Oblicza społeczno-cyfrowego wykluczenia: polska mapa nierówności, bariery i wyzwania - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Oblicza społeczno-cyfrowego wykluczenia: polska mapa nierówności, bariery i wyzwania

Człowiek i Technologia

Prowadzący:

dr Konrad Ciesiołkiewicz

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

PODKOWA I

14:30

28.08.2022

W trakcie warsztatu zaprezentowane zostanie nowatorskie podejście do problematyki cyfryzacji traktowanej jako integralna część szeroko pojętej polityki społecznej państwa, samorządu, trzeciego sektora oraz przedsiębiorstw. Wykluczenie cyfrowe rozumiane jest jako jeden z wymiarów wykluczenia społecznego oraz debaty o nierównościach. Przedstawiona zostanie także mapa społeczno-cyfrowego wykluczenia w Polsce jako konsekwencje zbyt wąskiego i „technicznego” traktowania tego problemu. Wspólnie z uczestnikami tworzona będzie lista pomysłów służących rozwiązywaniu jednej z głównych barier rozwojowych Polski. Głównym pytaniem towarzyszącym dyskusji będzie: W jaki sposób przeprowadzać społeczne zmiany, żeby nie pogłębiać nierówności?

dr Konrad Ciesiołkiewicz

Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG i prezes Fundacji Orange. Z wykształcenia jest psychologiem oraz doktorem nauk społecznych.