jednej z największych europejskich agencji specjalizujących się w dziedzinie marketplaces. Współzałożyciel platformy cross-border.pl wspierającej polskich producentów i dystrybutorów w ekspansji na rynki zagraniczne.

Agnieszka Wiśniewska

Agnieszka
Wiśniewska

Redaktorka naczelna KrytykaPolityczna.pl, w latach 2009-2015 koordynatorka Klubów „Krytyki Politycznej”. Absolwentka polonistyki na UKSW, socjologii na UW i studiów podyplomowych w IBL PAN. Autorka biografii Henryki Krzywonos „Duża Solidarność, mała solidarność” i wywiadu-rzeki z Małgorzatą Szumowską „Kino to szkoła przetrwania”. Redaktorka książek filmowych, m.in. „Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna” i „Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna”.

Aleksandra K. Wiśniewska

Aleksandra K.
Wiśniewska

Politolożka, ekspertka do spraw humanitarnych. Przez ostatnie 8 lat pracowała, niosąc pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych, m.in. w Iraku, Jemenie, Ukrainie. Była szefowa misji PAH w Jemenie oraz misji INTERSOS w Ukrainie. Łodzianka, Społeczna Pełnomocniczka Prezydent Miasta Łodzi ds. Zaangażowania Obywatelskiego.

Jakub Wiśniewski

Jakub
Wiśniewski

Doktor nauk społecznych UW, urodzony w 1977 r. Sekretarz Zarządu Globsec, think-tanku w Bratysławie. Ambasador Polski przy OECD (2014-2016), Dyrektor Departamentu Strategii w MSZ (2010-2014). Współtwórca strategii polityki zagranicznej i członek rad naukowych i programowych PISM, OSW i IEŚW (2010-2014).

Paweł Wiśniewski

Paweł
Wiśniewski

Doradca ds. gospodarczych, monetarnych i podatkowych prof. Marka Belki w Parlamencie Europejskim, w przeszłości m.in. doradca parlamentarny prof. Dariusza Rosatiego. Laureat Medalu Kopernika przyznawanego przez Związek Banków Polskich. Absolwent m.in. Uniwersytetu Humboldtów oraz Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, doktorant SGH, autor publikacji ekonomicznych dla „Rzeczpospolitej”. W wolnym czasie prowadzi swoje konto na Instagramie o tematach ekonomicznych jako Podatkowy Nerd (@pwisniew).

Oskar Wiśniewski

Oskar
Wiśniewski

Osoba Głucha od urodzenia. Studiuje kryminologię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem lektoratów Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz tłumaczeniem treści w języku polskim na PJM oraz z PJM na International Sign i na odwrót. Aktywista na rzecz Głuchych członków środowiska LGBT w Polsce. Swoją wiedzę poszerza dzięki wyjazdom na liczne konferencje organizowane w Polsce, jak i za granicą, poruszające tematykę środowiska osób Głuchych. Jego ogromną pasją są podróże po świecie – pozwalają mu one na poszerzanie horyzontów oraz poznawanie różnych perspektyw i doświadczeń dotyczących m.in. Kultury Głuchych czy dostępności.

Jędrzej Witkowski

Jędrzej
Witkowski

Prezes zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji. Ekspert edukacyjny, doktor socjologii i politolog. Zajmuje się m.in. polityką edukacyjną, strategiami wprowadzania oddolnych zmian w szkołach, rozwojem kompetencji przyszłości oraz edukacją obywatelską. Autor publikacji i opracowań oraz materiałów edukacyjnych. Z CEO związany od 2005 roku.

Maciej Witucki

Maciej
Witucki

Prezydent Konfederacji Lewiatan, największej organizacji w Polsce zrzeszającej przedsiębiorców. Jest członkiem Rady Dyrektorów Atlantic Council, zasiada w Radzie European Council on Foreign Relations, Międzynarodowej Radzie Doradczej GLOBSEC oraz Międzynarodowej Radzie Konsultacyjnej Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange. Jest również członkiem Rady Fundacji im. prof. B. Geremka, fundatorem Fundacji Polska-Haiti oraz współzałożycielem Fundacji Dorastaj z Nami. Z żoną Zofią mają troje dzieci: Klarę, Laurę i Franciszka.

