Ukraina na wojnie, Zachód w gotowości - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Ukraina na wojnie, Zachód w gotowości

Człowiek i Technologia

Prowadzący:

amb. Piotr Łukasiewicz

Goście:

  • gen. Radosław Kujawa,
  • Sławomir Sierakowski,
  • gen. Waldemar Skrzypczak,

Godzina:

11:30-12:30

Miejsce:

NAMIOT CENTRALNY

Transmisja:

11:30

27.08.2022

Na panelu prowadzonym przez Piotra Łukasiewicza, b. Ambasadora RP w Afganistanie,  prelegenci – były szef Służby Wywiadu Wojskowego, generał Radosław Kujawa, były dowódca Wojsk Lądowych gen. Waldemar Skrzypczak oraz redaktor naczelny Krytyki Politycznej Sławomir Sierakowski – dyskutowali na temat znaczenia wojny w Ukrainie w dzisiejszym świecie. Doświadczenie zawodowe gości pozwoliło na przeanalizowanie tej kwestii z trzech różnych perspektyw: wywiadowczej, militarnej oraz cywilnej. 

Eksperci omówili różnice w działaniach wojsk agresora i Ukrainy oraz zagrożenia przed jakimi stoi – i jeszcze stanie – Rosja.

Uczestnicy Campusu zapytali byłych wojskowych o ocenę przygotowania polskich sił zbrojnych oraz o to, w jaki sposób zwykli obywatele powinni być przygotowani w przypadku wojny? – Jeśli nie przygotujemy państwa obronnie, państwo nie przetrwa – ostrzegł generał Radosław Kujawa.gen. Radosław Kujawa

Gen. bryg. rez. Radosław Kujawa. Absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 80. ubiegłego wieku działacz podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1992 roku służył w Zarządzie Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Następnie pracował w kontrwywiadzie UOP i ABW, m.in., jako zastępca dyrektora Departamentu Kontrwywiadu i dyrektor Centrum Analiz. Pracował też w Agencji Wywiadu, jako dyrektor departamentu. Od 2008 roku oficer Służby Wywiadu Wojskowego. Od lutego 2008 roku zastępca szefa SWW, a następnie od sierpnia 2008 do listopada 2015 roku szef SWW. 9 listopada 2010 roku został awansowany przez Prezydenta RP na stopień generała brygady. Od 2016 roku na emeryturze. W latach 2017-2019 jeden z organizatorów i uczestników cyklu debat pod szyldem Forum Bezpieczeństwa, poświęconych polityce międzynarodowej w kontekście bezpieczeństwa.

amb. Piotr Łukasiewicz

Pułkownik rezerwy i były dyplomata cywilny oraz wojskowy, ostatni ambasador RP w Afganistanie. Analizuje sytuację międzynarodową w Polityce Insight oraz wykłada stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas. Współpracuje z fundacjami i NGO, jest publicystą i komentatorem wydarzeń na świecie. W 2022 roku wydał książkę „Talibowie”.

Sławomir Sierakowski

Szef "Krytyki Politycznej" i publicysta tygodnika "Polityka". Był stypendystą uniwersytetów Harvarda, Princeton i Yale. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Pisze także m.in. dla Project Syndicate, New York Times i Die Zeit.

gen. Waldemar Skrzypczak

Generał broni, oficer, dyplomowany wojsk pancernych i zmechanizowanych. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Służył w Wojsku Polskim. Pełnił stanowisko dowódcy Wojsk Lądowych. Służbę w Siłach Zbrojnych PRL i RP pełnił w latach 1976-2009. W 2019 roku udzielił prasie i telewizji wywiadu, w którym krytycznie odniósł się do funkcjonowania polskiej administracji wojskowej wywiadu. Wywiad wzbudził kontrowersje w kręgach rządowych, a w konsekwencji generał Skrzypczak podał się do dymisji. Następnie pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej. W latach 2012-2013 zajmował stanowisko podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.