Polska a mniejszości - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Polska a mniejszości

Równość i Różnorodność

Prowadzący:

Anna Makowka-Kwapisiewicz

Goście:

  • Aleksandra Zapolska, Piotr Kwapisiewicz, Mateùsz Titës Meyer,

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

NAMIOT PRZY TĘCZY

14:30

28.08.2022

Mniejszości narodowe i etniczne na debacie o prawie, tradycjach, kulturze i ludziach. Wilanowicze, Łemkowie, Ślązacy, Kaszubi – wszystkie te mniejszości dotykają podobne problemy i dylematy, o których ich przedstawiciele będą dyskutować i szukać rozwiązań.

Piotr Kwapisiewicz

Działacz społeczny, od ponad 15 lat zajmuje się rzecznictwem, partycypacją społeczną oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi, mowie nienawiści, przestępstwom z nienawiści, jak i innym formom dyskryminacji. Stypendysta Programu dla mniejszości realizowanego przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (UN/OHCHR) w Genewie. Jako ekspert współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR / OBWE) przy tworzeniu platformy wspierającej zgłaszanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Członek Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji programu „Otwarty Kraków”, ciała dialogowego przy Gminie Miejskiej w Krakowie.

Anna Makówka-Kwapisiewicz

Historyczka, dziennikarka, ekspertka z zakresu zaangażowania społecznego i praw człowieka. Od 2016 r. współpracuje z National Democratic Institute for International Affairs jako koordynatorka projektów na Polskę, realizując projekty wzmacniające organizacje polityczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) oraz promujące uczestnictwo obywateli, przejrzystości rządów i odpowiedzialności. Ekspertka z 17-letnim doświadczeniem w rzecznictwie i kształtowaniu postaw otwartości wobec mniejszości oraz przeciwdziałaniu antysemityzmowi i dyskryminacji. Współpracowała m.in. z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), European Liberal Forum (ELF), Europe- an Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Aleksandra Zapolska

Działaczka społeczności ukraińskiej, koncentrująca się na działaniach rzeczniczych, przeciwdziałaniu dyskryminacji, budowaniu sojuszy i koalicji pomiędzy mniejszościami i migrantami oraz włączaniu wsparcia dla migrantów. Współzałożycielka fundacji Zustricz, tworzącej Klub Ukraiński w Krakowie. Współautorka raportów: „Księga Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i etnicznych oraz Cudzoziemców” (2018), „Analiza sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w krakowskich szkołach. Rekomendacje” (2019), „Organizacje Mniejszości narodowych i etnicznych w dobie Pandemii” (2020). W roku 2019 nominowana przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w Polsce do nagrody Złote Wachlarze.

Mateùsz Titës Meyer

Członek Zarządu Fundacji Kaszuby, współzałożyciel i pierwszy prezes stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota. Reprezentant społeczności kaszubskiej w European Free Alliance działającym przy Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dziennikarz zajmujący się prawami, kulturą i historią Kaszubów. Członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się w tematach praw mniejszości i dostępu do informacji publicznej. Autor raportu „Watchdog na Kaszubach 2020”. Pierwszy Kaszuba, który skorzystał z prawa do posługiwania się kaszubskojęzycznymi dokumentami osobistymi. Nauczyciel języka kaszubskiego, tłumacz klasyki światowej literatury na język kaszubski, pomysłodawca i autor powstającego Internetowego Słownika Języka Kaszubskiego.

Tomasz Słupik