Błażej Wodyński

Błażej
Wodyński

Licealista z Łodzi, przyszłoroczny maturzysta. Członek i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Na co dzień stoi na straży praw uczniowskich oraz edukuje w ich zakresie. Zwolennik ustawowej ochrony, wzmocnienia praw oraz kompetencji uczniów w szkołach.

Martyna Wojciechowska

Martyna
Wojciechowska

Dziennikarka, podróżniczka, autorka książek. Związana z telewizją TVN od 1998 roku. Z wykształcenia ekonomistka z dyplomem MBA, z zamiłowania dziennikarka. Autorka cyklu podcastów i wideo na YouTube DALEJ. Przez 10 lat pełniła funkcję redaktor naczelnej polskiej edycji magazynów „National Geographic” i „NG Traveler”. Zrealizowała ponad 100 odcinków autorskiej serii podróżniczej „Kobieta na krańcu świata”, która emitowana jest w ponad 60 krajach na świecie. Jako druga Polka zdobyła Koronę Ziemi, jako pierwsza kobieta z Europy Środkowo-Wschodniej ukończyła rajd Dakar. Założycielka Fundacji UNAWEZA, działającej na rzecz wyrównywania szans kobiet i dzieci na całym świecie i inicjatorka projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.

Paweł Wojciechowski

Paweł
Wojciechowski

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Finansów Publicznych, ekonomista, menedżer, nauczyciel akademicki, urzędnik państwowy, dyplomata. Dyrektor Whiteshield Partners, koordynator korytarza transportowego Ren-Alpy w strukturach UE, profesor Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Minister finansów, wiceminister spraw zagranicznych, doradca premiera, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, ambasador przy OECD, główny ekonomista ZUS (2006-2020). Ukończył ekonomię na John Carroll University. Absolwent studiów doktoranckich na Case Western Reserve University. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w PAN.

Anna Wojciuk

Anna
Wojciuk

Pracuje na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (prof. UW dr hab.). Politolożka, specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych. Zajmuje się badaniem wpływu populizmu na politykę zagraniczną oraz zagadnieniami siły państw na arenie międzynarodowej, a także wpływem edukacji i nauki na międzynarodową pozycję państw. Wcześniej Visiting Fellow na Harvard University, Columbia University i Cornell University, a także Fernand Braudel Fellow w European University Institute we Florencji. Prezeska stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej, którego członkowie są autorami książki „Umówmy się na Polskę”.

Bogusław Wołoszański

Bogusław
Wołoszański

Urodzony w 1950 r w Piotrkowie Trybunalskim. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie dwuletnie podyplomowe Studium Dziennikarskie na UW. W 1973 roku rozpoczął pracę w TVP, przechodząc wszystkie szczeble zawodowej kariery. Największym osiągnięciem twórczym był cykl „Sensacje XX Wieku” realizowany przez 30 lat oraz serial fabularny „Tajemnica Twierdzy Szyfrów”. Napisał 23 książki historyczne, z których wszystkie stały się bestsellerami. W 2005 r. zrezygnował z pracy w telewizji publicznej, wiążąc się z neutralną politycznie stacją Polsat, dla której produkował i realizował serie „Skarby III Rzeszy” oraz „Tajna historia XX wieku” (obecnie 10 sezon). Żonaty (od 1976 roku), ma dwoje dzieci, Hanię i Michała.

Joanna Wowrzeczka

Joanna
Wowrzeczka

Artystka, badaczka, aktywistka. Podwójna doktora (socjologia, sztuki piękne), habilitowana w dziedzinie sztuki piękne. Od 1999 związana z Uniwersytetem Śląskim. Mieszka w Cieszynie, gdzie założyła Galerię „Szara” oraz Świetlicę Krytyki Politycznej, z którą jest związana do dzisiaj. Od 2018 Radna Rady Miejskiej Cieszyna.

