Społeczeństwo po PiSie - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Społeczeństwo po PiSie

Dyskusja polityków

Goście:

  • Krzysztof Paszyk, Hanna Gill-Piątek, Jacek Protas, Magdalena Sroka,

Godzina:

22:00-23:00

Miejsce:

NAMIOT CENTRALNY

22:00

28.08.2022

Na Campusie Polska Przyszłości porozmawiamy z polityczkami i politykami w formacie znanym Wam z telewizyjnych i radiowych debat. O tym, jak uratować społeczeństwo po PiSie, dyskutować będą Hanna Gill-Piątek, Krzysztof Paszyk, Jacek Protas oraz Magdalena Sroka.

Krzysztof Paszyk

Polityk, prawnik i samorządowiec. Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W latach 2014-2015 przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego V kadencji. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Hanna Gill-Piątek

Posłanka na Sejm RP z Łodzi. Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polska 2050 i wiceprzewodnicząca partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Członkini Komisji Infrastruktury, wcześniej również Komisji Finansów Publicznych i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Miast. Związana z Kongresem Ruchów Miejskich i Kongresem Kobiet. Zawodowo doradzała miastom w programach rewitalizacyjnych, stworzyła pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Jacek Protas

Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego. W latach 2006-2014 - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2009 - 2015 - Prezes Zarządu Związku Województw RP. W latach 2000 – 2006 Starosta Powiatu Lidzbarskiego.

Magdalena Sroka

Urodziła się w Gdańsku w 1979 roku. To w Gdańsku w 2003 roku ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, a w 2006 roku studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Gdańskim. W 2019 roku ukończyła studia Executive Master of Business Administration. 
Przez ponad 15 lat jako ekspert w zakresie bezpieczeństwa, angażowała się zawodowo i społecznie, pracując w instytucjach administracji rządowej i samorządowej. 
Od wielu lat działa społecznie, realizując programy edukacyjno-szkoleniowe skierowane do dzieci i młodzieży, a także kobiet i seniorów. 
W 2018 roku została Radną Sejmiku Województwa Pomorskiego, a następnie wiceprzewodniczącą komisji samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego. W wyborach parlamentarnych, które odbyły się w 2019 roku została wybrana Posłem na Sejm RP IX kadencji. Prywatnie jest szczęśliwą żoną Mateusza i mamą Kuby.