Warsztaty NDI Instrumentalizacja praw człowieka i antysemityzmu we współczesnym dyskursie politycznym. Dobre praktyki i mechanizmy zapobiegawcze wykorzystywane przez społeczeństwo obywatelskie - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Program

Warsztaty NDI Instrumentalizacja praw człowieka i antysemityzmu we współczesnym dyskursie politycznym. Dobre praktyki i mechanizmy zapobiegawcze wykorzystywane przez społeczeństwo obywatelskie

Równość i Różnorodność

Prowadzący:

Anna Makówka-Kwapisiewicz

Goście:

  • Piotr Kwapisiewicz, Elżbieta Mirga-Wojtowicz, Aleksandra Zapolska,

Godzina:

14:30-15:30

Miejsce:

NAMIOT CENTRALNY

Partner:

National Democratic Institute

14:30

29.08.2022

Społeczeństwa Europy Środkowej postrzegają antysemityzm i ksenofobię jako poważny problem, jednak ich przejawy uległy zmianie. Antysemityzm i ksenofobia nie tylko utrwalają nienawiść wobec mniejszości, ale także wykluczają i dyskredytują liberalne elity, które opowiadają się za pluralizmem i społeczeństwem wielokulturowym. Antysemityzm i ksenofobia działają jak substytut, piętno, obarczając mniejszości winą za wszelkie niepowodzenia czy chaos polityczny i gospodarczy. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z doświadczeń społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości? Społeczeństwa Europy Środkowej postrzegają antysemityzm i ksenofobię jako poważny problem, jednak ich przejawy uległy zmianie. Antysemityzm i ksenofobia nie tylko utrwalają nienawiść wobec mniejszości, ale także wykluczają i dyskredytują liberalne elity, które opowiadają się za pluralizmem i społeczeństwem wielokulturowym. Antysemityzm i ksenofobia działają jak substytut, piętno, obarczając mniejszości winą za wszelkie niepowodzenia czy chaos polityczny i gospodarczy. Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z doświadczeń społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości?

Piotr Kwapisiewicz

Działacz społeczny, od ponad 15 lat zajmuje się rzecznictwem, partycypacją społeczną oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi, mowie nienawiści, przestępstwom z nienawiści, jak i innym formom dyskryminacji. Stypendysta Programu dla mniejszości realizowanego przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (UN/OHCHR) w Genewie. Jako ekspert współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR / OBWE) przy tworzeniu platformy wspierającej zgłaszanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Członek Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji programu „Otwarty Kraków”, ciała dialogowego przy Gminie Miejskiej w Krakowie.

Anna Makówka-Kwapisiewicz

Historyczka, dziennikarka, ekspertka z zakresu zaangażowania społecznego i praw człowieka. Od 2016 r. współpracuje z National Democratic Institute for International Affairs jako koordynatorka projektów na Polskę, realizując projekty wzmacniające organizacje polityczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSO) oraz promujące uczestnictwo obywateli, przejrzystości rządów i odpowiedzialności. Ekspertka z 17-letnim doświadczeniem w rzecznictwie i kształtowaniu postaw otwartości wobec mniejszości oraz przeciwdziałaniu antysemityzmowi i dyskryminacji. Współpracowała m.in. z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), European Liberal Forum (ELF), Europe- an Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Elżbieta Mirga-Wojtowicz

Animatorka kultury, politolożka i badaczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2014 Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Inicjatorka, organizatorka i uczestniczka inicjatyw i projektów związanych z aktywizacją i emopowermentem przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz religijnych, np.: projektów upamiętniających Zagładę Romów „Dikh He Na Bister” 2010-2020, czy projektów mających na celu budowanie koalicji na rzecz międzyetnicznego i międzyreligijnego dialogu realizowanych we współpracy z NDI, ENAR, ODIHR czy EVZ Foundation.

Aleksandra Zapolska

Działaczka społeczności ukraińskiej, koncentrująca się na działaniach rzeczniczych, przeciwdziałaniu dyskryminacji, budowaniu sojuszy i koalicji pomiędzy mniejszościami i migrantami oraz włączaniu wsparcia dla migrantów. Współzałożycielka fundacji Zustricz, tworzącej Klub Ukraiński w Krakowie. Współautorka raportów: „Księga Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i etnicznych oraz Cudzoziemców” (2018), „Analiza sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w krakowskich szkołach. Rekomendacje” (2019), „Organizacje Mniejszości narodowych i etnicznych w dobie Pandemii” (2020). W roku 2019 nominowana przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w Polsce do nagrody Złote Wachlarze.