Aleksandra Wójtowicz

Aleksandra
Wójtowicz

Analityczka ds. dezinformacji w NASK. Bada dezinformację związaną z uchodźcami i uchodźczyniami, klimatem czy energetyką. Zajmuje się też unijnymi politykami cyfrowymi i klimatycznymi. Wcześniej związana m.in. z WiseEuropa, Polityką Insight czy ECFR. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała też na George Mason University w Waszyngtonie i na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Jakub Wygnański

Jakub
Wygnański

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu Yale. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych. Uczestnik rozmów Okrągłego Stołu. Jeden z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce od początku lat 90. Współtwórca m.in. Stowarzyszenia Klon/Jawor oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji STOCZNIA, https://stocznia.org.pl.

Martyna Wyrzykowska

Martyna
Wyrzykowska

Dyrektorka zarządzająca Fundacji SEXEDPL, autorka podcastu „Mamy tak samo” oraz mama dwóch dziewczynek.

Andrei Yeliseyeu

Andrei
Yeliseyeu

Politolog i dyrektor Centrum Badawczego EAST. Jego zainteresowania badawcze obejmują białoruską politykę zagraniczną, Euroazjatycką Unię Gospodarczą oraz dezinformację w Europie Środkowej i Wschodniej.

Michał Zaborski

Michał
Zaborski

Altowiolista, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Działalność w różnych obszarach, zarówno muzyki klasycznej, jak i szeroko rozumianej muzyki improwizowanej pozwala mu na kreowanie swojego indywidualnego stylu. Jest współtwórcą dwukrotnie nagrodzonej Fryderykiem jazzowej grupy Atom String Quartet, z którą regularnie koncertuje w całej Europie, a także w Azji, Afryce i Ameryce Północnej. Laureat nagród na międzynarodowych konkursach altówkowych w Polsce, Austrii i Słowenii. Jako lider formacji Michał Zaborski Quartet nagrał autorską płytę „Feeling Earth”, otrzymując jednocześnie nominację do nagrody „Fryderyk” w kategorii „Jazzowy Fonograficzny Debiut Roku”.

Martyna F. Zachorska

Martyna F.
Zachorska

Pani od Feminatywów, autorka książki „Żeńska końcówka języka”. Tłumaczka pisemna i konferencyjna szkolona m.in. w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej. Obecnie doktorantka na kierunku językoznawstwo w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM. Członkini Zakładu Socjolingwistyki i Studiów nad Dyskursem na Wydziale Anglistyki UAM. Autorka prac dotyczących żeńskich form nazw zawodów i funkcji. Laureatka licznych konkursów tłumaczeniowych. Popularyzatorka nauki i literatury. Uwielbia pizzę, dobrą kawę, kolorowe garnitury i spanie do późna.

Maciej Zakrocki

Maciej
Zakrocki

Przez 30 lat dziennikarz w TVP, a od 8 lat także autor audycji radiowych w stacji TOK FM. Specjalizuje się w historii najnowszej i Unii Europejskiej. Śledził z bliska proces akcesji Polski do UE, co opisał w książce „Przepustka do Europy” wydanej w 2014 roku. Przez 8 lat przygotowywał dla TVP cykl „Debata po europejsku” realizowany w studiach Parlamentu Europejskiego z udziałem posłów ze wszystkich państw Wspólnoty. Obecnie w radiu TOK FM realizuje autorski cykl pt. „Magazyn Europejski” oraz „Maciej Zakrocki przedstawia”.

Karolina Zbytniewska

Karolina
Zbytniewska

Redaktorka naczelna EURACTIV Polska – wiodącego portalu eksperckiego ds. europejskich i międzynarodowych. Politolożka specjalizująca się w demokracji i populizmie, prowadząca na Uniwersytecie Warszawskim seminarium poświęcone populizmowi. Stała komentatorka polityki europejskiej i międzynarodowej w mediach polskich i zagranicznych. Absolwentka stypendium Fulbrighta i Akademii Leaders for Europe Fundacji Bertelsmanna. Laureatka Europejskiego Stypendium Badawczego Marie Curie w naukach politycznych, a obecnie stypendium naukowo-badawczego Re:constitution. Absolwentka 25. Szkoły Liderów Politycznych.

