Symulacja posiedzenia NATO cz. 3 - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Symulacja posiedzenia NATO cz. 3

Polska - Europa - Świat

Godzina:

14:00-16:30

Miejsce:

SALA 021 - CENTRUM PODKOWA

14:00

30.08.2022

Odpowiedź NATO na kryzys. Proces wypracowania i podejmowania decyzji – Rada Północnoatlantycka i Komitet Wojskowy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w grze decyzyjnej z aktywnym udziałem uczestników. Celem gry jest symulacja procesów decyzyjnych w organizacji międzynarodowej i na szczeblu krajowym.

Warsztat trwać będzie 3 dni.

Format warsztatu i jego charakter wymaga aby grupa osób ćwiczących była ta sama przez cały okres jego trwania.

Ćwiczący będą postawieni przed dylematami, które rozstrzygać musza decydenci w realnych sytuacjach kryzysowych.