2. Czy będę mógł wykonywać swoją pracę na terenie Campusu bez posiadania akredytacji medialnej? - CAMPUS POLSKA PRZYSZŁOŚCI
  • Polski
  • English
Aktualności

2. Czy będę mógł wykonywać swoją pracę na terenie Campusu bez posiadania akredytacji medialnej?

➔ Nie, nie będzie takiej możliwości. Ze względów bezpieczeństwa na teren wydarzeń wpuszczane są jedynie osoby, które posiadają ważny identyfikator upoważniający do wejścia na teren Campusu. Ważna akredytacja medialna upoważnia do wykonywania pracy w trakcie wydarzenia. Brak posiadania akredytacji uniemożliwi Państwu wykonywanie pracy na terenie Campusu Polska Przyszłości 2023.

Kształt 2
Kształt 5
Kształt 1
Kształt 3
Kształt 1
Kształt 6