Łukasz Zdrodowski

Łukasz
Zdrodowski

Strateg mediowy z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży, współtwórca InfluTool pierwszego w Polsce, w pełni niezależnego narzędzia dedykowanego analityce działań z obszaru influencer marketingu. Wieloletni wykładowca akademicki w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations Wydział Dziennikarstwa, Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegent konferencji branżowych: Puls Biznesu, See Bloggers, I Love Marketing.

Piotr Zgorzelski

Piotr
Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu RP. Posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia z historii na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowa edukacja: ukończone studia podyplomowe z ekonomii, integracji europejskiej oraz public management. Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 30.06.2010 do 26.10.2011 r. starosta płocki. Poseł VII, VIII i IX kadencji. Od 07.01.2020 Twórca i Przewodniczący Międzysektorowego Okrągłego Stołu ds. Reformy Sądownictwa.

Hanna Zielińska

Hanna
Zielińska

Kulturoznawczyni, edukatorka. Entuzjastka pracy z opowieściami, szuka tych nieznanych lub niewysłuchanych, dobierając słowa, które pomagają zrozumieć, opisać i (po)łączyć różne osoby i społeczności. Pracowała dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, koordynując projekty dot. lokalnego dziedzictwa, dialogu międzykulturowego i antydyskryminacji. Jest autorką wielu materiałów edukacyjnych. Obecnie kuratorka programów i szefowa warszawskiego biura Fundacji Evens, europejskiej fundacji pożytku publicznego, która działa na rzecz zwiększenia udziału młodych w demokracji, poprawy dobrostanu psychicznego młodzieży i przeciwdziałania autorytaryzmowi.

Sonia Ziemba-Domańska

Sonia
Ziemba-Domańska

Psycholog akademicki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, psychoterapeuta integracyjny w trakcie certyfikacji IPZ PSP, kierownik merytoryczny behawioralnego telefonu zaufania IPZ, realizator programów profilaktycznych uzależnień behawioralnych, neuropsychosomatolog, specjalista Biofeedback, TSR, TPT, XRTherapy, TUS i TKZ, pasjonatka nauki, rozwoju, a przede wszystkim człowieka. Rozpoczęła długotrwałą współpracę z HumanTech Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych SWPS dotyczącą m.in. badań nad roboterapią.

Bartek Ziemski

Bartek
Ziemski

Wspinacz i narciarz. Wszedł bez wspomagania się dodatkowym tlenem z butli na cztery ośmiotysięczniki i zjechał z nich na nartach. W przypadku Dhaulagiri był to pierwszy pełny zjazd narciarski w historii. Członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, instruktor narciarski.

Krzysztof Zienkiewicz

Krzysztof
Zienkiewicz

Propagator regionalnych rozwiązań transportowych w województwie warmińsko-mazurskim. Z transportem zbiorowym związany od 2004 r. Autor licznych wdrożeń komunikacyjnych m.in. w gminie Dywity, Stawiguda, Bartoszyce, Purda, Biskupiec, Orzysz, Lidzbark Warmiński, Mikołajki, Mrągowo, Kętrzyn, Zalewo, Miłakowo. Miłośnik transportu, autor książki „Historia komunikacji miejskiej w Olsztynie 1907-2007”.

Zuzanna Ziomecka

Zuzanna
Ziomecka

Dziennikarka i trenerka specjalizująca się w rozwoju zdolności przywódczych poprzez uważność i psychologię pozytywną. Dyrektor programu Advanced Leadership Program w Center for Leadership oraz założycielka Wyspy Spokoju – platformy wspierającej praktyków mindfulness w utrzymaniu nawyku regularnej medytacji. Jej pierwsza książka pt. „Wyspa Spokoju – jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach” wyszła wiosną 2021. Wcześniej była redaktor naczelną „Wysokich Obcasów” online, „NewsMavens”, „Przekroju”, „Gagi”, „Exklusiva” i „Aktivista” oraz współprowadzącą program „Mała Czarna”.

Grzegorz Ziółkowski

Grzegorz
Ziółkowski

Specjalista ginekolog-położnik w klinice InviMed Warszawa Praga oraz na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a także studiów podyplomowych w zakresie Biotechnologii Ludzkiego Rozrodu Wspomaganego i Embriologii na Uniwersytecie w Walencji. Jako drugi Polak w historii zdał europejski egzamin specjalizacyjny z położnictwa i ginekologii oraz otrzymał tytuł EFOG-EBCOG. Zajmuje się leczeniem niepłodności z zastosowaniem technik wspomaganego rozrodu, a także prowadzi zabiegi endoskopowe. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z zakresu ginekologii onkologicznej.

Dorota Zmarzlak

Dorota
Zmarzlak

Wójt Gminy Izabelin od 2018 roku. Startowała z własnego komitetu „Mieszkańcy Razem”. Członek zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprezeska zarządu Ruchu Samorządowego „Tak! Samorządy dla Polski” oraz członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jest również członkiem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych (CLRAE). Przed objęciem stanowiska wójta założyła i zarządzała przez 20 lat jedną z wiodących agencji komunikacji zintegrowanej w Polsce – 24/7 Communication. Z wykształcenia jest nauczycielem języka angielskiego.

Aleksandra Żebrowska

Aleksandra
Żebrowska

Mama czwórki dzieci na pełen etat. Na co dzień pokazuje – bez retuszu – jak wygląda macierzyństwo. Bizneswoman – prowadzi markę odzieżową zaprojektowaną z myślą o młodych mamach. W swojej aktywności skupia się na wspieraniu kobiet, nie unikając trudnych tematów.

Michał Żebrowski

Michał
Żebrowski

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, producent, dyrektor naczelny Teatru 6. piętro w Warszawie. Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (dzisiejsza Akademia Teatralna) w Warszawie (1995). Podczas prestiżowego XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Szkół Teatralnych w Łodzi (1995) zdobył trzy najważniejsze nagrody, co nie zdarzyło się nigdy wcześniej. Zagrał w kilkudziesięciu filmach w Polsce i za granicą oraz w spektaklach Teatru Telewizji. Występował na deskach większości warszawskich teatrów i na wielu scenach w całej Polsce.

Konrad Żołnierek

Konrad
Żołnierek

Jako gitarzysta basowy oraz kontrabasista współpracował z wieloma istotnymi muzykami oraz formacjami tworzącymi w różnych stylach muzycznych (m.in. Tomasz Chyła Quintet, Emil Miszk & The Sonic Syndicate, Adam Wendt Acoustic Set, Jerzy Małek, Leszek Możdżer, Leszek Kułakowski, Tomasz Sowiński, Tomasz Grzegorski, Wojciech Staroniewicz, Jarosław Bester, Sławek Jaskułke, Adam Pierończyk, Orkiestra Daniela Nosewicza, Orkiestra Szymona Sutora, Big Band AM Gdańsk, zespół DrunkLamb, Confusion Project, Jazz.u i inne). W swoim dorobku ma również sporo nagrań oraz kilkanaście wydanych płyt jako członek zespołu lub muzyk sesyjny. Niektóre z nich doczekały się uznania w postaci różnego rodzaju nominacji oraz nagród.

Marta Życińska

Marta
Życińska

Od maja 2023 roku jako dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe jest odpowiedzialna za rozwój biznesu i realizację strategii firmy w kraju. Początkowo kierowała działem marketingu w Polsce, a następnie awansowała na stanowisko wiceprezeski ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią, z sukcesem łącząc rozwój biznesu z działaniami marketingowymi na 20 rynkach. W 2022 roku objęła stanowisko wiceprezeski ds. globalnego marketingu produktowego i B2B, odpowiadając w szczególności za obszar współpracy Mastercard z fintechami, a także usług przedpłaconych. Jest liderką biznesową z wieloma osiągnięciami w zarządzaniu projektami realizującymi cele komercyjne w obszarach B2B i B2C, przy ścisłej współpracy z działami sprzedaży, rozwoju i produktu.